1 Torba Kömür Ne Kadar?

Bu yazımızda çeşitli web sitelerinden derlediğimiz bilgiyi aşağıda belirtiyoruz. Bu ortalama bir değerdir. Başka platformlarda farklılık gösterebilir. Veriler incelendiğinde ortalama 1 TORBA KÖMÜR 15-20 TL arasına denk gelmektedir.

Aker Kömür, Ceviz 750-750 TL
Aker, Portakal 750-850 TL
Cemre (Üretilmiyor) 600-700 TL
Şahkok, Briket 600-700 TL
Har Kömür, Ceviz 650-750 TL
Yılyak Kömür Cev,z 600-750 TL

Verilen fiyatlar 1 ton yani (40 torba) kömür için verilen fiyattır. Ayrıca veriler sadece bilgi verme amaçlıdır. Kesin bilgi niteliğinde değildir. Yer bölge fiyatta farklılık gösterebilir.

Kömür Nedir?

Kömür, katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli ve karbon ve yanıcı gazlar bakımından zengin kayaçtır. Kömür (taşkömürü) torkugillerden oluşur. Dünyanın çoğu bölgesinde bulunan kömüre, yerin yüzeye yakın bölümlerinde ya da çeşitli derinliklerde rastlanır. Kömür çok miktarda organik kökenli maddenin kısmi ayrışması ve kimyasal dönüşüme uğraması sonucunda oluşan birçok madde içerir. Bu oluşum sürecine kömürleşme denir.

Kömür Çeşitleri

Kömürler, gerek meydana geliş zamanları, gerekse bileşimlerindeki karbon miktarı yönünden birbirinden ayrılırlar. Meydana gelişleri eski olan kömürlerin, ısıtma değeri de o nispette yüksektir.

ANTRASİT : En eski ve karbon yönünden en zengin kömür çeşididir. Meydana geliş tarihi 300 milyon yıl geriye dayanan antrasitteki karbon yüzdesi 90-95’i bulur.

TAŞ KÖMÜR : Antrasit kadar eski olmamakla beraber 200-250 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Karbon yüzdesi 80-90’ı bulur. (%75-90 arasın karbon, %3-5 arası oksijen ve %5-6 arası hidrojenden oluşurlar.)

LİNYİT : Daha oluşumunu tamamlamamış kömürlerdendir. Tahminen 60 milyon yıl önce meydana gelmeye başlayan linyitte su ve bu arada bir çok yabancı maddede bulunmaktadır. Karbon yüzdesi 65-70 kadardır. (%65 kadar karbon, %25’ten çok oksijen, %5 hidrojen içerirler.)

TURBA : Bu kömüre daha çok bataklık yerlerde rastlanmaktadır. İçindeki su miktarı yüksektir. Karbon yüzdesi ise 60’ı geçmez. (%60 kadar karbon, %30’dan çok oksijen ve %6 hidrojen içerirler.)

GRAFİT : Karbon denilen kimyevi maddenin, tabiatta bulunan saf durumudur. Elmas’da saf bir karbon olduğu halde aralarındaki fark grafitin kristalsiz bir yapıya sahip olmasıdır.

KOK : Gerçek anlamda bir kömür değildir. Tabiatta serbest halde bulunmaz, fabrikalarda taş kömürünün içindeki gazların çıkartılmasından sonra elde edilen kömürdür.


Yazar Hakkında