2015 Komiser Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman?

Komiser Yardımcılığı Sınavı İKİ KATEGORİDE yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar ile  Emniyet Teşkilatı Mensubu (Polis Memuru, Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru) arasından seçilenler olacaktır.

Emniyet Mensubu Olmayanlar İçin Tarihler:

  • Ön başvurular 22 Ağustos – 6 Eylül 2015 tarihleri arasında;
  • Giriş sınavları 10 Eylül – 22 Eylül 2015 tarihleri arasında;
  • Sınav Sonuçları Açıklanması 9 Ekim 2015 Cuma
  • Asil olarak kazananlar 18 Ekim 2015 Polis Akademisi Başkanlığı Müracaat

Emniyet Mensubu Olanlar İçin Tarihler:

Emniyet Teşkilatı Mensubu Adayların (Polis Memuru, Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru) girecekleri İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı ile ilgili olarak 09.10.2015 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan  “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Emniyet Mensubu Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” çerçevesinde gerçekleştirilecek yazılı sınav, aşağıda belirtilen sınav takvimine göre yapılacaktır.

    Sınav Takvimi 

TARİH TARAF İŞİN TANIMI
09.11.2015 POLİS AKADEMİSİ Sınava Girecek Aday Bilgilerinin (Ad, Soyadı, Tckn,  Sicil No, Sınav Merkezi, Cep Telefonu, E-Posta) ÜNİVERSİTE’ye İletilmesi
23/27.11.2011 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sınav Giriş Belgelerinin ADAY’ların Erişimine Sunulması
29.11.2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sınavın tek oturum halinde yapılması
30.11.2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sınav sorularına dair itirazların alınması
08.12.2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sınav Sonuçlarının AKADEMİ’ye iletilmesi
08.12.2015 POLİS AKADEMİSİ Sınav sonuçlarının ADAY’lara duyurulması
09/10.12.2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sınav Sonuç İtirazlarının (Maddi Hataya Dair) Alınması
14.12.2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sınav sonuç itirazlarının değerlendirilmesi ve sonuçların AKADEMİ’ye iletilmesi
15.12.2015 POLİS AKADEMİSİ İtiraz sonuçlarının ADAY’lara duyurulması

Yazılı sınav sonrasında yapılacak Fiziki Yeterlik ve Mülakat Sınavları ile ilgili hususlar daha sonra duyurulacaktır.

Kaynak:


Yazar Hakkında