2016 KPSS Başvuru ve Sınav Tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2016 Yılı Sınav Takvimi Sınav Takvimine göre 2016 KPSS Başvuru ve Sınav Tarihleri aşağıdaki gibi olacaktır. Kısa adı KPSS olan Kamu Personeli Seçme Sınavı, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Yönetmeliğin amacı Madde-1’de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı’nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.Kaynak.

2016-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
 • Başvuru Tarihleri: 17-31.03.2016
 • Sınav Tarihleri: 22.05.2016
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 09.06.2016
2016-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
 • Başvuru Tarihleri: 17-31.03.2016
 • Sınav Tarihleri: 29.05.2016
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 09.06.2016
2016-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
 • Başvuru Tarihleri: 17-31.03.2016
 • Sınav Tarihleri: 24.07.2016
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 11.08.2016
2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)
 • Başvuru Tarihleri: 09-24.08.2016
 • Sınav Tarihleri: 22.10.2016
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 10.11.2016
2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)
 • Başvuru Tarihleri: 09-24.08.2016
 • Sınav Tarihleri: 23.10.2016
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 10.11.2016
2016-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)***
 • KPSS Lisans Düzeyi Başvuru: 17-31.03.2016
 • KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru: 09-24.08.2016
 • DHBT Başvuru: 21.09.2016- 03.10.2016 
 • Sınav Tarihleri: 06.11.2016
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 17.11.2016
2016-EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
 • EKPSS’ye Başvuru: 23.02.2016 – 09.03.2016
 • Kuraya Başvuru: 03.05.2016 – 16.05.2016 
 • Sınav Tarihleri: 24.04.2016
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 18.05.2016

*  Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir. Tıkla
*** Adayların DHBT’ye girmek için başvuru yapmadan önce öğrenim düzeyine uygun olarak KPSS başvurusu yapmaları gerekmektedir. DHBT’ye gireceği öğrenim düzeyinde KPSS başvurusunu yapmayan adayların DHBT’ye başvuruları sistem tarafından engellenecektir.

Kaynak:


Yazar Hakkında