Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir?

Acil yardım gerektiren durumlar veya afetler genellikle günlük uygulamaların ve düzenin kuralları ile başa çıkılamayacak sorunlar getirmektedir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans tamamlama programının amacı; hasta ve yaralılara hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini uygulayabilen, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi yapabilen ve her hangi bir afet durumunda koordinasyonu sağlayarak kayıpları en aza indirebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilen uzmanlar yetiştirmektir.

Programdan mezun olanlar afet öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri alabilmekte, afet olması durumunda ise koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapabilmektedir.

Bu programdan mezun olanlara ‘Acil Yardım ve Afet Yöneticisi’ unvanı verilir. Acil yardım ve afet yönetimi uzmanları zor zamanlarda ihtiyaçları belirleyen kaynakları örgütleyen ve krizi yöneten kişiler olarak itfaiye teşkilatlarında, hastanelerde ve afet yönetimi merkezlerinde çalışabilirler. Programın Eğitim Süresi 4 Yıldır. YGS veya Lisans Tamamlama ile başvurulabilir.

İş ve Kariyer Olanakları Nelerdir? Ülkemizde itfaiye teşkilatlarında, hastanelerde ve diğer afet yönetimi merkezlerinde profesyonel acil yardım ve afet yöneticisinde ihtiyaç bulunmaktadır. Başlıca istihdam alanları arasında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD), İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına Bağlı Şubeler, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Şubeler, Büyük Şehir Belediyeleri Afet Koordinasyon Merkezlerinde (AKOM) sayılabilir. Acil yardım ve afet yönetimi uzmanları zor zamanlarda ihtiyaçları belirleyen kaynakları örgütleyen ve krizi yöneten kişiler olarak ilgili kuruluşlar yanında çalışabileceği gibi,  yeni kurulan bir bölüm olması nedeniyle akademik personel olarak da kariyer imkanına sahiptir.

Mezun olanların istihdam alanları oldukça geniştir. Başlıca istihdam alanları şu şekilde sıralanabilir:

  • Adı geçen başkanlığın merkez teşkilatında, başkanlık altında çalışan daire başkanlıklarına bağlı olarak
  • Başkanlığın gerekli gördüğü durumda kuracağı belirtilen çalışma gruplarında
  • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde
  • Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde
  • Belediyeler başta olmak üzere kamu teşkilatlarında igili merkezlerde (112 ambulans merkezlerinde, itfaiyelerde vb) koordinatör ve yönetici olarak
  • Özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde afet yönetimiyle ilgili alanlarda (İlgili kanunun 15. maddesi gereği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptıracağı belirtilmiştir)
  •  Üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim görevlisi ve bilim insanı olarak
  •  Uluslar arası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda
  • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar başta olmak üzere çeşitli kurumlarda halkın afet konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim verilmesi ve afet olması durumunda hasar kontrol ve rehabilitasyon konularında planlama ve çalışma yapabirler.

Bu yazıda Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü hakkında bilgi verildi.

Etiketler:acil yardım ve afet yönetimi bölümü atamaları, acil yardım ve afet yönetimi bölümü dersleri, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi, acil yardım ve afet yönetimi bölümü hangi üniversitelerde var, acil yardım ve afet yönetimi bölümü iş olanakları, acil yardım ve afet yönetimi bölümü kaç yıllık, acil yardım ve afet yönetimi bölümü olan üniversiteler, acil yardım ve afet yönetimi bölümü taban puanları, acil yardım ve afet yönetimi bölümü taban puanları


Yazar Hakkında