Acil Yardım ve Afet Yönetimi İş Olanakları

Merhaba değerli üniversite adayları; sizler için üniversite bölümleri ile ilgili her türlü bilgiyi güncel olacak şekilde derlemeye çalıştık. Bu yazımızda da sağlık bölümlerinden olan ve lisans bölümleri içinde yer alan Acil Yardım ve Afet Yönetimi iş imkânları, iş alanları, maaşları ve bölüm hakkında diğer bilgileri açıklamaya çalıştık.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Eğitim süresi 4 yıl olup Lisans Tamamlama veya YGS’den belirli bir puan alarak tercih edilebilir. Genel olarak Arama-Kurtarma, Acil Yardım, İtfaiyecilik ve Afet Yönetimi konularını kendi içinde barındıran uygulamalı bir eğitim programını içermektedir. Bölümde (bazı yerlerde) staj yapma zorunluluğu vardır. Öğrenciler, yaz döneminde en az ikisi itfaiye teşkilatlarında olmak üzere toplam 4 kez yirmibeşer işgününden oluşan staj aşamasından geçip, eğitimlerinin son yılında bitirme tezi hazırlayarak mezun olurlar.  Programı tamamlayanlara “Acil Yardım ve Afet Yöneticisi” unvanı verilir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

Bölümün amacı deprem, sel, çığ, heyelan gibi afetlerin öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri almak; afet olması durumunda ise koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmektir.

Programın önemli bir  avantajı, ülkemizde acil yardım ve afet yönetimi konusunda ciddi bir eleman yetersizliğinin bulunmasıdır. Bundan dolayı bölümden mezun olanların iş bulma noktasında bir adım önde olacakları düşünülebilir. KPSS atamaları diğer birçok bölüme kıyasla daha düşüktür.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Yardımseverlik,, acil ve anlık gelişen olay ya da durumlarda çabuk ve doğru karar verme, fiziki olarak  uygun sağlamlıkta  olma,   titiz olma,  heyecan gerektiren olaylar karşısında soğukkanlı davranma, insanlarla  iyi iletişim kurabilme ve takım çalışmasına uyumlu olma gibi meziyetlere sahip olması bu mesleği yapmak için kolaylaştırıcı unsurlar olarak ön plana çıkabilir .

Acil Yardım ve Afet Yönetimi İş İmkanları, Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Bölüm mezunları KPSS’ye girip yeterli puanı alarak kamuya ait farklı kurum ve kuruluşlara atanabilirler. Atandıkları takdirde çalıştıkları yerde 657 devlet memuru kanununa tabi memur olarak çalışırlar.
Bu bölümü bitirenler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının  merkez teşkilatında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde,   Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde ,  Özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde afet yönetimiyle ilgili alanlarda,  Üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim görevlisi olarak,  Uluslar arası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkanı bulabilirler.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Maaşları

Bölümden başarı ile mezun olup bir devlet kurumunda işe başlayanlar iyi bir maaş almaktadırlar. Aldıkları maaş 3000 TL den başlamak üzere kıdem ilerlemesine göre artmaktadır. Bu miktar, bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere bir fikir olması açısından tahmini olarak verilen bir miktardır. Az miktar da olsa aşağısı veya yukarısı bir maaş da olabilir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler

Bölüm şu üniversitelerde bulunmaktadır: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi , Biruni Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi., Girne Amerikan Üniversitesi. Puanı yeterli olup da bölümü tercih etmek isteyenlerin farklı araştırmalar da yapması yararlarına olacaktır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezunlarının Muhtemel İstihdam Alanları

 • Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzman Yardımcısı (AFAD)
 • Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı Eğitim Merkezi (AFADEM)
 • İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri
 • Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına Bağlı Şubeler

 • Sağlıkta Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM)
 • Ulusak Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Operasyonlar
 • Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer, Patlamalar KBRN-E
 • Sağlık Afet Planlaması
 • Psiko-sosyal Destek
 • Çevre Sağlığı ve Risk Grupları Yönetimi

112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Şubeler

 • Kara Ambulans Hizmetleri ve İl Ambulans Hizmetleri
 • Hava Ambulans Hizmetleri
 • Deniz Ambulans Hizmetleri
 • Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyonu (ASKOM)

Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığına Bağlı Şubeler

 • Afet Lojistiği, Depo Yönetimi ve Yardımlar

Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı Bağlı Şubeler

 • Acil Sağlık Eğitimleri
 • UMKE ve Afet Eğitimleri
 • İlk Yardım Eğitimleri

İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığına Bağlı Şubeler

 • İstatistik ve Epidemiyoloji
 • Koordinasyon ve Değerlendirme

İl Sağlık Müdürlükleri Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüklerinde

 • 112 Komuta Kontrol Merkezi
 • Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)

Büyük Şehir Belediyeleri Afet Koordinasyon Merkezlerinde (AKOM)

 • İtfaiye Teşkilatları Eğitim Merkezlerinde
 • Acil Yardım ve Afetlerle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları
 • Bakanlıklara bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde

Yazar Hakkında