Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Lisans Tamamlama) Bilgi

Öncelikle Lisans Tamamlama Nedir? Sorusuna yanıt verelim. Lisans Tamamlama iki yıllık ön lisans ya da 3 yıllık Meslek Yüksek Okulundan mezun olan kişilerin kendi alanlarında ya da YÖK’ün öngördüğü alanlarda 4 yıllık bir Lisans Programına tamamlayarak Lisans Mezunu olmalarıdır. Tasarıda bu eğitimin Uzaktan eğitim şeklinde yapılacağı belirtildiğinden ara sınavlar (vize) internet üzerinden dönem sonu (final) sınavları ise yüzyüze belirlenen sınav merkezlerinde yapılmaktadır.

Final Zamanı Sınav Merkezleri

Not Şekil: Atatürk Üniversitesi Dönem Sonu (Final) Sınavları İçin Belirlenen Sınav Merkezleri. Beyazlarda Sınav Merkezi Yok.

Bilindiği üzere 19/11/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6569 Sayılı Kanun’un Geçici Madde 69 uyarınca sağlık alanındaki önlisans mezunları için lisans tamamlama programı açılması hükmü getirilmiştir.

Sağlık alanında önlisans programlarından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından Atatürk ve İstanbul Üniversitesinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Lisans Tamamlama) programları açılmıştı. 2015 yılı lisans tamamlama programlarına başvuru yapan adaylar e-Devlet şifresiyle https://yoksis.yok.gov.tr/BTS internet adresinden başvuru yapmışlardı. Ve Atatürk Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesine önlisans mezuniyet puanlarına göre yerleştirilme yapılmıştı. Toplam 10.000 kontenjan ayrılmıştı. Bunlardan 5.000’i Atatürk Üniversitesine diğer 5.000’i ise İstanbul Üniversitesine ayrılmıştı.

Sağlık alanında ön lisans programlarından mezun olanlar çeşitli kriterlere göre Sosyal Hizmetler, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi ve Hemşirelik programları lisans tamamlama kapsamında tercih etmişlerdi.

Tercih ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılmış ve koşullar ile ilgili bilgiler YÖK tarafından sağlanmıştı. Ücret ise Acil Yardım ve Afet Yönetimi için dönemlik 750 TL (2015-2016 Yılı İçin) belirlenmişti.

Ücretler yatırıldıktan sonra Ön lisans diplomasının  “Aslı gibidir.” onaylı fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi aslı gibidir fotokopisi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Fotoğraf, Dekont, Askerlik Durum Belgesi ve Transkript gibi belgeler kesin kayıt için üniversiteye kargo veya elden gönderilmişti.

Peki Lisans Tamamlayanlar ne gibi haklara sahip olacaklar veya ne gibi faydası olacak.

Lisans Tamamlaması yapan Ön lisans Mezunları, eğer daha önce intibak yaptırmışlarsa 2 kademe kazanırlar. Yani 7/3 olan bir çalışan 6/2’si olur. Tabi burada teknik ayrıntılar mevcut. Bu konuda personel birimlerinizle görüşmeniz gerekir. Ayrıca maaş ve ek ödemelerde  %10-20’lik bir kazanım elde edilecektir (özel hizmet tazminatı ve derecenin artması ile birlikte tabii kişiden kişiye farklılık gösterir). Ayrıca emeklilikte de yüksek tazminat ve maaş alınması söz konusudur.  Kurum içerisinde yapılacak görevde yükselme sınavlarına başvuru yapılabilir ve yönetici olma imkânı yakalanır. Türkiye’de ki üniversite mezunu oranı \%12. Lisans tamamlayarak bu oranın içine girilir. Bunun yanında alınacak 2 yıl fazla eğitimle hem genel kültür hem de mesleki bilgi ve deneyim artar.  Unvan değişikliği sınavına girme imkânı kazanılır. Örneğin Anestezi ön lisansı yapan bir sağlık çalışanı Lisansını Hemşirelik ya da Acil ve Afet yönetiminden yaparsa okulunu bitirdiğinde unvanını değiştirebilir. Tabi bakanlığın yapacağı sınavla bu kazanımı elde eder. Lisans Mezunları Yüksek Lisans yapabilirler. Böylece akademisyen olma fırsatına kavuşurlar.

Derslerin İşlenmesi Lisans tamamlama programlarında dersler Açıköğretim yöntemiyle işlenecektir. Dersler, Fakülte tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden yürütülecektir. Her bir dersin temel kaynağını teşkil eden ünitelerle birlikte dersin doğasına göre video, alıştırma ve animasyon gibi içerikler sunulmaktadır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Lisans Tamamlama) 3. Sınıf Dersleri

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Lisans Tamamlama) 3. Sınıf Dersleri

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Lisans Tamamlama)  Programı, acil yardım gerektiren durumlar veya afetler genellikle günlük uygulamaların ve düzenin kuralları ile başa çıkılamayacak sorunlar getirmektedir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans tamamlama programının amacı; hasta ve yaralılara hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini uygulayabilen, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi yapabilen ve her hangi bir afet durumunda koordinasyonu sağlayarak kayıpları en aza indirebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilen uzmanlar yetiştirmektir. Programdan mezun olanlar afet öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri alabilmekte, afet olması durumunda ise koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapabilmektedir. Bu programdan mezun olanlara ‘Acil Yardım ve Afet Yöneticisi’ unvanı verilir. Acil yardım ve afet yönetimi uzmanları zor zamanlarda ihtiyaçları belirleyen kaynakları örgütleyen ve krizi yöneten kişiler olarak itfaiye teşkilatlarında, hastanelerde ve afet yönetimi merkezlerinde çalışabilirler.

Lisans Tamamlama Programlarına Başvuru Yapabilecek Ön Lisans Programları

2 Yıllık 4 Yılık
Acil Yardım Hidroterapi
Acil Yardım Teknikerliği İlk ve Acil Yardım
Acil Yardım Teknikleri İş ve Uğraşı Terapisi
Adli Tıp Laborant ve Veteriner Sağlık
Adli Tıp Teknikerliği Nükleer Tıp Teknikleri
Ağız Diş Sağlığı Odyometri
Ağız ve Diş Sağlığı Optisyenlik
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Ortopedik Protez ve Ortez
Ambulans ve Acil Bakım Otopsi Yardımcılığı
Ameliyathane Hizmetleri Paramedik
Ameliyathane Teknikerliği Patoloji Laboratuvar
Anestezi Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Anestezi Teknikerliği Perfüzyon
Cerrahi Teknikerliği Perfüzyon Teknikleri
Çevre Podoloji
Çevre Sağlığı Protez ve Ortez
Diş Protez Radyoloji
Diş Protez Teknikerliği Radyoterapi
Diş Protez Teknolojisi Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Diş Teknik Sekreterliği Sağlık Yönetimi
Diyaliz Sağlık Memurluğu
Ebelik Sağlık Teknikerliği
Eczane Hizmetleri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Eczane Teknikerliği Tıbbi Laboratuvar
Elektronörofizyoloji Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Veteriner Sağlık Teknikerliği
Evde Hasta Bakımı Yaşlı Bakımı
Fizik Tedavi Yaşlı Bakım Hizmetleri
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yaşlı Hizmetleri Bakımı
Fizyoterapi
Hastane Yönetimi ve Organizasyon
Hemşirelik

Kaynak:

http://www.gazetesaglik.com/saglik-personeline-lisans-tamamlama-ile-ilgili-bilinmesi-gerekenler-makalesi-48.html

http://www.yok.gov.tr/

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/14423278/saglik_lisans_tamamlama.pdf/


Yazar Hakkında