Bağımsız Milletvekili Kaç Oyla Seçilir?

Herhangi bir siyasi partiye üye olmayan bir kişi veya siyasi partiye üye olup % 10 barajını aşamayan partilerin üyesi bağımsız olarak milletvekili adaylığını koyduğunda kaç oy alması gerekiyor. Öncelikle her ilin çıkaracağı milletvekili sayısı bellidir ve YSK tarafından belirlenmiştir. Bir ilde çıkarılacak milletvekili sayısı o ilin nufusuna göre değişkenlik göstermekte olup nufusu en düşük olan il 2 en fazla il olan İstanbul ise 88 milletvekili çıkartmaktadır. Toplamda ise 550 milletvekilidir.

Başta dediğimiz gibi bir kişinin Bağımsız olarak seçilebilmesi için o ilin nüfusuna ve YSK tarafından belirlenen milletvekili sayısına göre belirlenir. Şimdi bir örnek verelim. Seçin sonucuna gçre her ilde SEÇİMDE %10’U GEÇEN PARTİLER ile BAĞIMSIZ ADAYLARIN almış olduğu oylar toplanır. Çıkan sonuç o ilin YSK Tarafından belirlenen Milletvekili Sayısına bölünür.

Örneğin: Bir İlin Oy Sayısı 100.000 olsun ve 5 Milletvekili Çıkarsın….

  • A Siyasi Partisi 50.000 Almış
  • Bağımsız 25.000 Almış
  • B Siyasi Partisi 15.000 Almış
  • C Siyasi Partisi 10.000 Almış

Hesaplama: Tüm partilerin almış olduğu oylar alt alta dizilir. Bağımsız adaylarla beraber. Ardından o il kaç milletvekili çıkarıyorsa sırasıyla alınan net oylar o sayılara tek tek bölünür. Ardından büyükten küçüğe doğru sıralama yapılır.

Aşağıdaki tabloya göre il 5 milletvekili çıkardığından o il’de A Partisi 3, B Partisi 1, Bağımsız 1 Milletvekili çıkarır. Umarım anlaşılmıştır.

1’e Bölünür 2’ye Bölünür 3’e Bölünür 4’e Bölünür 5’e Bölünür
A Partisi 50.000 25.000 16.666 12500 10000
B Partisi 15.000 7500 5000 3750 3000
C Partisi 10000 5000 3333 2500 2000
Bağımsız 25.000

Türkiye’de Milletvekili Seçim Kanunu’nun 34’üncü maddesinde bu hesaplama şu açıklamayla ifade ediliyor: “Bağımsız adaylar ile 33’üncü maddede yazılı oranı aşan siyasi partilerin, bir seçim çevresinde elde edecekleri milletvekili sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır: ‘Seçime katılmış siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy sayıları da hizalarına yazılır. Siyasi partilerin oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe…. ila o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı kadar bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre milletvekili tahsis olunur. Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır.”


Yazar Hakkında