Bakanlar kurulu kaç kişiden oluşur?

Bakanlar kurulu, Başbakan, 4 Başbakan Yardımcısı ve 21 Bakan olmak üzere toplam 26 üyeden oluşur ve kararlarını oy birliğiyle alır. Bakan’ın anayasaya göre milletvekili olma zorunluluğu yoktur.

Bakanlar kurulu veya kabine, demokratik devletlerde başbakanın ve tüm bakanların bir araya gelerekhükûmetin siyasi anlamda hareket tarzına karar verdikleri ve genel politikalarını belirledikleri kuruldur. Bakanlar kurulunun aldığı kararlar, başbakan için “yasal anlamda” tavsiye niteliğindedir.Başbakan bu kararlara çoğunlukla uyar fakat bakanlar kurulu ile aynı fikirde değilse farklı bir karar verebilir. >>> Devamı Oku


Yazar Hakkında