Bakanlar kurulu ne zaman toplanır?

Bu yazımızda Bakanlar kurulu kaç ayda bir toplanır? Bakanlar kurulu ne zaman toplanır? Bakanlar kurulu kaç ayda bir toplanır? sorusuna yanıt vereceğiz. Bakanlar kurulu, Başbakan, 4 Başbakan Yardımcısı ve 21 Bakan olmak üzere toplam 26 üyeden oluşur ve kararlarını oy birliğiyle alır. Bakan’ın anayasaya göre milletvekili olma zorunluluğu yoktur.

Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü herhangi bir zamanda Bakanlar Kurulu’na Başkanlık eder ya da Bakanlar Kurulu’nu Başkanlığı altında toplantıya çağırır.

Bakanlar kurulu veya kabine, demokratik devletlerde başbakanın ve tüm bakanların bir araya gelerek hükûmetin siyasi anlamda hareket tarzına karar verdikleri ve genel politikalarını belirledikleri kuruldur. Bakanlar kurulunun aldığı kararlar, başbakan için “yasal anlamda” tavsiye niteliğindedir. Başbakan bu kararlara çoğunlukla uyar fakat bakanlar kurulu ile aynı fikirde değilse farklı bir karar verebilir. Önceden belirlenen herhangi bir zamanda toplanabilir.

Bakanlar Kurulu Detaylı Bilgi >>> Devamı Oku


Yazar Hakkında