Bakanlar kuruluna kim başkanlık eder?

Bakanlar kurulu, Başbakan, 4 Başbakan Yardımcısı ve 21 Bakan olmak üzere toplam 26 üyeden oluşur ve kararlarını oy birliğiyle alır. Bakan’ın anayasaya göre milletvekili olma zorunluluğu yoktur.

Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti’nde de yürütmenin başıdır. Bakanlar Kurulu’na başkanlık eder. Başbakan, Bakanlar Kurulu’nun Başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve Hükümet’in genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. Her Bakan, Başbakan’a karşı sorumlu olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur.

Cumhurbaşkanının “gerek gördüğü hallerde” Bakanlar Kuruluna başkanlık edebilir.

Not: 1982 Anayasası’nın 104. maddesinde, Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri sayılmıştır. Maddenin b fıkrasında Cumhurbaşkanının “Yürütme alanına ilişkin olan” görev ve yetkileri arasında üçüncü bentte şu düzenleme yer almaktadır: “Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak”

Bakanlar Kurulu Tam Bilgi >>> Devamı Oku


Yazar Hakkında