Benzin mi daha ağır Mazot (Dizel Yakıt) mı?

Genellikle insanlar 1 Litre Mazotun 1 Litre Benzine eşit olabileceğini düşünseler de bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Çünkü ikisinde yoğunluğu birbirinden tamemen farklıdır. Benzin ile Mazot (Dizel Yakıt) ikiside petrol türevi bir yakıt olup petrolün değişik sıcaklıklarında elde edilir. Örneğin Mazot petrolün 200-350°C kaynama aralığında alınan bir yakıt türü iken Benzin 150 derece kadar kaynama noktasında elde edilen bir yakıt türüdür.

Petrolden imal edilen bir tür yakıtların dereceleri

  • 150 °C’a kadar ham benzin,
  • 150-250 °C’a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı,
  • 250-350 °C’a kadar dizel yakıtı,
  • 350 °C’dan sonra da ağır yağlar elde edilir.

Benzin mi daha ağır Mazot (Dizel Yakıt) mı? | Mazotun 1 litresi yaklaşık 820-860 gr Benzinin 1 litresi 715-765 gram civarındadır. Demek ki mazot daha ağır :)) Konuyu niye bu kadar uzattıysak :))


Yazar Hakkında