Benzin Nedir? Nasıl Elde Edilir?

Benzin petrolün damıtılması ile elde edilen yakıt türlerinden bir tanesidir. Ham petrolün damıtılması sırasında 150°C kaynama aralığında alınan bir yakıt ürünüdür. Benzin, petrolden damıtılması ile elde edilir. Damıtılma sırasınca sıcaklığa göre;

  • 150 °C’a kadar ham benzin elde edilir.
  • 150-250 °C’a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı  elde edilir.
  • 250-350 °C’a kadar dizel yakıtı  elde edilir.
  • 350 °C’dan sonra da ağır yağlar  elde edilir.

petrol

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius’un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür. Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

Oktan sayısı, teknik anlamıyla, benzinin vuruntu kalitesinin değerlendirilmesi için kullanılan bir ölçüttür. Bir yakıtın oktan sayısı, yanma kalitesinin ve özellikle de zor koşullara dayanma yeteneğinin ölçüsüdür. Araç performansının düşmesinden ve motorun hasar görmesinden kaçınmak için benzinin motora uygun bir oktan kalitesine sahip olması gerekmektedir. Motorlarda kullanılacak benzin, motorun yapısına ve teknolojisine göre seçilir.

Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozunmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır. Motor yakıtı olarak fonksiyonlarını tam yapabilmesi için, ticari benzin, şu özelliklere sahip olarak üretilmelidir:

  1. Motorun kolay çalışması için soğuk havalarda yeterli olarak buharlaşmalı;
  2. Sıcak havalarda aşırı derecede buharlaşarak tıkanmalara sebep olmamalı;
  3. Motorda kurum teşkiline yol açan kaynama noktası yüksek olan bileşikleri bertaraf etmeli;
  4. Depo içinde oksitlenmeye yol açmamalı;
  5. Buji tıkanmasını ve karbüratör buzlanmasını minimuma indirmelidir.
  6. Değişik yük altında ve hızda durmadan yanabilmeli

Benzinin motorlarda hava ile olan hassas karışımı, iklim ve mevsime göre düzenlenir. Benzinin kalitesini belirten en önemli faktör, oktan sayısıdır. Oktan sayısı benzinin yanma esnasında vurmaya karşı direnç kabiliyetinin bir ölçüsüdür. Şayet oktan sayısı çok küçük ise motor vurur ve zarara uğrar. Oktan sayısı çok yüksek ise fazla kaliteli olması istenmediğinden gereksiz yere para ödenmiş olur. Otomobil motorları çeşitli oktanlara ihtiyaç gösterdiğinden piyasaya çok sayıda oktan sayıları farklı olan benzin sürülmektedir. Çeşitli türlerdeki benzinlerin verdikleri enerjiler arasında küçük farklar vardır. Şayet otomobil süpap vurmadan çalışıyorsa, farklı benzinlerle aldığı mesafeler aynıdır.

Kaynak:

http://blogs.sunvalleygroup.co.za/2012/11/01/petrol/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Benzin

https://tr.wikipedia.org/wiki/Oktan_say%C4%B1s%C4%B1


Yazar Hakkında