Bilgisayar Sistemlerinde Kişilerin Aldıkları Roller

Bilgisayar sistemlerini tasarlayan, kuran, bakımını yapan, gerekli uygulama yazılımlarını üreten ve mevcut sistemi kullanan kişiler rollerine göre farklı isimler altında sınıflandırılırlar.

a) Sistem Analisti:Bilgisayar sisteminin mevcut durumunu analiz ederek işletim sistemi, uygulama yazılımı ve donanım ihtiyaçlarını tespit eden kişilerdir. Hazırladıkları analiz raporlarıyla sistem mühendisi ve programcıları bilgilendirirler.

b) Sistem Mühendisi:Sistem analisti’nden aldıkları bilgilere göre bilgisayar sistemine gerekli yazılım ve donanımları kuran, bakımlarını yapan ve durumlarını sürekli izleyen kişilerdir.

c) Programcı: Sistem analistinden aldıkları bilgilere göre uygulama yazılımlarını tasarlayan ve yazan kişilerdir.

d) Yazılım Destek Uzmanı :Bir kurumda kullanılan yazılımlar hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve ihtiyaç duyulduğunda (Kurulum, danışma veya arıza için) işletmenlere destek olan
kişidir.

e) Sistem Destek Uzmanı :Bilgisayar ağındaki bütün işletmenlerin kullandığı bilgisayar sistemlerinden sorumlu kişidir. İşletmenlere danışmanlık, arıza giderme, yeni kurulum vb. konularda hizmet verirler.

f) İşletmen:Uygulama yazılımlarını kullanan, çıkan sorunları raporlayan kişidir.

g) BT: Bilgi Teknolojileri anlamına gelir. Uluslararası karşılığı IT’dir. İnformation Technology anlamına gelir


Yazar Hakkında