Bilgisayar Sistemlerinin Temel Bileşenleri

Bir bilgisayar sistemi;

 • Donanım,
 • Yazılım,
 • Depolanmış Veri
 • İletişim

bileşenlerinden oluşmaktadır. Donanım, yazılımda bulunan komutların yönlendirmesiyle depolanmış veriyi işler. İletişim ise sistemin diğer bilgisayarlarla olan yazılım ve veri alışverişini sağlar.

Donanım

Bilgisayar sisteminin gözle görünen bütün parçalarıdır. Yani; verinin girişi, işlenişi, saklanması, çıkışı ve bütün bunları yapan parçaların elektronik olarak denetimini sağlayan fiziksel mekanizmalardır. Bunlar;

 • Merkezi işlem birimi: Bilgisayarın diğer bileşenlerininin ne yapmaları gerektiğini belirleyen ve işlemlerin koordinasyonunu sağlayan bileşendir.
 • Bellek: Kısa vadede bilgisayarın işleyeceği ve/veya işlediği komutların ve verinin saklandığı bileşendir. Bilgisayar kapatıldığı zaman bellekte bulunanlar kaybolur.
 • Giriş/çıkış aygıtları: Bilgisayara veri ve yazılım giriş/çıkışını gerçekleştiren, sistemin dış dünya ile iletişimini sağlayan parçalardır.
 • Saklama birimleri: Veri ve yazılımın uzun vadede saklandığı bileşendir. Bilgisayar kapatıldığı zaman saklama birimlerinde tutulanlar kaybolmaz.

Yazılım

Bilgisayar sisteminin gözle görünmeyen parçalarıdır. Bilgisayar programcıları tarafından hazırlanan komutlardan oluşan programlardır. Programlar, bilgisayar donanımına hangi işlemlerin hangi sırada yapılması gerektiğini bildiren komutlar dizisidir. Yazılım genel olarak iki temel grupta toplanır:

 • Sistem yazılımı: Bilgisayar sisteminin kendi kaynaklarını yönetmesini sağlar ve temel işlemleri çalıştırırlar. Bir bilgisayarı, kullanıcılar ve diğer yazılımlar tarafından kullanılabilir hale getiren temel yazılımlardır. Bunlar, işletim sistemi,sistem araçları,derleyici,birleştirici, dil çeviricilerdir.
 • Uygulama yazılımı: Kişisel veya ticari olarak verimliliği ve yaratıcılığı arttıran, bilgisayarın insanlığa yararlı hale gelmesini sağlayan yazılımlardır. Bunların kelime işlemciler, elektronik tablolama, sunum, iletişim, bilgisayar destekli tasarım vb. gibi çeşitleri vardır.

Depolanmış Veri

Bilgisayar ikili sayı sistemiyle çalışır. Veriyi bir lambanın açık ya da kapalı olması şeklinde algılar. Örneğin, lambanın kapalı olması 0, açık olması 1 şeklinde algılanır. Bilgisayarın işleyebildiği bu en küçük birim, bit (İngilizce’den binary digit kısaltması) olarak adlandırılır. Bitler gruplanarak anlamlı verileri oluştururlar. Bayt adı verilen sekiz adet bit, anlamlı en küçük veri olarak kabul edilir. Bilgisayar genel olarak iki tür veriyi işler: sayılar ve semboller. Bit dizileri sayı olarak işlenirken ikili aritmetik kullanılır. Örneğin, 00000011 (3) + 00000110 (6) = 00001001 (9). Semboller (harfler, rakamlar ve diğer semboller) bir bayt veri olarak işlenir. Örneğin, bilgisayar kodlama sistemlerinden birinde ‘A’ sembolü 01000001, ‘a’ sembolü 01100001, ‘3’ sembolü 00110011 ve ‘-‘ sembolü 00101101 olarak ifade edilir.

İletişim

Özellikle 1990’larda Internet’in yayılmasıyla bilgisayar sistemlerinin diğerleriyle veri alışverişi sözkonusu oldu. Bu bağlamda bilgisayar sisteminin diğer bilgisayarlarla iletişimini sağlayan donanım ve yazılımlar, sistemin iletişim bileşenini oluşturur. Bunlar:

 • Protokoller (yazılım) ve
 • Ağ arayüz kartı, modem kartı, kablolar ve ağ bağlama elemanları (donanım)

olarak iki grupta incelenebilir.


Yazar Hakkında