Bilgisayarda Sesli Hata Mesajları Nelerdir?

Her BIOS modelinin kendisine ait bir hata sinyal tablosu bulunur. Bu hata sinyalleri BIOS’un markasına göre değişebilmektedir. Şimdi de Award ve AMI BIOS markalarına ait sesli hata sinyallerini ve bu hata sinyallerinin ne anlama geldiklerini görelim:

a) Award BIOS Hata Sinyalleri

Award BIOS, hata mesajlarınıbildirmek için uzun ve kısa bip sesleri kullanır. Uzun bir bip sesi yaklaşık 2 saniye sürerken kısa bip sesi yaklaşık bir saniye sürmektedir. Award BIOS kritik hata mesajlarınıtanımlamak için, farklıfrekanslarda sinyal sesleri de kullanır. Bu sinyaller ve bu sinyallerin tanımlarışöyledir;

 • 1 uzun, 2 kısa sinyal (Ekran kartı hatası): Ekran Kartıarızalıdır veya düzgün yerleştirilmemiştir. Monitör kablosu da kontrol edilmelidir.
 • Tekrarlayan sinyaller (Bellek hatası): Bellek düzgün yerleştirilmemiştir ya da bellek yoktur.
 • 1 uzun, 3 kısa sinyal (Ekran kartıtakılıdeğil veya ekran kartıbelleği hasarlı): Ekran kartıdüzgün yerleştirilmemiştir.
 • Bilgisayar çalışırken yüksek frekanslıSinyal (Aşırıısınmışişlemci): İşlemcinin aşırıısınmışolduğunu gösterir. İşlemci fanıkontrol edilmelidir, kasada düzgün hava akışıolmalıdır.
 • Tekrarlayan yüksek / alçak sinyal (İşlemci hatası): İşlemci düzgün yerleştirilmemiştir, aşırıısınmışveya hasar görmüşolabilir. İşlemci fanıve uygun fan hızı için BIOS ayarlarıkontrol edilmelidir.

b) AMI BIOS Hata Sinyalleri

AMI BIOS aynıuzunluk ve frekansta bip sesleri kullanır. Hata durumu, çeşitli sayılarda bip sesleriyle bildirilir. AMI BIOS’a ait hata sinyalleri ve bu sinyallerin tanımlarışöyledir;

 • 1 kısa sinyal (Hafıza yenileme hatası): Programlanabilir kesme zamanlayıcısıveya programlanabilir kesme kontrolü başarısız oldu.
 • 2 kısa sinyal (Bellek paritesi hatalı): Bir bellek parite hatasıdır ve belleğin ilk 64 Kilobyte’ında meydana gelmiştir. RAM IC’de sorun bulunmaktadır.
 • 3 kısa sinyal (64K tabanlıbellek hatası): Belleğin ilk 64K’sında bir bellek hatası meydana gelmiştir. RAM IC muhtemelen arızalıdır.
 • 4 kısa sinyal (Sistem zamanlayıcısı(timer) başarısız): Sistem saati/zamanlayıcı(IC) başarısızdır veya belleğin ilk biriminde bellek hatasımevcuttur.
 • 5 kısa sinyal (İşlemci hatası): Sistem işlemcisi başarısızdır.
 • 6 kısa sinyal (A20 kapısıbaşarısız): İşlemcinin korumalıduruma geçmesi için A20 kapısına izin veren klavye denetleyicisi başarısızdır. Klavye denetleyicisi tekrar yerleştirmelidir.
 • 7 kısa sinyal (İşlemci devre dışıhatası): İşlemcideki veya anakart devresindeki bir hatadan dolayıişlemci devre dışıkalmıştır. 8) 8 kısa sinyal (Görüntü belleği okuma/yazma hatası): Sistem ekran kartıhafızası yoktur veya arızalıdır.
 • 9 kısa sinyal (ROM “Salt okunur bellek” kontrol hatası): Sistem BIOS ROM’unun içeriği beklenen kontrol değerleriyle uyuşmuyor, BIOS ROM’da problem vardır.
 • 10 kısa sinyal (CMOS kapatma kaydıokuma/yazma hatası): CMOS kapanması başarısızdır.
 • 11 kısa sinyal (Önbellek hatası): L2 önbellekte sorun bulunmaktadır. 12) 1 uzun, 2 kısa sinyal (Video sistemi başarısız): Video BIOS ROM’unda bir hata ile karşılaşılmıştır.
 • 1 uzun, 3 kısa sinyal (Bellek testi başarısız): 4KB’nın üzerindeki bellekte bir hata ile karşılaşılmıştır.
 • 1 uzun, 8 kısa sinyal (Görüntü testi başarısız): Ekran kartıyoktur veya sorun vardır.
 • 2 kısa sinyal (POST başarısız): Herhangi bir donanım testi başarısız olmuştur.
 • 1 uzun sinyal (POST tüm testleri geçmiştir.)

Yazar Hakkında