Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi

54 üyeden oluşan Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) Birleşmiş Milletlerin ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edebilmesi amacıyla kurulan bir organıdır.14 BM ajansı, işlevsel komisyon ve beş bölgesel komisyonun, ekonomik, sosyal ve ilgili çalışmaların koordinesinden sorumlu konseydir. 54 üyesi bulunmaktadır. 1998 yılından bu yana, aynı zamanda Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) kilit komiteleri, maliye bakanları ile bir toplantı yapar.  Görevleri arasında özellikle aşağıdaki hususlar yer almaktadır. 

(a) Ekonomik, sosyal, düşünsel, kültürel, eğitim ve sağlık alanlarında uluslararası sorunlarla ilgili incelemeler yapmak ve yaptırmak, bu alandaki bulgularını Genel Kurula, üye devletlere, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kurduğu uzmanlık kuruluşlarına bildirmek ve bu konularda öğütlemelerde bulunmak,

(b) Yetkisine giren konulara ilişkin olarak, Genel Kurula sunulmak üzere antlaşma tasarıları hazırlamak,

(c) Herkesin insan haklarına ve ana özgürlüklerine saygı gösterilmesini sağlamak üzere örgütlenmelerde bulunmak.


Yazar Hakkında