Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Nedir?

Birleşmiş Milletlerin bir organı olan Ekonomik Sosyal Konsey görevini daha etkin yapabilmek amacıyla kendi gözetimi altında çalışacak komisyon ve komiteler kurmuştur. Bunlardan ilki Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 68. maddesi uyarınca kurulan İnsan Hakları Komisyonudur. 1946 yılında kurulan İnsan Hakları Komisyonu, ECOSOC bünyesinde insan hakları normlarının hukuki bir şekle dönüştürülmesiyle ilgili olarak faaliyet gösterir. 43 üye değişik coğrafi bölgelerden eşit temsil esasına göre seçilir. 1967’ye kadar insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak şikayetlere mani olmak için yaptırım gücü veya harekete geçme yetkisi yoktu. 1967’de 1235 sayılı ECOSOC kararıyla Komisyon ve onun alt organı olan Azınlıkların Korunması ve Ayrımcılığının Önlenmesi Alt-Komisyonu inceleme ve araştırma yetkileriyle donatıldılar. Aynı yıl, Güney Afrika’daki ihlaller için bir alt-komisyon kuruldu. 1970’de 1503 sayılı ECOSOC kararı ile Komisyona insan hakkı ihlallerini soruşturma ve tavsiyelerde bulunma yetkisi verilmiştir (Bu yetkiler Haziran 2000 tarihinde yeniden gözden geçirilmiştir).

Böylece 1970 ve 80’li yıllarda Komisyon soruşturma teknikleri ve süreçleri üzerine yoğunlaşmıştır. 1990’larda Komisyon dikkatini bütün herkes tarafından insan haklarının elde edilmesi için karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılmasına yöneltmiştir. Aynı zamanda kalkınma ve yeterli yaşam standardı elde etme hakkı, azınlık hakları gibi haklara ağırlık vermiştir. Halihazırda, bizzat kendi girişimiyle veya Genel Kurul ve Güvenlik Konseyin istemi üzerine çalışan bu komisyonun görevi insan haklarıyla ilgili her konuda inceleme ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Birleşmiş Milletler örgütünün, Dünya’da daha ziyade, Avrasya ve Afrika’da İnsan Hakları Bildirgesi’ne uyulmayan durumlar hakkında mahkeme kararı ile işlevini devam ettiren Birleşmiş Milletler’e bağlı insan haklarıkoludur. 


Yazar Hakkında