Birleşmiş Milletler Nedir? Amaçları ve Bölümleri Nelerdir?

İkinci Dünya Savaşının sonunda Almanya ve Japonya’ya savaş ilân eden devletler, 25 Nisan 1945’te San Francisco’da toplanarak, Birleşmiş Milletler Antlaşmasını (Şartını) hazırlamışlar, 25 Haziran 1945’de oy birliğiyle kabul etmişler ve bu kurucu belge 24 Ekim 1945’de yürürlüğe girmiştir.111 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler Antlaşması 19 bölüme ayrılmış olup, 70 maddelik Adalet Divanı Statüsü Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın “ayrılmaz parçası” olarak kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının merkezi New York’ta olup, Cenevre’de de Avrupa merkezi bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler örgütünün aslî (kurucu) üyeleri San Francisco Konferansı’na katılarak, Birleşmiş Milletler Antlaşmasını imzalayan 50 devlettir. Bunlar arasında Türkiye de bulunmaktadır. Bugün Birleşmiş Milletlere 189 devlet üyedir.

 Birleşmiş Milletlerin amaçları şöyle özetlenebilir:

  • Uluslararası barış ve güvenliği korumak ve sürdürmek,
  • Uluslararası alanda dostça ilişkileri geliştirmek,
  • Uluslararası ilişkilerin her alanında devletler arasında iş birliğini sağlamak,
  • Devletlerin dış politikalarını uyumlaştıran bir merkez olmak.

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün altı ana organı vardır. Bunlar;

  1. Genel Kurul,
  2. Güvenlik Konseyi,
  3. Ekonomik ve Sosyal Konsey,
  4. Vesayet Konseyi,
  5. Uluslararası Adalet Divanı, ve
  6. Bu organların içinden sadece ilk üçü insan hakları açısından önem taşıdığından burada kısaca ele alınacaktır.

Yazar Hakkında