Biyopress Biyomühendisliği Nedir?

Biyoprosess mühendisliği, biyomühendisliğin bir dalıdır.

  • Biyoproses tasarımı
  •  Biyokataliz
  • Biyoseparasyon
  • Immobilize enzimlerin geliştirilmesi, zararlı atık/atıkların mikrobiyal parçalanması, mikrobiyal yolla petrol çıkartılması.
  • Yeni ve ekonomik biyoreaktörlerin tasarımı.
  • Biyolojik olayların daha kolay anlaşılması için, matematik modelleme ve simulasyon
  • Biyoenstrümantasyon ve ölçek büyütme, sulu ve çözgen ortamda biyokataliz.
  • Membran ayırmı, süperkritik akışkanlarla ayırım, biyolojik materyalin ayırma ve saflaştırma yöntemlerinin optimizasyonu.
  • Kromatografik ve ekstraktif biyoseparasyon işlemleri, adsorpsiyon, iki fazlı sıvı polimer sistemleri ve miseller kullanılarak ayırma.
  • Hücre dışı ortamın kontrolu ile protein üretiminin kontrolu, besin elementleri transportu, özel tipteki biyoreaktörlerin tasarımı, biyoreaktör çalıma koşullarının belirlenmesi.(wikipedia)

Yazar Hakkında