Dezenfeksiyon, Dezenfektan ve Sterilizasyon Nedir?

Mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek veya yok etmek için antiseptikler, dezenfektanlar ve sterilizasyon işlemlerinin doğru bir biçimde kullanılması hastanelerde etkili bir infeksiyon kontrol programının önemli bir parametresidir.

Dezenfeksiyon, Dezenfektan Nedir?

Dezenfeksiyon, cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bu amaçla kullanılan kimyasal maddelere, dezenfektan denir. Dezenfektan ve antiseptikler, standart hijyen koşullarının sürdürülmesinde ve enfeksiyon riski oluşturabilecek patojen mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasında kullanılır.

Dezenfektanların etki biçimi, ışığın, ateşin, kostiklerinki(sönmemiş kireç) gibi fiziksel ya da mekaniktir. Ancak yaygın dezenfektanlar, kimyasal maddelerdir. Bunlar üç değişik biçimde kullanılabilir.

 1. Gaz halde (formol buharı,klor, kükürt dioksit, etilen oksit)
 2. Sıvı halde (fenol, krezilol, klorofenol, bakır sülfat, demir sülfat, demir permanganat, oksijenli su, tentürdiyot)
 3. Katı ya da kıvamlısıvı halde (Kireç, kalsiyum klorür, trioksimetilen)

Dezenfeksiyon ya hastalık sırasında ya da hastalık sonrasında uygulanır. Yalnız hastaya, onun dokundugu nesnelere, çamaşırına, tükürdüğüne, dışkısına değil, onu tedavi eden personele, ziyaret eden kişilere, yattığı odaya, eşyaya, duvarlara ve döşemeye de uygulanmalıdır. Kapalı yerlerin dezenfeksiyonu ya buharla (formol, sülfür anhidrit, klor) ya da püskürtülebilecek antiseptik eriyikle (Javel suyu, süblime, asit fenik vb.) yapılır. Eşyaların dezenfeksiyonu genellikle buharla ya da kuru ısıyla çalışan eütvlerle ya da dezenfektan gazlarla yapılır. Bildirilmesi zorunlu hastalıklarda (tularemi,besin zehirlenmeleri ve tetanos dışında)dezenfeksiyon zorunludur.

Dezenfeksiyonda kullanılan maddeler aşağıdaki özellikleri taşımalıdırlar.

 • Tüm mikroorganizmaları öldürebilmeli
 • Hızlı etki etmelidir
 • Toksik olmamalıdır
 • Nötral pH da suda çözünebilmeli
 • Renksiz ve kokusuz olmalıdr
 • Herhangi bir pH da aktif olabilmelidir
 • Stabil olmalıdır
 • Uygulanacağı eşyaya zarar vermemelidir
 • Organik ajanlarla aktivitesi kaybolmamalıdır
 • Çevreye zarar vermemelidir
 • Ucuz ve kullanımı kolay olmalıdır.

Sterilizasyon nedir?

Bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılma işlemine sterilizasyon denir. Bu işlem sonrasında hastalık yapan ve yapmayan tüm mikroorganizmalar öldürülmektedir. Bu işlemi hafif, orta, ileri derecede sterilizasyon gibi ayırma imkanı yoktur. Bu işlem sonucunda sporsuz bakteriler, viruslar, mantarlar gibi tüm mikroorganizmalar ortadan kaldırılır. Sterilizasyon ya yapılmıştır ya da yapılmamıştır. Bu işlemin dereceleri ya da uygulama farklılıkları yoktur. Amaç ortamdan tüm mikroorganizmaların kaldırılmasıdır.

Bir ortam mikrop içeriyorsa septik, içermiyorsa aseptik ortak olarak tanımlanır. Ameliyat gibi tıbbi girişimler asaptik ortamlarda yapılır.

 • Asepsi: Bir ortamın m.o.larla kontaminasyonunu önlemek için yapılan işlemlere denir.
 • Antisepsi : Canlı bir dokunun kimyasal maddeler kullanılarak m.o.lardan temizlenme işlemidir.

Kaynak:

 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Dezenfeksiyon
 • http://www.megep.meb.gov.tr/
 • http://www.yildizilaclama.com/dezenfeksiyonhizmetleri/dezenfeksiyon-nedir.html
 • http://www.dicle.edu.tr/Contents/2d7d2446-c0b6-4a05-91b9-0d2a0dc47abc.pdf

Yazar Hakkında