Genel

Dilekçe Hakkı Nedir?


Dilekçe hakkı, bireylerin, kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikayetlerini yalnız veya başkaları ile birlikte yargı organı dışındaki resmi kuruluşlara sunabilme hakkıdır.

Dilek şeklinde yapılan başvurularda resmi bir yerden ya doğrudan doğruya kendisi ya da kamusal bir iş için, yetkisi dahilinde olmak üzere bir eylem ya da bir karar istenmekte; şikayet şeklinde olanlarda ise genel anlamda haksızlığa uğrayan bir kişi ya da kurumun çıkarlarının zedelenmesi ya da hukuk düzenindeki aksaklıklar ortaya konmaktadır.

Dilekçe hakkı, bireylerin kendileriyle veya kamusal işlerle ilgili olarak, tek başlarına veya topluca yargı dışında kalan devlet organlarına, dertlerini, sorunlarını, şikayetlerini, uğradıkları haksızlıkları ileterek çözüm bulmalarını istemelerinden ibaret bir insan hakkı olarak tanımlanmıştır.Dilekçe hakkı siyasi haklar bölümüne girer.

Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.

Dikkate Alınmayacak Dilekçeler:

  • Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
  • Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,
  • Dilekçede sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunmayanlar; İncelenemezler.

Dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem aşamalarının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca dilekçe sahibine bildirilir.

TBMM’ye gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır

Bakınız Dilekçe Kanunu: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/18571_3071.html

Yorum Yap

Cevap Yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

To Top
izmir escort