Dünyada en çok kullanılan takvimler hangileridir?

Takvim, zamanın yüzyıl, yıl, ay, hafta ve gün gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği çizelgedir. Takvim, sosyal, ticari, dini ya da idari amaçla gün organize bir sistemdir. Takvim organizasyonu, zamanı dilimlere bölerek gün,hafta, ay ve yıl gibi isimlendirerek yapılır. Takvimde süreler, güneş ve ay döngüsü gibi bazı astronomik olayların çevrimi ile eşitlendiği gibi hasat zamanı, suların yükselmesi ve çekilmesi gibi doğal olaylar üzerinden de belirlenebilir. Birçok uygarlık ve toplum kendi özel ihtiyaçlarına uygun modelli takvimler geliştirmiştir. Dünyada en çok Miladi ve Hicri takvimler kullanılır. Miladi takvim, İsa’nın doğumunu (0) başlangıç olarak alır. Ayrıca Güneş’e göre hazırlanmıştır. Hicri takvim ise Hz.Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü başlangıç olarak alır (622) ve Ay’a göre hazırlanmıştır.

Dünyada en çok kullanılan takvimler şunlardır:

1. On İki Hayvanlı Takvim

2. Hicri Takvim

3. Celali Takvimi

4. Rumi Takvim

5. Miladi Takvim

On İki Hayvanlı Takvim

İslamiyet öncesi Türk devlet ve toplulukları tarafından kullanılmıştır. Güneş yılı esasına göre hazırlanan bir takvimdir. Bir yıl 365 gün olarak hesaplanmış ve her yıl bir hayvan adıyla anılmıştır. Bu takvim Çin, Moğol, Hint ve Tibetliler tarafından kullanılmıştır. Günümüzde Asya’nın bazı bölgelerinde hala kullanılmaktadır.

Hicri Takvim

İslam peygamberi Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç kabul eden ve ay yılını esas alan takvim sistemidir.

Celali Takvimi

Büyük Selçuklularda Celaleddin Melikşah zamanında eski İran takvimi esas alınarak mali işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Güneş yılı esasına göre hazırlanan bu takvimde “nevruz” yılbaşı olarak kabul edilmiştir.

Rumi Takvim

Mali işlerde kullanılmak üzere eski Bizans takvimi esas alınarak hazırlanmıştır. 1839’da bütün resmi ve mali işlemlerde hicri takvimle beraber kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıç olarak “Hicret” alınmış, ancak güneş yılı esasına göre hazırlanmıştır. Rumi takvim 1 Ocak 1926’da miladi takvimin yürürlüğe girmesine kadar kullanılmıştır. Miladi takvimin kabul edilmesine rağmen mali yılbaşı 1 Mart olarak kabul edilmiş ve bu uygulama 1982’ye kadar devam etmiştir. Yeni uygulamayla 1 Ocak 1983 gününden itibaren 1 Ocak günü hem takvim başı hem de mali yılbaşı olarak kabul edilmiştir.

Miladi Takvim

Güneş yılı esasına göre hazırlanan bu takvim ilk defa Mısırlılar tarafından kullanılmıştır. Bu takvim; İyonyalılar, Yunanlılar ve Romalılar tarafından geliştirilmiştir. Roma İmparatoru Julius Caesar (Jül Sezar) ve Papa XII. Gregor tarafından düzenlenerek günümüzdeki şeklini almıştır. Başlangıç (milat) olarak Hz. İsa’nın doğum günü kabul edilmiştir. Miladi takvim 1 Ocak 1926’dan itibaren Türkiye’de de kullanılmaya başlanmıştır. Milattan önceki tarihleri göstermek için MÖ kısaltmasını ve milattan sonraki tarihler için de MS kısaltmasını kullanırız. Örneğin; MÖ 490 yılı, MS 2010 yılından 2500 yıl öncesini ifade eder.

Selçuklular ve Osmanlılarda İslamiyetin kabulunden sonra Türkler Hicri takvimi kullanmışlardır. Osmanlılar Hicri takvimin yanında mali işler için de Rumi takvim kullanmıştır(1740). 1917’de takvimi garbi adı altında Miladi takvim sistemi yürürlüğe girmiştir.Türkiye Cumhuriyetinde tek resmi takvim olarak Miladi takvim 26 Aralık 1925 yılında kabul edilmiştir.


Yazar Hakkında