Dünyadaki Dinler ve Sıralaması

dünya dinler haritası

İslam, Hıristiyanlık’tan sonra dünyanın en çok inanılan ikinci dindir. Bir demografik araştırmaya göre, İslam nüfusu dünya nüfusunun 1.57 milyar inananı ile %23’ünü oluşturmaktadır. Aşağıda pewforumtarafından yapılan araştırma sonuçlarını görmektesiniz.

  • 2.173.180.000 Hristiyanlar (Dünya nüfusunun: % 31),% 50 Katolik, % 37 Protestan,% 12 Ortodoks ve diğer % 1.
  • 1.598.510.000 Müslümanlar (Dünya nüfusunun: % 23) 87-90% Sünni olan,% 10-13 Şii.
  • 1.126.500.000 Hayır Din üyelik (Dünya nüfusunun: % 16): Ateistler, agnostikler ve herhangi bir dine tespit edilemeyen insanlar.
  • 1.033.080.000 Hindular (Dünya nüfusunun: % 15), Hindistan’da  (% 94).
  • 487.540.000 Budistler (Dünya nüfusunun: % 7) Genellikle Çin’de.
  • 405.120.000 Halk Dini Üyeleri (Dünya nüfusunun: % 6):  Genellikle etnik köken ya da kabilenin belirli bir grup ile ilişkili inançlar..
  • 58.110.000 Diğer Dinler (Dünya nüfusunun: % 1): Bahai inanç, Taoizm, Jainizm, Şintoizm, Sihizm, Tenrikyo, Wicca, Zerdüştlük ve diğerleri.
  • 13.850.000 Yahudiler (Dünya nüfusunun: % 0,2) Amerika Birleşik Devletleri (% 41) ve İsrail (% 41).

Not: Birleşik Devletler in % 20’si inançsız olarak geçmektedir.

dunya-nufusuna-gore-din-dagilimi (1)


Yazar Hakkında