GiB (Gigibyte) Nedir?

GiB (Gigibyte) son zamanlarda sıklıkla yaygınlaşmayan bir kapasite ölçüm birimi. Aslında eskiden beri bu terim vardı ama pek kullanılmıyordu. Özellikle bazı data kayıt cihazlarının üzerinde GİB yazmaya başlayınca GB’den farkı nedir lan bunun? sorusu geldi milletin aklına. Zaten teknoloji kendi içinde bir döngü olduğu için bir yıl takip etmezseniz herşeye fransız kalıyorsunuz.

Neyse konumuza dönelim. Bizler yaygın olarak Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte terimlerini kullanılırız. Bunlar yaygın kullanım birimleridir. Ancak birde Mikibyte, Mebibyte, Gigibyte, Tebibyte gibi terimlerde var.

Gigibyte (GiB) Giga Binary Byte yani Giga İkili Byte denilmektedir. İkili önek kullanımıdır. 1 Gibibayt (GiB)= 230 bayt = 1,073,741,824 bayt= 1024 mebibayt (Mib)

Burada kafa karıştıran sorun aslında GİB (Gigibyte) ile GB (Gigabyte) farkı nedir? Sorusu. Hesaplama aynen şöyle;

  • 1 GB (Gigabyte) = 0.931322574 GiB (Gigibyte)
  • 1 GiB (Gigibyte) = 1.073741824 GB (Gigabyte)

yada şöyle tanımlayalım:

  • 1 GiB (Gigibyte) = 1073.741824 MB (Megabyte)
SI Önek ile Örnekler ve Karşılaştırmalar
Bir Mebibyte 1 MiB = 2 20 Bayt = 1048576 Bayt
Bir Megabayt 1 MB = 106 Byte = 1,000,000 Byte
Bir Gibibyte 1 GiB = 2 30 Bayt = 1073741824 Bayt
Bir Gigabayt 1 GB = 10 9 Bayt = 1000000000 Bayt

Kaynak:

http://wintelguy.com/gb2gib.html

https://tr.wikipedia.org/wiki/Gibibyte


Yazar Hakkında