Hava Kirliliğini Önlemek için Alınabilecek Tedbirler

■ Sanayi tesislerinin mevzuatta öngörülen baca gazı sınır değerlerine uymaları sağlanmalı,

■ Isınmada  yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli,

■ Binalarda ısı yalıtımına önem verilmeli,

■ Kullanılan sobalar ve kalorifer kazanları kriterlere uygun olmalı,

■ Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak özendirilmeli,

■ Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı,

■ Kalorifercilerin ateşçi eğitim kurslarına katılımı sağlanmalı,

■ Yeni yerleşim yerlerinde bölgesel ısıtma sistemleri kullanılmalı,

■ Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı,

■ Kent içi ulaşımda uygun meyilli alanlarda bisiklet yolları, park yerleri, kiralama sistemi oluşturulmalı, kamuoyu bilgilendirilmesi de gerçekleştirilerek bisiklet kullanımı yaygınlaştırılmalı,

■ Isınma ve geri kazanım için atık yakmanın önüne geçilmesi amacıyla,atıklar geri kazanılarak değerlendirilmeli veya uygun atık yakma tesislerinde yakılarak bertaraf edilmeli,

■ Yerleşim alanları dışında ve hakim rüzgar yönü dikkate alınarak sanayi tesislerinin yer seçimi yapılmalı, imar planlarında bu alanların çevresinde yapılaşmalar önlenmeli,

■ Euro 4 ve üzeri standartları sağlayan, emisyonları düşük motorlu taşıtlar  tercih edilmeli/desteklenmeli,

■ Araçların egzoz emisyon ölçümleri periyodik olarak yapılmalıdır.


Yazar Hakkında