Hava Kirliliğinin İnsanlar Üzerinde Olan Zararlı Etkileri

Kullandığımız yakıtlardan kül ve zehirli gaz gibi atıklar açığa çıkar. Baca ve egzozlardan çıkan zehirli gazların birleşmesi sonucu asit yağmurları oluşur. Asit yağmurları temas ettiği bitki örtüsünün yok olmasına, insanlarda deri ve akciğer hastalıklarına neden olur. Çevre kirliliğini azaltmak için yüksek kalorili, kül ve zehirli gaz çıkışı az olan yakıtlar (doğal gaz, taş kömürü) kullanılmalıdır. Hava kirliliğinin insan sağlığına etkisi, öksürük ve bronşitten, kalp hastalığı ve akciğer kanserine kadar değişmektedir.

Kirliliğin olumsuz etkileri sağlıklı kişilerde bile gözlenmekle birlikte, bazı duyarlı gruplar daha kolay etkilenmekte ve daha ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu gruplardan biri yaşlılardır. Fizyolojik kapasitesi ve fizyolojik savunma mekanizması fonksiyonlarındaki azalma, kronik hastalıklardaki artma nedeniyle yaşlılar normal popülasyondan daha duyarlıdır.

Küçük çocuklar savunma mekanizması gelişiminin tamamlanmaması, vücut kitle birimi başına daha yüksek ventilasyon hızları ve dış ortamla daha sık temas nedeniyle daha fazla riske sahiptir. Hava yolunda daralmaya yol açan hastalıklar da kirleticilere duyarlılığı artırmaktadır. Kirlilik arttıkça astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH) gibi hastalıkların alevlenmelerinde artış olduğu görülmüştür. Kalabalık yaşam, yetersiz sanitasyon, beslenme yetersizliği gibi düşük yaşam standartları da duyarlılığı etkileyen faktörlerdendir.

  Hava Kirliliği ve Risk Grupları

 • Bebekler ve gelişme çağındaki çocuklar
 • Gebe ve emzikli kadınlar
 • Yaşlılar
 • Kronik solunum ve dolaşım sistemi hastalığı olanlar
 • Sigara kullananlar
 • Düşük sosyoekonomik grup içinde yer alanlar

Genel olarak havadaki kirleticilerin sağlığa etkileri şöyle toparlanabilir;

 • Solunum fonksiyonlarında bozulma
 • Solunum sistemi hastalıklarında artış
 • Kronik solunum sistemi  hastalığı olan kişilerin hastalıklarının alevlenmesinde artış
 • Kronik kalp  hastalığı olan kişilerin hastalıklarının alevlenmesinde artış
 • Kanser  görülme sıklığında  artış
 • Erken ölümlerde artış

Kaynak: www.megep.meb.gov.tr ve www.csb.gov.tr


Yazar Hakkında