Havada Bulunan Gazlar Nelerdir?

havada bulunan gazlar

Havada değişik yapı ve özelliklerde çeşitli gazlar bulunur. Hava kirliliği modern yaşamın bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Yaşadığımız kentlerde; ulaşım, ısınma, aydınlanma için gerekli enerji ve üretimin artıkları, havayı yoğun gaz ve toz kalıntılarıyla doldurur. Hava; Dünya’yı çevreleyen, çoğunluğu azot ve oksijenden müteşekkil, renksiz ve kokusuz gaz kütlesi. Hava tüm canlılar için hayati öneme sahiptir. Hayvanlar, bitkiler ve insanlar havasız bir ortamda yaşayamazlar. Yerküreyi saran gaz kütlesine atmosfer adı verilmektedir. Atmosferdeki hava tabakasının kalınlığı 150 km’dir. Atmosferin diğer adı da hava küredir. Aşağıda ki gibi havada bulunan gazları iki grupta grupta toplayabiliriz. Ancak havada her zaman bulunmayan gazlar (kirleticiler) kükürt dioksit, (SO2) hidrojen sülfür, (H2S) azot monoksit, (NO) azot dioksit, (NO2) karbon monoksit, (CO) karbondioksit, (CO2) hidrojen florür, (HF) partiküller vb. vardır.

Havada Devamlı Bulunan ve Çoğunlukla Miktarları Değişmeyen Gazlar

Oksijen (%20.946) : Canlıların hayatının devamı için gerekli olan önemli bir gazdır. Oksijen aynı zamanda yanma olayı için gereklidir. Oksijenin bulunma oranı ve mevcut miktarı son derece önemlidir. Atmosferdeki oksijen oranı % 21‟ dir. Havadaki oksijen, organizmada besinlerin ağır yanması (alevsiz ve çok ısı vermeden) için şarttır. Bu yanma, vücut ısısını korur, organizmaya kasların ihtiyacı olan maddeleri sağlar.

Azot (%78.084) : Atmosferde kirletici olarak bulunan azot monoksit ve azot dioksit genelde “Azot Oksitleri” terimi ile ifade edilir. Azot oksitleri daha çok enerji santrallerinden ve motorlu araçların egzoz borularından yayılır. Azotoksitlerin solunması kalp, akciğer ve karaciğer rahatsızlıklarına ve solunum yolu hastalıklarına yol açar.

Diğer asal gazlar: Havada, miktarı çok az olan gazlar da vardır. Bunlar; neon, helyum ve ksenondur.

Havada Devamlı Bulunan ve Miktarları Azalıp Çoğalan Gazlar

Karbondioksit: Karbondioksit, (CO2) renksiz, kokusuz ve zehirsiz bir gazdır. Normal atmosfer şartlarında %0.03-%0.06 arasında değişen konsantrasyonlarda, kaynak sularında da çözünmüş halde bulunur. Bir milyon hava molekülünde yaklaşık 350 karbondioksit molekülü bulunur. Çevrede önemli görevi vardır. Örneğin, bitkiler karbon dioksit alırlar ve fotosentez yapımında kullanarak yaşamlarını sürdürürler. Karbondioksitin diğer bir özelliği de güneşten gelen ışınların değişmeden yeryüzüne ulaşmasını sağlamaktır. Karbondioksit doğal veya yapay olarak yanma ya da oksidasyon sonucunda oluşur. CO2‟nin kendisi toksik bir gaz değildir. Ancak atmosferdeki CO2 konsantrasyonun yükselmesi sonucu, güneşten gelen kısa boylu dalgaların atmosferde tutulması söz konusu olduğunda, yeryüzü sıcaklığının artmasına, yani sera etkisine neden olur.

Su buharı: Havada değişen oranlarda su buharı bulunur. Toz parçacıkları, bakteriler ve bitkilerden uçuşan sporlar her zaman havada mevcuttur.

Ozon: Simgesi O3 olan ozon keskin kokulu, solunumu tehlikeli, mavi renkli bir gazdır. Aynı zamanda oksijenin kimyasal bir bileşenidir. Yer yüzeyi yakınlarında zehirli bir kirletici olmasına rağmen, üç oksijen atomunun birleşmesinden oluşan ozon (O3) stratosfer tabakasında yaşamsal önem taşır. Az miktarda şimşek çakmaları sırasında oluşur. Atmosferin üst kısımlarında güneş ışınları ile havadaki oksijen arasında gerçekleşen tepkime ile oksijen ozona dönüşür. Bu tepkimeler 25 – 30 kilometre yukarılarda olur. Bu bölgede ozon tabakası vardır. Ozon tabakası yaşam için zararlı olan mor ötesi ışınları soğurur ve bize kadar gelmelerini büyük ölçüde önler. Ozon özellikle, oksijenle birlikte güneşten gelen ultraviyole ışınlarının büyük kısmını stratosfer tabakası içerisinde emer ve bu ışınların yeryüzüne ulaşmasını önleyerek yakıcı etkisini yok eder. Stratosfer tabakasındaki ozon hem iklimi etkiler hem de yeryüzündeki canlıları korur.

Kaynak: www.megep.meb.gov.tr, wikipedia


Yazar Hakkında