Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-1

Herkese Merhaba:
İnternet ortamında “Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası-Resertifikası Sınav Soruları” hakkında neredeyse hiç soru paylaşımı yok. Bizde Hemodiyaliz Hemşirelerinin Resertifikasyon ve Sertifika sınavında sorulan soruları derli-toplu bir şekild paylaşmaya çalışacağız.

Not: Bize sınavlarda çıkabilecek Hemodiyaliz Sertifikası/Resertifikası Sınav Soruları göndermek isterseniz soruları mkacakcisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Bu gönderdiğiniz soruları burada yayınlamaya çalışacağız.

  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-1 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-2 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-3 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-4 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-5 İNDİR

Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-1

1. Böbreğin en küçük fonksiyonel birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Glomerül
b. Makula densa
c. Bowman kapsülü
d. Nefron

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Korteks medullanın dış kısmında yer alır
b. Glomerüllerin % 85’i korteksde bulunur
c. Nefron sadece glomerülden oluşur
d. Sağ böbrek sola göre biraz daha aşağı yerleşimlidir

3. Bir kapiller yumak olan glomerüler hangi yapıdan köken alır?
a. Afferent arteriol
b. Efferent arteriol
c. Vaza rekta
d. Makula densa

4. Glomerüler kapillerlerden Bowman kapsülüne süzülen sıvıya ne ad verilir?
a. İdrar
b. Serum
c. Plazma
d. Ultrafiltrat

5. Diyaliz solüsyonunun kondüktivitesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a. Kalsiyum
b. Sodyum
c. Potasyum
d. Magnezyum

6. Demir eksikliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Ferritin düzeyi sadece vücut depodemirinin göstergesidir.
b. C vitamini alımı demir emilimini arttrırır.
c. Transferin saturasyonu < % 20’dir. d. Aç karnına demir emilimi en fazladır. 7. Eritrpoetine yetersiz yanıt nedeni değildir? i. Hiperparatiroidizm ii. Hemoglobinopatiler iii. Obesite iv. Vitamin B12 , folik asit veya demir eksikliği 8. Akut böbrek yetmezliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Böbrek fonksiyonları saatler-günler içinde bozulur. b. Oligürik veya nonoligürik olabilir. c. Prerenal, renal ve postrenal nedenlere bağlı gelişebilir. d. Mutlaka diyaliz tedavisi uygulanması gerekir. 9. Evre 5 Kronik böbrek hastalığı ile ilgili yanlışı bulunuz? a. Kronik diyaliz programına alınır. b. Bu hastalarda sıvı kısıtlamaya gerek yoktur. c. Polikistik böbrek hastalığı olanların yaşam kaliteleri diğer hastalardan iyidir. d. Renal osteodistrofi yönünden izlenmelidirler 10. Günümüzde böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede yaygın olarak kullanılan en objektif yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a. Kreatinin klirensi b. 24 saatlik idrarda proteinüri tayini c. Tam idrar tetkiki d. Renal ultrasonografi 11. Evre 5 Kronik böbrek hastalığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Parathormonun 100 pg/ml üzerine çıktığı zaman’dır. b. GFR’nin 15 ml/dk altına düştüğü evredir. c. Eritropoietin (EPO) tedavisinin başlanması zorunlu olan bir evredir. d. Böbrek boyutlarının küçüldüğü evredir. 12. High-flux diyalizörlerle ilgili olarak aşağıdakilaerden hangisi yanlıştır? a. Kuf değeri> 20 ml/saat /mmHg dır
b. B2 mikroglobulin klirensi < 20 ml/dk dır
c. Endotoksinemi riski artmaktadır
d. Orta molekül ağırlıklı maddelerin klirensi daha iyidir

13. Hemodiyaliz tedavisine başlama ile ilgili olarak yanlış olanı seçiniz
a. Diyabetik KBH olgularında GFR 15-20 ml/dk olduğunda başlanır.
b. Diyabetik olmayan KBH olgularında GFR < 15 ml/ dk olduğunda başlanır.
c. İlk kez hemodiyalize alınan olgularda üre azalma oranı % 30’ dan fazla olmalıdır.
d. İlk seans hemodiyaliz 2 saat olarak planlanır.

14. Hemodiyaliz tedavisi sırasında görülen komplikasyonlarla ilgili yanlış olanı işaretleyiniz.
a. Hipotansiyon en sık görülen komplikasyondur
b. Hipotansiyonu önlemek için diyaliz öncesi antihipertansif ilaçlar verilmez
c. İki diyaliz seansı arası 3 kg/gün’ den fazla kilo alanlarda diyaliz hipotansiyonu sık görülmez
d. Karnitin uygulaması diyaliz kramplarında etkili olabilmektedir.

15. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz sırasında görülen hipotansiyon nedeni değildir ?
a. Perikardiyal tamponad
b. Myokard infarktüsü
c. Hipoglisemi
d. Gastrointestinal kanama

16. En sık görülen intradiyalitik komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir ?
a. Diyalizer reaksiyonu
b. Diyaliz disequilibrium sendromu
c. Hipotansiyon
d. Kramplar

17. Hemodiyaliz hastası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?
a. Hemodiyalizde başlangıç ortalama heparinizasyon dozu 50Ü/kg’dır
b. Düşük moleküllü heparin uygulamasına bağlı kanamalarda FXa aktivitesi protamin ile %100 nöralize olur.
c. Standart heparin uygulamaları etkiliği PTT ile takip edilr.
d. Heparine bağlı trombositopeni olmaktadır.

18. Aşağıdakilerden hangisi sentetik diyalizerdir ?
a. Kupramonyum selüloz
b. Hemofan
c. Selüloz diasetat
d. Polimetil metakrilat

19. Hemodiyaliz esnasında venöz basınç artışının olası nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
a. Venöz kan setinin kıvrılmış olması
b. Damar giriş yolunun venöz kolunda stenoz olması
c. c. Venöz kolda akımı engelleyecek patoloji yokken lümen çapı büyük venöz iğne kullanılması
d. d. Ven iğnesinde pıhtılaşma olması

20. Hemodiyaliz hastasının beslenme durumunun değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz ?
a. Subjektif global değerlendirme
b. Serum demir düzeyi
c. Serum prealbumin düzeyi
d. Serum albumin düzeyi

21. Anafilaktik tip diyalizer reaksiyonu düşünülen bir hastada aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?
a. Diyaliz işlemi durdurulur
b. Setteki kan hastaya verilir
c. Adrenalin, antihistaminik, steroid tedavisi uygulanır
d. Kan setleri klemplenir

22. Diyaliz hipotansiyonundan korunmada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a. Hemodiyalizin başlangıcında diyalizat sodyum düzeyi hastanın serum düzeyinden daha düşük bir düzeye ayarlanır
b. Hemodiyaliz süresi uzatılarak yavaş ultrafiltrasyon yapılması sağlanır
c. Diyalizat ısısı düşürülür
d. Hemodiyaliz esnasında hastanın yemek yememesi sağlanır

23. Damar giriş yolunun korunmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a. Günde en az bir kez trill ve üfürüm kontrol edilir
b. Damar giriş yolu bulunan ekstremiteye saat, bilezik gibi takılar takılabilir
c. Damar giriş yolu bulunan ekstremiteden kan basıncı ölçülmemelidir
d. Damar giriş yolu bulunan ekstremite ile ağır yük taşınmamalıdır

24. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz kateterlerinin dezavantajlarından biri değildir ?
a. Kateter lümeninde tromboz gelişme riski vardır
b. Katetere bağlı infeksiyon nadiren gelişir
c. Kateterin içinde bulunduğu vende stenoz gelişebilir
d. Kateter yerleştirirken komplikasyon gelişme riski vardır

25. Yeterli dozda eritropoietin (EPO) alan ve depo demiri yeterli hastada hemoglobin değerleri yükselmeyen hastada ne düşünülür?
a. Hemoglobinopatiler
b. Pure red aplazi
c. Sekonder hiperparatiroidizme bağlı kemik iliği fibrozisi
d. Hepsi
26. Resirkülasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Resirkülasyon diyaliz yetersizliğine neden olabilir.
b. Kateter ile diyalizde resirkülasyon oranı artar.
c. Santral ven stenozu resirkülasyona neden olmaz.
d. Üre bazlı resirkülasyon ölçümünde %10 ‘un üstündeki değer resirkülasyon olduğunu gösterir.
e. Fistül İğnelerinin ters yerleştirilmesi resirkülasyon oluşturur

27. Aşağıdakilerden hangisi diyalizde pıhtılaşmayı artırmaz?
a. Trombositopeni
b. Yüksek hematokrit
c. Düşük kan akım hızı
d. Düşük doz heparinizasyon
e. Kan ve kan ürünlerinin, lipid içerikli beslenme solüsyonlarının verilmesi

28. Su arıtma sistemi ile ilişki olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Membran dezenfeksiyonunda ısı dezenfeksiyonu daha etkilidir.
b. Su sistemi odasında havalandırma olmalıdır.
c. Su sistemi odası direk güneş ışığı almalıdır.
d. Ortamın günlük nem – sıcaklık izlemi yapılmalıdır.
e. Online çift RO su arıtma sistemi varlığında UV sterilizasyonuna gereksinim yoktur.

29. Hemodiyalizde gelişen hipotansiyona yaklaşım stratejilerinden YANLIŞ olanı işaretleyiniz?
a. Diyalizden önce antihipertansif verilmemelidir.
b. Hemodiyalizden hemen önce ve diyaliz esnasında yemek yenmesinden kaçınılmalıdır.
c. Diyalizat ısısı düşürülmelidir.
d. Asetatlı diyaliz tercih edilmelidir.
e. UF hızı (mL/saat) hastanın vücut ağırlığının %1’ini aşmamalıdır.

30. Hemodiyaliz solüsyonlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
a. Asetatlı diyaliz yüksek yan etki profili nedeniyle kullanılmamaktadır.
b. Depolama avantajları, daha az bakteriel kontaminasyon riski toz bikarbonat kullanımının avantajlarıdır.
c. Asidik ve bazik solüsyon kimyasal olarak geçimsiz olması nedeniyle ayrı bidonlarda saklanmalıdır.
d. Pozitif kalsiyum dengesi sağlanması amacıyla tüm hastalarda yüksek kalsiyum (1,75 mmol/L) içerikli solüsyonlar kullanılmalıdır.
e. Hastanın gereksinimlerine göre diyalizat, kalsiyum, sodyum, potasyum, glukoz ve bikarbonat içeriği değişebilir.

31. Bulantı, kusma, ileri derecede nefes darlığı olan hasta acil servise başvurdu. KB. 200/110 mmHg, vücut ağırlığı 80 kg idi. FM’de solunum sesleri iki taraflı azalmıştı ve bacak ödemi +++ idi. PA ac gr’de kalp toraks oranı artmıştı ve her iki plevrada sıvı vardı. Laboratuar i,ncelemerinde serum kreatinin 8,2 g/dl, serum potasyum 7,3 mg/dL ve derin metabolik asidoz saptandı. Bu hastanın diyaliz tedavisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Kan akım hızı 200 ml/dk ve diyalizer 1 m2 ile diyaliz tedavisine başlarım.
b. Diyalizat potasyum 2 meq/L olmalıdır.
c. A şıkkında belirtilen şekilde 6 saat süreli hemodiyaliz yaparım.
d. Ultrafiltrasyon hızını 800 ml/dk olarak ayarlarım.
e. Hastada rutin anti-koagülasyon uygularım.

32. Diyaliz ile beraber görülen baş ağrısı aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi ile ilişkilidir?
a. Hemoliz
b. Hipotansiyon
c. Hava embolisi
d. Disequlibrium sendromu
e. Sert su sendromu

33. Aşağıdakilerden hangisi hemoliz belirtilerinden değildir?
a. Sırt ağrısı
b. Venöz sette kan şarap rengi alır
c. Hemotokritte değişiklik beklenmez
d. Dispne
e. Alınan kan örneğinde santrifüj sonrası plazma pembe renk alır

34. Hemodiyaliz hastalarında gelişen amiloidoz ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Ultrsaf su ile diyaliz işlemi yapılmalıdır.
b. Beta2 mikroglobulin gibi orta moleküllerin atılımı için online HDF HD yapılmalıdır.
c. Renal transplantasyon hızlı semptomatik iyileşme sağlar.
d. High-flux diyalizör kullanılmalıdır.
e. Asetatlı diyaliz yapılmalıdır.

35. Bir hemodiyaliz hastanın fizik muayene ile değerlendirilmesi ile volüm fazlası saptanmamıştır. Başlangıç kan basıncı 150/100 mmHg olan hastada kaptopril testi sonrası kan basıncı 145/95 mmHg olarak gözlemlenmiştir. Bu hasta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Hastada renin bağımlı hipertansiyon vardır, tedaviye ACE inhibitörü eklenmelidir.
b. Hastada volüm bağımlı hipertansiyon vardır, hastanın kuru ağırlığı azaltılmalıdır.
c. Hasta kuru ağırlığının altındadır, kan basıncı normale inene kadar sıvı parenteral SF verilmelidir.
d. Belirtilen kan basıncı değerleri diyaliz hastaları için normaldir, herhangi bir tedavi planlanmamalıdır.
e. Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.

36. Aşağıdakilerden hangisi hipervolemi lehine bir bulgu değildir?
a. Boyun venöz dolgunluğunun artması
b. Bacak ödemi
c. Sırt üstü yatmakla nefes darlığı
d. Batında sıvı birikimi
e. Göğüs ağrısı
37. Kuru ağırlığı 55 kg olarak belirlenmiş hastanın kan basıncı 160/100 mmHg’dır ve hastanın FM’de bacak ödemi (+++/+++) mevcuttur. EKO’da sol atrium dilate olarak saptanmıştır. Hastadan hemodiyaliz tedavisinin 3. saatinde toplam 2200 cc UF yapılmışken hipotansiyon gelişmiştir. Bu hasta ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Hastanın kuru ağırlığı yanlış belirlenmiştir.
b. Hasta hemodiyaliz sırasında hipovolemik hale gelmiştir ve bu yüzden hastada hipotansiyon gelişmiştir. Hastanın kuru ağırlığı daha fazala azaltılmamalıdır.
c. UF hızının yüksek olması nedeniyle hipotansiyon gelişmiştir.
d. UF hızı düşürülerek, kuru ağırlık azaltılmasına devam edilmelidir.
e. Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.

38. Yetişkin hemodiyaliz tedavisi alan bir hastada günlük protein alımı ne kadar olmalıdır?
a. 1.3-1.5 gr/kg/gün
b. B) 1 -1.2 gr/kg/gün
c. C) 1.4 -1.5 gr/kg/gün
d. D) 1.5 – 2 gr/kg/gün
e. E) 0.8 -1.2 gr/kg/gün

39. Malnütrisyon tespitinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Antrometrik ölçümler yapılmalı( Orta kol çevresi, kol kas çevresi )
b. Subjektif değerlendirme ile malnütrisyon derecelendirilmeli
c. Serum kreatin < 8mg/dl
d. BUN düzeyi < 60 mg/dl e. Serum albumin > 4 g/dl

40. Su arıtma sisteminde işleyiş sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a. Multimedya filtre(Kum)-Yumuşatma filtre- karbon filtre- Reverse ozmos
b. Reverse ozmos-Multimedya filtre(Kum)-Karbon filtre-Yumuşatma filtre
c. Yumuşatma filtre-Reverse ozmos-Karbon filtreler-Multimedya filtre(Kum)
d. Multimedya filtre(Kum)-Karbon filtre-Yumuşatma filtre-Reverse ozmos
e. Multimedya filtre(Kum)-Reverse ozmos-Karbon filtre-Yumuşatma filtre

41. Diyaliz hastalarında aşağıdakilerin hangisinin varlığında kalıcı kateterin çıkartılması gerekmez?
a. Sepsis
b. Nazal staf taşıyıcılığı
c. Tünel infeksiyonları
d. 72 saat uygulanan antibiyotik tedavisine rağmen düşmeyen ateş
e. Kateter disfonksiyonu

42. Aşağıdakilerden hangisi malnütrisyon nedenleri arasında yer almaz?
a. Kronik hastalık
b. Kronik enflamasyon
c. Kronik enfeksiyon
d. Yüksek kalsiyumlu ve asetatlı diyaliz solüsyonu
e. Yetersiz Kt/V

43. Demir tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
a. Demir tedavisi sırasında anafilaktik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalı
b. Anafilaksi riski nedeniylen PO tedavi tercih edilmelidir.
c. Diyalizin son 60 dak içinde verilir
d. Hemosiderozis geliştiğinde demir tedavisi kesilmeli
e. Hepsi

44. Diyaliz hastalarında hedef Hb, Htc değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hb 12-13gr/dl ,Htc %36-37
b. Hb 13-14gr/dl, Htc % 36-37
c. Hb 10-11gr/dl ,Htc % 35-36
d. Hb 9-10gr/dl, Htc % 33-34
e. Hb 11-12gr/dl, Htc % 33-36

45. AAşağıdaki ifadelerden hangileri Eritropoezi stimüle edici ajanlar arasında yer almaz?
a. Darbepoietin
b. Eritropoietin alfa
c. Paricalcitol
d. Eritropoietin zeta
e. Mircera

46. Hastada akciğer ödemi mevcut ve ilk diyalizi için, diyaliz tedavisi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a. Heparinsiz diyaliz yapılmalı
b. 6 saat süreli yüksek etkinlikli hemodiyaliz yapılmalı
c. 1,5 L/saat hızında ultrafiltrasyon yapılmalı
d. Diyaliz süresi 2 saat olmalı
e. Diyaliz süresi 2 saat olmalı, diyaliz izole UF olarak uzatılmalı

47. GFH hangi düzeye indiğinde son dönem böbrek yetmezliği tanısı konur?
a. <50ml/dk
b. 30-50 ml/dk
c. 450 MG/dl, Kuf>10 ml/h.mmhg olmalı
c. Highflux diyalizer kullanılmalı
d. Kan akım hızı > 350 ml/dk olmalı
e. Lowflux diyalizer kullanılmalı

53. Diyaliz membranları (diyalizer) ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Sellüloz yapıda olan diyaliz membranları maliyet açısından en ucuz membranlardır
b. Sellüloz yapıda olan diyaliz membranlarının diyaliz amiloidozundan sorumlu olabilecekleri düşünülmektedir
c. Sentetik yapıda olan diyaliz membranları ile daha etkin diyaliz yapılması mümkündür
d. Membranların kimyasal içeriği, sellülöz, substituted sellülöz,sentetik sellülöz veya sentetik olabilir
e. Diyaliz etkinliğini artırmak amacıyla, diyalizer içindeki diyalizat ve kan akımları aynı yöndedir

54. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz ünitelerinde enfeksiyonlardan korunma önlemleri arasında yer almaz?
a. HIV (+) hastalar için ayrı cihaz bulunmalı
b. Evrensel önlemlere uyulmalı
c. HbsAg(+) hastalar için ayrı makine, ayrı oda olmalı
d. AntiHBs(-) olan hastalara aşılama programı uygulanmalı
e. Makinaların ve su sisteminin bakımında dezenfeksiyon, sterilizasyon kurallarına kesinlikle uyulmalı

55. Diyaliz sırasında hastada hipotansiyon gelişti. Tedavide aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Nazal oksijen tedavisi verilir
b. Hasta trendelenburg pozisyonuna getirilir
c. % 20 Dextroz solüsyon verilir
d. UF durdurulur
e. % 9 NaCl solüsyon verilir

56. Ülkemizde su arıtmanın temel yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Submikronik filtrasyon
b. Karbon filtreleri
c. Yumuşatma
d. Ters ozmos
e. Deionizasyon

57. Aşağıdakilerden hangisi diyalizde antikoagülasyon amaçlı kullanılmaz?
a. Warfarin
b. Hirudin
c. Vitamin K
d. Fondaparinux
e. Enoxaparin

58. Diyalizin temel ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Konveksiyonda moleküller konsantrasyon gradiyenti sonucu hareket ederler
b. Diffüzyonda molekül ağırlığı arttıkça moleküllerin temizlenme miktarı artar
c. Diffüzyonla konveksiyona göre daha büyük moleküler ağırlığa sahip moleküller temizlenebilir
d. Diyaliz işlemi sırasında kan ve diyaliz sıvısındaki moleküllerin konsantrasyonları eşitlenmesin diye kan ve diyaliz sıvısı birbirlerine ters yönde hareket ettirilirler
e. Yalnızca konveksiyonla solüt uzaklaştırılacaksa diyalizat akım hızı kan akım hızına eşit olmalıdır

59. Aşağıdakilerden hangisi eritropoietine yanıtsızlığa yol açmaz?
a. Sürekli yüksek kalsiyumlu diyalizat kullanılması
b. Yetersiz diyaliz
c. Kronik enflamasyon
d. Demir eksikliği
e. Eritropoietin antikorlarının oluşması

60. Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliğinde diyaliz endikasyonlardan biri değildir?
a. Ciddi kusma ve diyareye bağlı volüm eksikliği
b. Pulmoner ödeme yol açan sıvı retansiyonu
c. Üreminin klinik belirtilerinin varlığı (Perikardit, Ensefalopati, )
d. Medikal tedaviye yanıt vermeyen ciddi hiperkalemi
e. Sodyum bicarbonat ile kontrol altına alınamayan metabolik asidoz

61. Hemodiyaliz arter-ven setinde arteriyel hatta aşağıdakilerden hangileri bulunmaz?
a. Kan pompası
b. Protamin hattı
c. Heparin pompa girişi
d. Arteriyel basınç monitör girişi
e. Yukarıdakilerin hepsibulunur

62. Organ transplantasyonu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Malignite organ transplantasyonunda kontrendikedir
b. Başarılı bir transplantasyon için kan grubu uyumu, doku grubu uyumundan daha fazladır
c. Kan grubu uyumunda RH uyumunun önemi yoktur
d. Canlı donör adayında yaş sınırı (18 – 65) arası olmalı
e. GFR 30 ml/dk ‘nın altına inmiş ve diyaliz tedavisi almamış olan tüm kronik böbrek hastalarına uygulanan böbrek nakline PRE-EMPTİF nakil denir

63. Aşağıdakilerden hangisi düşük ven alarmı nedeni değildir?
a. Santral ven stenozu
b. Diyalizerde pıhtılaşma
c. Fistülün durması
d. AV fistülde darlık
e. Hipotansiyon

64. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin akut komplikasyonlarından olan anafilaktik reaksiyon nedenlerinden biri değildir?
a. Etilen oksit ile sterile edilmiş diyalizer ve arter-ven seti kullanımı
b. AN69 membranı
c. Kontamine diyaliz solüsyonu
d. 250 mg üzerinde demir dekstran kullanımı
e. Diyaliz öncesinde diyalizerlerin yeterli bir şekilde yıkanması

65. HCV ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi hastalar arasında çapraz kontaminasyona yol açabilir?
a. Hastalar arasında malzeme ve cihazların dezenfekte edilmeden kullanılması
b. Hasta istasyonları arasında ortak malzeme arabası kullanımı
c. Ortalığa dökülen kanların hemen temizlenmemesi
d. Çoklu doz flakonlarının hasta istayonlarında makine üzerinde bırakılıp ortak kullanılması
e. Hepsi

66. Aşağıdakilerden hangisi akut hemodiyaliz komplikasyonlarından EN SIK GÖRÜLENİDİR?
a. Kramp
b. Kalp tamponadı
c. Hipotansiyon
d. Desiquiliubrium sendromu
e. Anafilaktik reaksiyon

67. Diyaliz sırasında anafilaktik reaksiyon geliştiğinde tedavi yaklaşımına ilişkin yanlış yaklaşım işaretleyiniz?
a. Diyaliz hemen sonlandırılır
b. Nazal oksijen verilir
c. Setlerdeki, diyalizerdeki kan hastaya geri verilir
d. IV olarak antihistaminikler,bronkodilatatörler,steroidler verilir
e. Gerekirse kardiyopulmoner resusitasyon uygulanır

68. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hastasında kaşıntı nedenlerinden biri değildir?
a. Üremik toksinler
b. Sekonder hipertiroidi
c. Cilt kuruluğu
d. Bikarbonatlı diyaliz
e. Heparin, etilen oksit

69. Perikardit tedavisinde hastaya yaklaşımda aşağıdakilerden hangisi öngörülmez?
a. Sıvı alımı kısıtlanır
b. Sıvı fazla ise yoğun diyaliz tedavisi uygulanır
c. Diyalizat Ca ve K oranlarında uygun değişiklikler yapılmalı
d. Heparinsiz diyaliz uygulanır
e. Gerekirse perikardiyosentez uygulanır

70. İdeal bir diyalizer için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a. Yaşamsal solütlerin diyaliz sırasında kaybı az olmalı
b. Yeterli ultrafiltrasyon sağlayabilmeli
c. Klirensi yüksek olmalı
d. Priming volümü yüksek olmalı
e. Biyouyumlu olmalı

71. Kuru ağırlık tayininde aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?
a. Kan basıncı izlemi
b. Boyun venöz dolgunluğu-Tibial ödem
c. KTİ ölçüm
d. Kaptopril testi
e. Hepsi

72. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Diyalizle başlayıp 24h içinde sonlanan başağrısı diyalizle ilgilidir
b. Anafilaktik reaksiyonlar en sık diyalizin ilk 30 dk.görülür
c. Bulantı, kusma disequilibriumun erken belirtisi olabilir
d. Hemolizli kan hastaya geri verilir
e. Hipotansiyonu olan hastalarda diyalizat ısısı düşük tutulur

73. Online Hemodiyafiltrasyon tedavilerinin avantajları aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?
a. EPO ihtiyacını artırır
b. Yüksek ultrafiltrasyon sağlar
c. Kardiyovasküler stabilite sağlar
d. Beta 2 mikroglobulin gibi orta büyüklükteki moleküllerin klirensini artırır
e. Yüksek Kt/V sağlar

74. Aşağıdakilerden hangisi Renal Replasman Tedavileri arasında yer almaz?
a. Hemoperfüzyon
b. Periton Diyalizi
c. Plazmaferez
d. Yavaş sürekli tedaviler
e. Hemodiyaliz

75. Eritropoetin tedavisine başlama kriterleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Epo tedavisi öncesi demir depoları mutlaka değerlendirilmeli
b. Böbrek dışı anemi nedenleri dışlanmalı
c. Ferritin > 100 mg/dl
1. TSAT > % 20
d. Hemoglobin > 10 gr/dl

76. Aşağıdakilerden hangisi AV fistül – AV greft komplikasyonları arasında yer almaz?
a. Stenoz
b. Pseudoanevrizma
c. Artrit
d. Enfeksiyon
e. Yetersiz akım

77. Çocuk hastalarada diyalizmöe seçimi nasıl yapılır?
a. 0,75x vücut yüzey alanı (m2)
b. 0,75xvücut ağırlığı (kg)
c. 0,75x boy (m)
d. Yetişkinlerle aynı
e. 0,50xvücut ağırlığı (kg)

78. Çocuklardasıklıkla kronik böbrek yetmezliği hangi durumda görülür?
a. Amiloidoz
b. Nörojenik mesane
c. Vezikoüreteral reflü ve idrar yolu enfeksiyonu
d. Kronik glomerulonefrit
e. Diyabetik nefropati

79. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda periton diyalizi tercih etme nedenidir?
a. Yenidoğan ve küçük bebekler
b. Çocuğun okula gidiyor olması
c. Ciddi kardiyovasküler hastalık
d. Sık peritonit nedeniyle periton diyalizi tedavisinin sürdürülememesi
e. Nörojenik mesane

80. Diyaliz tedavisi alan bir hastada uyku hali, soğuk terleme, şuur bulanıklığı şikayetleri gözlendiğinde aşağıdaki klinik tablolardan hangisinden öncelikle şüphelenmek uygun olacaktır?
a. Sert su sendromu
b. Hipoglisemi
c. Hipertansiyon
d. Anaflaktik reaksiyon
e. Disequlibriumsendromu

81. Diyaliz tedavisinde disequlibrium gelişimini önleyebilmek için aşağıdakilerden hangisinin önerilmesi uygun değildir?
a. İlk birkaç seans diyalizde, yüzey alanı düşük diyalizer kullanılmalı (örneğin 1 metrekare diyalizör)
b. İlk diyaliz süresi 2 saat olmalı ve diyaliz süresi tedricen yavaş yavaş artırılmalı
c. High flux diyalizer kullanılmalı
d. Kan akım hızı 180 ml/dk olmalı ve kan akım hızı yavaş yavaş artırılmalı
e. İlk diyalizde BUN %40 oranında düşürülmeli

82. . Akut börek yetmezliğinde bir hasta kliniğe hospitalize ediliyor. Hastanın sistolik kan basıncı 60 mmHg’nın altında seyrediyor. Hasta septik bir klinik tablo içerisinde olduğu düşünülüyor. Bu hasta için aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisinin en uygun olduğunu düşünürsünüz?
a. Periton diyalizi
b. Yavaş sürekli diyaliz
c. Hemodiyaliz
d. Hemoperfüzyon
e. Terapotik plazmaferez

83. Hiperkalemi ile ilişkili olarak aşağıdaki klinik yaklaşımlardan hangisi YALNIŞTIR
a. Hiperkalemi durumlarında diyetteki potasyumun azaltılması, asidozun önlenmesi ilk uygulanacak tedavilerdendir
b. Plazma potasyum düzeyinde hafif artış olduğunda diyetteki potasyum alımında kısıtlama ve potasyum değiştirici reçineler (Kayeksalat) önerilir
c. Serum potasyum düzeyi 6 mmol/L üzerinde ise ve EKG değişiklikleri varsa hiperpotasemi için hastanın klinik durumuna göre acil tedavi seçenekleri: hasta monitorize edilerek çok yavaş bir şekilde kalsiyumglukonatinfizyonu, intravenöz sodyum bikarbonat infizyonu,dektroz içinde kristalize insülin infüzyonu, salbutamol ve hemediyaliz tedavisidir.
d. Oligürisi olmayan hastalarda lup diüretikleri ( furosemid) kullanılabilir
e. Hiperkalemi, hayatı tehdit eden önemli bir komplikasyon değildir

84. Aşağıdakilerden hangisi en yüksek (100 gr’da) Potasyum içerikli besindir?
a. Mercimek
b. Patlıcan
c. Muz
d. Kuru bamya
e. Portakal

85. Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliğinde diyaliz için endikasyonlardan biri değildir?
a. Üreminin klinik belirtilerinin varlığı (perikardit, ensefalopati gibi..)
b. Pumoner ödeme yol açan sıvı retansiyonu
c. Ciddi kusma ve diyareye bağlı volüm eksikliği
d. Medikal tedaviye yanıt vermeyen ciddi hiperkalemi
e. Sodyum bikarbonat ile kontrol altına alınamayan metabolikasidoz

86. Aşağıdakilerden hangisi hiperpotasemi ile ilişkili değildir
a. Derin tendon reflekslerinde azalma
b. Güçsüzlük
c. Solumun yetmezliği
d. EKG’ de T dalgasında sivrilik görülmesi
e. EKG’de U dalgası

87. Aşağıdakilerden hangisi yetersiz diyaliz nedenlerinden biri değildir?
a. Resirkülasyon
b. Düşük akım hızı
c. Sürekli kısa süreli diyaliz uygulanması
d. Yüksek metrekareli diyalizer kullanımı
e. Sürekli geçici kateter ile diyaliz

88. Bir hastada diyalize yeni başlanması ile birlikte diyaliz sırasında ortaya çıkan baş ağrısı,kusma,irritabilite, deliryum, ajitasyon, konvulziyon, papil ödemi, kafa içi basınç artışı, beyin ödemi saptanması durumunda aşağıdaki koşullardan öncelikle hangisinden şüphelenilebilir?
a. Diyalizer reaksiyonu
b. Hava embolisi
c. Diyaliz disequlibriumsendromu
d. Sert su sendromu
e. Sepsis

89. Aşağıdakilerden hangisi reverseozmoz (RO) su arıtma sisteminde günlük yapılması gereken testlerden değildir?
a. Endotoksintsti
b. pH (saf su)
c. İletkenlik
d. su sertliği
e. pH (ham su)

90. Akut diyaliz uygulamasında, diyaliz dengesizlik sendromunu önlemek için aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi UYGUN DEĞİLDİR?
a. Akut diyaliz uygulamasında enerjik diyaliz yapılmasından kaçınmak
b. BUN düzeyinin başlangıçta %50-60’dan fazla düşürülmesi
c. Plazma sodyum düzeyinden düşük sodyum içeren diyaliz solüsyonlarından kaçınılmalıdır
d. Erişkinler için başlangıç hemodiyaliz rejiminde aşamalı bir yaklaşım uygulanır. ( Örneğin: Ardışık günlerde giderek artan yoğunluklarda birkaç kısa süreli tedavi ).
e. Kan akım hızı başlangıçta 150 ml/dk iken, her bir ardışık diyalizde 25-50 ml/dakika artırılır. Başlangıçta diyaliz süresi , 2 saat iken, ardışık diyalizlerde süre 4 saate ulaşana kadar tedrici olarak yavaş yavaş artırılır

91. Hemodiyalizin akut komplikasyonları ile ilişkili olarak, Aşağıdakilerden hangisi hemoliz nedenlerinden biri değildir?
a. Diyaliz solüsyonunun yüksek ısılı olması
b. Hipotonik diyaliz solüsyonu
c. Formaldehit , sodyumhipoklorit, kloramin, bakır veya nitrat ile kontamine diyaliz solüsyonu
d. Hafif-orta derece tuzlu beslenme
e. Bazı durumlarda pompanın düzensiz çalışmasıdahemolize yol açabilir
92. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin akut komplikasyonlarından birisi değildir?
a. Hava Embolisi
b. Hemoliz
c. Disequlibriumsendromu
d. Amiloid depolanması
e. Göğüs ve sırt ağrısı

93. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin kronik komplikasyonlarından birisi değildir?
a. Anemi
b. Renalosteodistrofi
c. Aliminyumtoksistesi
d. Renal kistler ( malignite ile birlikte veya malignitesiz)
e. Anaflaktik reaksiyonlar

94. İnterdiyalitik kilo alımı ve diyaliz öncesi potasyum değeri yüksek olan hastada aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi uygun değildir?
a. Potasyumdan zengin gıdalardan kaçınmak
b. Ev salçası kullanmamak
c. Diyet tuz kullanmak
d. Yeşil sebzeleri haşlayıp, kaynama suyunun döktükten sonra kavurarak yemek pişirilmesi
e. Hastanın idrar çıkışı varsa furosemid kullanmak

95. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz sırasında gelişen hipotansiyonu önlemek için alınabilecek tedbir değildir?
a. Tuz kısıtlaması
b. Anti hipertansif ilaçların diyaliz sonu verilmesi
c. Bikarbonat diyaliz yapılması
d. Kuru ağırlığın altına inilmemesi
e. Diyaliz sırasında gıda alınmaması

96. Bir diyaliz seansında hedeflenen Kt/V değerinin kabul edilebilir sınırı nedir
a. 0.3
b. 1.3
c. 2.3
d. 3.3
e. 4.3

97. Aşağıdaki diyaliz yeterliliği ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Diyaliz yeterliliği; klinik kriterler, biyokimyasal parametreler ve kinetik göstergeler ile birlikte değerlendirilmelidir.
b. Yeterli diyaliz, hastanın ruhsal ve fiziksel açıdan kendini iyi hissetmesi halidir.
c. Yeterli diyaliz, mortalite ve morbidite oranlarının azaltıldığı bir tedavi şeklidir.
d. Yeterli diyaliz için; Kt/V >1.2 olması tek başına yeterli bir belirteçtir.
e. Diyaliz yeterliliği düzenli olarak değerlendirilmelidir.
98. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
i. Dengelenmiş post-diyaliz kan örneği diyaliz seans bitiminden 30-60 dk sonra alınmalıdır.
ii. Diyaliz sonrası kan örnekleri venöz hattan alınmalıdır.
iii. Post-diyaliz kan örneği AVF hastalarda; kan pompası 30 sn süre ile 50-100 ml/dk’ya hızına indirildikten sonra alınmalıdır.
iv. Post-diyaliz kan örneği kateterli hastalarda; kan pompası 1-2 dk süre ile 50-100 ml/dk’ya düşürüldükten sonra alınmalıdır.
v. Post diyaliz kan örneği için; kan pompası diyaliz sonunda hemen durdurulmalı ve arteriyel setten alınmalıdır.
vi. Diyaliz öncesi kan örnekleri diyaliz başlamadan önce arteriyel hattan alınmalıdır.
b. Yalnız I
c. I, III, IV, VI
d. I, VI
e. III, IV
f. II, III, IV, V
99. Hemodiyaliz sonlandıktan bir süre sonra kan ve hücre dışı sıvı da üre düzeylerinin dengeye gelmesine bağlı olarak üre düzeyleri yeniden yükselir. Buna ………………….. denir. Tanımdaki boşluğu doldurunuz.
• Kardiyopulmoner resirkülasyon
• Rebound
• Damar giriş yolu resirkülasyonu
• Kompartman dengesizliği
• İnbound

100. Kt/V değerinde düşüş saptanan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin sorgulanması gereksizdir?
a. HD süresine uyulmuş mu?
b. Diyalizat akım hızı azaltılmış mı?
c. Diyalizör KoA’sı düşük mü?
d. Post diyaliz kan örneği venöz setten mi alınmış?
e. Giriş yolu resirkülasyonu var mı?

 

1-D

 

51-C
2-C

 

52-E
3-A

 

53-E
4-D

 

54-A
5-B

 

55-C
6-A

 

56-D
7-C

 

57-C
8-D

 

58-D
9-B

 

59-A
10-A 60-A
11-B 61-B
12-B 62-E
13-C 63-A
14-C 64-E
15-C 65-E
16-C 66-C
17-B 67-C
18-D 68-D
19-C 69-C
20-B 70-D
21-B 71-E
22-A 72-D
23-B 73-A
24-B 74-C
25-D 75-E
26-C 76-C
27-A 77-A
28-C 78-C
29-D 79-D
30-D 80-B
31-C 81-C
32-D 82-B
33-C 83-E
34-E 84-D
35-B 85-C
36-E 86-E
37-B 87-D
38-B 88-C
39-E 89-A
40-A 90-B
41-B 91-D
42-D 92-D
43-B 93-E
44-E 94-D
45-C 95-B
46-E 96-B
47-E 97-D
48-B 98-C
49-C 99-B
50-B 100-D

Yazar Hakkında