Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-2

Herkese Merhaba:
İnternet ortamında “Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası-Resertifikası Sınav Soruları” hakkında neredeyse hiç soru paylaşımı yok. Bizde Hemodiyaliz Hemşirelerinin Resertifikasyon ve Sertifika sınavında sorulan soruları derli-toplu bir şekild paylaşmaya çalışacağız.

Not: Bize sınavlarda çıkabilecek Hemodiyaliz Sertifikası/Resertifikası Sınav Soruları göndermek isterseniz soruları mkacakcisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Bu gönderdiğiniz soruları burada yayınlamaya çalışacağız.

  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-1 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-2 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-3 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-4 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-5 İNDİR

Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-2

101. Hemoperfüzyon tedavisi ile ilgili aşağıdaki şeçeneklerden hangisi yanlıştır
a. En önemli yan etkisi trombositopenidir
b. Resin bağlayıcılar suda çözünen maddeleri temizlemde etkilidir
c. Karbon bağlayıcılar suda ve yağda çözünen maddeleri temizlemede etkilidir
d. Hemoperfüzyon tedavisinde daha yüksek dozda heparine ihtiyaç vardır
e. Hemoperfüzyon kanın adsorban partiküller içeren bir kartuş içinden geçmesidir.

102. En ideal diyalizabl ilaç özellikleri hangi şeçenekte doğru olarak verilmiştir
a. Molekül ağırlığı küçük, suda çözünen, proteine bağlanmayan, dağılım hacmi düşük
b. Molekül ağırlığı büyük, suda çözünen, proteine bağlanmayan, dağılım hacmi büyük
c. Molekül ağırlığı küçük, yağda çözünen, proteine bağlanmayan, dağılım hacmi düşük
d. Molekül ağırlığı küçük, yağda çözünen, proteine bağlanan, dağılım hacmi büyük
e. Molekül ağırlığı büyük, suda çözünen, proteine bağlanan, dağılım hacmi büyük
103. Hastalara yapılan periyodik tetkiklerin uygulama takviminde hangisi yanlıştır;
a. Aylık tetkikler: HER AY
b. 3 Aylık Tetkikler: OCAK-NİSAN-TEMMUZ-EKİM
c. 6 Aylık Tetkikler: OCAK-TEMMUZ
d. 1 Yıllık Tetkikler: ARALIK
104. Resirkülasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a. Resirkülasyon diyaliz yetersizliğine neden olabilir.
b. Kateter ile diyalizde resirkülasyon oranı artar.
c. Santral ven stenozu resirkülasyona neden olmaz.
d. Üre bazlı resirkülasyon ölçümünde %10 ‘un üstündeki değerler patolojik resirkülasyon varlığına işaret eder.
e. Fistül İğnelerinin ters ve/veya birbirine yakın yerleştirilmesi resirkülasyon oluşturur

105. Aşağıdakilerden hangisi diyalizde pıhtılaşmayı artırmaz?

A) Trombositopeni
B) Yüksek hematokrit
C) Düşük kan akım hızı
D) Düşük doz heparinizasyon
E) Kan ve kan ürünlerinin,lipid içerikli beslenme solüsyonlarının verilmesi

106. Su arıtma sisteminin bakımında aşağıdaki ifadelerden hangisi ilişkili değildir?

A) Membran dezenfeksiyonunda ısı dezenfeksiyonu daha etkilidir
B) Su sistemi odasında havalandırma olmalıdır
C) Sistemin dış mekandan güneş ışığı almalıdır.
D) Ortamın günlük nem – sıcaklık izlemi yapılmalı
E) Online çift RO su arıtma sisteminde UV sterilizasyonuna çok gereksinim yoktur

107. Hemodiyalizde gelişen hipotansiyona yaklaşım stratejilerinden YANLIŞ olanı işaretleyiniz?

A) Diyalizden önce antihipertansif verilmemeli
B) Hemodiyalizden hemen önce ve diyaliz esnasında yemek yenmesi engellenmeli
C) Diyalizat ısısının son bir saatte düşürülmeli
D) Asetatlı diyaliz tercih edilmeli
E) Düşük ayarlı UF

108. Diyaliz ile beraber görülen baş ağrısı aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi ile ilişkilidir?

A) Hemoliz
B) Hipotansiyon
C) Hava embolisi
D) Desiquilibrium sendromu
E) Sert su sendromu

109. Aşağıdakilerden hangisi hemoliz belirtilerinden değildir?

A) Sırt ağrısı
B) Venöz sette kan şarap rengi alır
C) Hemotokritte değişiklik beklenmez
D) Dispne
E) Alınan kan örneğinde santrifüj sonrası plazma pembe renk alır

110. Hemodiyaliz hastalarında gelişen amiloidoz ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Diyalizat ve su sisteminin apirojen, deiyonize ve ultrasaf olması sağlanmalıdır
B) Beta2 mikroglobulin gibi orta moleküllerin atılımı için yüksek etkinlikli HD yapılmalı
C) Renal transplantasyon hızlı semptomatik iyileşme sağlar
D) High-flux diyalizör kullanılmalı
E) Biyouyumsuz membranla diyaliz önerilmeli

111. Yetişkin hemodiyaliz tedavisi alan bir hastada günlük protein alımı ne kadar olmalıdır?

A) 1.3-1.5 gr/kg/gün
B) 1 -1.2 gr/kg/gün
C) 1.4 -1.5 gr/kg/gün
D) 1.5 – 2 gr/kg/gün
E) 0.8 -1.2 gr/kg/gün

112. Malnütrisyon tespitinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Antrometrik ölçümler yapılmalı( Orta kol çevresi, kol kas çevresi )
B) Subjektif değerlendirme ile malnütrisyon derecelendirilmeli
C) Serum kreatinin < 8mg/dl
D) BUN düzeyi < 60 mg/dl E) Serum albumin > 4 g/dl

113. Su arıtma sisteminde işleyiş sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Multimedya filtre(Kum)-Yumuşatma filtre- karbon filtre- Reverse ozmos
B) Reverse ozmos-Multimedya filtre(Kum)-Karbon filtre-Yumuşatma filtre
C) Yumuşatma filtre-Reverse ozmos-Karbon filtreler-Multimedya filtre(Kum)
D) Multimedya filtre(Kum)-Karbon filtre-Yumuşatma filtre-Reverse ozmos
E) Multimedya filtre(Kum)-Reverse ozmos-Karbon filtre-Yumuşatma filtre

114. Diyaliz hastalarında aşağıdakilerin hangisinin varlığında kalıcı kateterin çıkartılması gerekmez?

A) Sepsis
B) Nazal staf taşıyıcılığı
C) Tünel infeksiyonları
D) 72 saat uygulanan antibiyotik tedavisine rağmen düşmeyen ateş
E) Kateter disfonksiyonu

115. Aşağıdakilerden hangisi malnütrisyon nedenleri arasında yer almaz?

A) Kronik hastalık
B) Kronik enflamasyon
C) Kronik enfeksiyon
D) Yüksek kalsiyumlu ve asetatlı diyaliz solüsyonu
E) Yetersiz Kt/V

116. Demir tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Demir tedavisi sırasında anafilaktik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalı
B) PO tedavi yerine İV yol daha etkilidir
C) Diyalizin son 60 dak içinde verilir
D) Hemosiderozis geliştiğinde demir tedavisi kesilmeli
E) Hepsi

117. Diyaliz hastalarında hedef Hb, Htc değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hb 12-13gr/dl ,Htc %36-37
B) Hb 13-14gr/dl, Htc % 36-37
C) Hb 10-11gr/dl ,Htc % 35-36
D) Hb 9-10gr/dl, Htc % 33-34
E) Hb 11-12gr/dl, Htc % 33-36

118. Aşağıda sıralanmış maddelerden hangileri hangileri Eritropoezi stimüle edici ajanlar arasında yer alır?

a)Darbepoietin
b)Eritropoietin alfa
c)Demir sukroz
d)Paricalcitol
e)Alfakalsidol
A) c-d B) a-d C) b-c D) a-b E) a-e

119. Hastada akciğer ödemi mevcut ve ilk diyalizi için, diyaliz tedavisi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Heparinsiz diyaliz yapılmalı
b) 6 saat süreli yüksek etkinlikli hemodiyaliz yapılmalı
c) 1,5 L/saat hızında ultrafiltrasyon yapılmalı
d) 2 saat süreli yüksek normal etkinlikli hemodiyaliz yapılmalıdır.
e)2 saat süreli düşük etkinlikli hemodiyaliz yapılmalı, yeterli sıvı çekimi sağlanamazsa diyaliz izole UF olarak uzatılmalı

120. Aşağıdakilerden hangisi diyalizat oluşumunda yer alır?
1-NaHCO3 1.225 lt
2-RO su 32.775 lt
3-Na,K,Ca,Mg,Cl,Asetik Asit içerikli Asidik solüsyon 1 lt
A) 1-3 B) Yalnız 2 C) 1-2-3 D) 1-2 E) 2-3

121. GFH hangi düzeye indiğinde son dönem böbrek yetmezliği tanısı konur?
A) <50ml/dk
B) 30-50 ml/dk
C) 450 MG/dl, Kuf>10 ml/h.mmhg olmalı
C) Highflux diyalizer kullanılmalı
D) Kan akım hızı > 350 ml/dk olmalı
E) Lowflux diyalizer kullanılmalı

128.Diyaliz membranları (diyalizer) ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sellüloz yapıda olan diyaliz membranları maliyet açısından en ucuz membranlardır
B) Sellüloz yapıda olan diyaliz membranlarının diyaliz amiloidozundan sorumlu olabilecekleri düşünülmektedir
C) Sentetik yapıda olan diyaliz membranları ile daha etkin diyaliz yapılması mümkündür
D) Membranların kimyasal içeriği, sellülöz, substituted sellülöz,sentetik sellülöz veya sentetik olabilir
E) Diyaliz etkinliğini artırmak amacıyla, diyalizer içindeki diyalizat ve kan akımları aynı yöndedir

129. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz ünitelerinde enfeksiyonlardan korunma önlemleri arasında yer almaz?
A) HIV (+) hastalar için ayrı cihaz bulunmalı
B) Evrensel önlemlere uyulmalı
C) HbsAg(+) hastalar için ayrı makine, ayrı oda olmalı
D) AntiHBs(-) olan hastalara aşılama programı uygulanmalı
E) Makinaların ve su sisteminin bakımında dezenfeksiyon, sterilizasyon kurallarına kesinlikle uyulmalı

130. Diyaliz sırasında hastada hipotansiyon gelişti. Tedavide aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Nazal oksijen tedavisi verilir
B) Hasta trendelenburg pozisyonuna getirilir
C) % 20 Dextroz solüsyon verilir
D) UF durdurulur
E) % 9 NaCl solüsyon verilir

131. Ülkemizde su arıtmanın temel yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Submikronik filtrasyon
B) Karbon filtreleri
C) Yumuşatma
D) Ters ozmos
E) Deionizasyon

132. Aşağıdakilerden hangisi diyalizde antikoagülasyon amaçlı kullanılmaz?
A) Warfarin
B) Hirudin
C) Vitamin K
D) Fondaparinux
E) Enoxaparin

133. Diyalizin temel ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Konveksiyonda moleküller konsantrasyon gradiyenti sonucu hareket ederler
B) Diffüzyonda molekül ağırlığı arttıkça moleküllerin temizlenme miktarı artar
C) Diffüzyonla konveksiyona göre daha büyük moleküler ağırlığa sahip moleküller temizlenebilir
D) Diyaliz işlemi sırasında kan ve diyaliz sıvısındaki moleküllerin konsantrasyonları eşitlenmesin diye kan ve diyaliz sıvısı birbirlerine ters yönde hareket ettirilirler
E) Yalnızca konveksiyonla solüt uzaklaştırılacaksa diyalizat akım hızı kan akım hızına eşit olmalıdır

134. Aşağıdakilerden hangisi eritropoietine yanıtsızlığa yol açmaz?
A) Sürekli yüksek kalsiyumlu diyalizat kullanılması
B) Yetersiz diyaliz
C) Kronik enflamasyon
D) Demir eksikliği
E) Eritropoietin antikorlarının oluşması

135.Yavaş sürekli renal replasman tedavileri ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerden hangileri doğrudur?
1) Düşük hızda, etkili sıvı çekilmesi gerçekleştirilir
2) Sürekli antikoagülasyon gerektirir
3) Azotemi, elektrolit, asit-baz bozuklukları dengeli ve etkin bir şekilde düzeltilir
4) Hemodinamik denge stabil izler

A) Yalnız 4 B) Hepsi C) 1-2 D) 1-2-3 E) 1-3

136. Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliğinde diyaliz endikasyonlardan biri değildir?
A) Derin anemi
B) Pulmoner ödeme yol açan sıvı retansiyonu
C) Üreminin klinik belirtilerinin varlığı (Perikardit, Ensefalopati, )
D) Medikal tedaviye yanıt vermeyen ciddi hiperkalemi
E) Sodyum bikarbonat ile kontrol altına alınamayan metabolik asidoz

137. Hemodiyaliz arter-ven setinde arteriyel hatta aşağıdakilerden hangileri bulunmaz?
1) Kan pompası
2) Protamin hattı
3) Heparin pompa girişi
4) Arteriyel basınç monitör girişi
5) Hava kabarcığı dedektörü
A) 2-3-4 B) 1-3-4 C) 1-4 D) 2-3-5 E)2-5

138. Organ transplantasyonu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Malignite organ transplantasyonunda kontrendikedir
B) Başarılı bir transplantasyon için kan grubu uyumu, doku grubu uyumundan daha önemlidir.
C) Kan grubu uyumunda RH uyumunun önemi yoktur
D) Canlı donör adayında yaş sınırı (18 – 65) arası olmalı
E) GFR 30 ml/dk ‘nın altına inmiş ve diyaliz tedavisi almamış olan tüm kronik böbrek hastalarına uygulanan böbrek nakline PRE-EMPTİF nakil denir

139. Aşağıdakilerden hangisi düşük ven alarmı nedeni değildir?

A) Santral ven stenozu
B) Diyalizerde pıhtılaşma
C) Fistülün durması
D) AV fistülde darlık
E) Hipotansiyon

140. Çocuklarda sıklıkla kronik böbrek yetmezliğine neden olan en sık neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Glomerülonefrit
B) VUR-İYE
C)Amiloidoz
D) Nörojen mesane
E) Renal hipoplazi

141. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin akut komplikasyonlarından olan anafilaktik reaksiyon nedenlerinden biri değildir?
A) Etilen oksit ile sterile edilmiş diyalizer ve arter-ven seti kullanımı
B) AN69 membranı
C) Kontamine diyaliz solüsyonu
D) 250 mg üzerinde demir dekstran kullanımı
E) Diyaliz öncesinde diyalizerlerin yeterli bir şekilde yıkanması

142. HCV ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi hastalar arasında çapraz kontaminasyona yol açabilir?
A) Hastalar arasında malzeme ve cihazların dezenfekte edilmeden kullanılması
B) Hasta istasyonları arasında ortak malzeme arabası kullanımı
C) Ortalığa dökülen kanların hemen temizlenmemesi
D) Çoklu doz flakonlarının hasta istayonlarında makine üzerinde bırakılıp ortak kullanılması
E) Hepsi

143. Aşağıdakilerden hangisi akut hemodiyaliz komplikasyonlarından EN SIK GÖRÜLENİDİR?
A) Kramp
B) Kalp tamponadı
C) Hipotansiyon
D) Desiquiliubrium sendromu
E) Anafilaktik reaksiyon

144. Diyaliz sırasında anafilaktik reaksiyon geliştiğinde tedavi yaklaşımına ilişkin yanlış yaklaşımı
işaretleyiniz?
A) Diyaliz hemen sonlandırılır.
B) Nazal oksijen verilir.
C) Setlerdeki, diyalizerdeki kan hastaya geri verilir.
D) IV olarak antihistaminikler,bronkodilatatörler,steroidler verilir.
E) Gerekirse kardiyopulmoner resusitasyon uygulanır.

145. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hastasında kaşıntı nedenlerinden biri değildir?
A) Üremik toksinler
B)Sekonder hipertroidi
C) Cilt kuruluğu
D) Bikarbonatlı diyaliz
E) Heparin, etilen oksit

146. Perikardit tedavisinde hastaya yaklaşımda aşağıdakilerden hangisi önerilmez?
A) Sıvı alımı kısıtlanır
B) Sıvı fazla ise yoğun diyaliz tedavisi uygulanır
C) Diyalizat Ca ve K oranlarında uygun değişiklikler yapılmalı
D )Heparinsiz diyaliz uygulanır
E)Gerekirse perikardiyosentez uygulanır

147. İdeal bir diyalizer için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Yaşamsal solütlerin diyaliz sırasında kaybı az olmalı
B) Yeterli ultrafiltrasyon sağlayabilmeli
C) Klirensi yüksek olmalı
D) Priming volümü yüksek olmalı
E) Biyouyumlu olmalı

148. Kuru ağırlık tayininde aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?

A) Kan basıncı izlemi
B) Boyun venöz dolgunluğu-Tibial ödem
C) KTİ ölçüm
D) Kaptopril testi
E) Hepsi

149. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Diyalizle başlayıp 24h içinde sonlanan başağrısı diyalizle ilgilidir
B) Anafilaktik reaksiyonlar en sık diyalizin ilk 30 dk. görülür
C) Bulantı, kusma disequilibriumun erken belirtisi olabilir
D) Hemolizli kan hastaya geri verilir
E) Hipotansiyonu olan hastalarda diyalizat ısısı düşük tutulur

150. Online Hemodiyafiltrasyon tedavilerinin avantajları aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?

A) EPO ihtiyacını artırır
B) Yüksek ultrafiltrasyon sağlar
C) Kardiyovasküler stabilite sağlar
D) Beta 2 mikroglobulin gibi orta büyüklükteki moleküllerin klirensini artırır
E) Yüksek Kt/V sağlar

151. Aşağıdakilerden hangisi extrakorporeal tedavi değildir?

A) Hemoperfüzyon
B) Periton Diyalizi
C) Plazmaferez
D) Yavaş sürekli tedaviler
E) Hemodiyaliz

152. Eritropoetin tedavisine başlama kriterleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Epo tedavisi öncesi demir depoları mutlaka değerlendirilmeli
B) Böbrek dışı anemi nedenleri dışlanmalı
C) Ferritin > 100 mg/dl
D) TSAT > % 20
E) Hemoglobin > 12 gr/dl

153. Aşağıdakilerden hangisi AV fistül – AV greft komplikasyonları arasında yer almaz?
A) Stenoz
B) Pseudoanevrizma
C) Artrit
D) Enfeksiyon
E) Yetersiz akım
154. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz işlemi için gereklidir?
a. Fistül iğneleri
b. Damar giriş yolu
c. Su arıtma sistemi
d. Kan setleri
e. Hepsi

155. I. Kalıcı kateterler
II. Geçici kateterler
III. AV Fistüller
IV. AV Greftler
Yukarıdaki damar giriş yollarını kullanım ömürlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

a. III – IV- I- II
b. III- I- IV-II
c. I-III-IV-II
d. I-IV-II-III
e. III-IV-II-I

156. I. Sert su sendromunu önler
II. Suya sertlik veren Ca ve Mg’u Na iyonları ile değiştiriler.
III. Silindirik yapıdaki reçineler doyduğunda rejenere edilirler.
Yukarıdaki özellikler hangi saf su sistemi elemanına aittir?

a. Kum filtresi
b. Revers ozmos
c. Aktif kömür
d. Yumuşatıcı filtre
e. Ultraviyole lambası

157. Aşağıdakilerden hangisi vücut dışı kan devresinin içinde yer almaz?
a. Kan pompası
b. Hava kaçağı monitörü
c. Kondaktivite
d. Heparin pompası
e. Venöz basınç mönitörü

158. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz solüsyonu içinde bulunmaz?
a. Fosfor
b. Sodyum
c. Potasyum
d. Magnezyum
e. Kalsiyum

159. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri diyaliz sıvısı devresi alarmına aittir?
I. İletkenlik
II. Kan kaçağı alarmı
III. Hava dedektörü alarmı
IV. Flow alarmı
V. Kan pompası alarmı

a. I-II-III
b. II-IV-V
c. I-II-IV
d. II-V
e. II-III-IV-V

160. Aşağıdakilerden hangisi düşük arter basınç nedenlerinden birisi değildir?
a. Arteriyel kan hattında kıvrılma
b. Hipotansiyon
c. Fistülde darlık
d. Diyalizörde pıhtılaşma
e. Arter basınç ölçüm hattında tıkanma

161. Makinede yüksek venöz basınç alarmı veriyor. Çözüm olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a. Ven kan seti bükülme açısından kontrol edilir.
b. Ven iğne giriş yeri; hematom, ağrı, stenoz açısından değerlendirilir.
c. Ven basınç ölçüm hattı kontrol edilir.
d. Islanmış ise ek basınç hattı ile değiştirilir.
e. Kan basıncı ölçülüp, hipotansiyon varsa hastaya sıvı verilir.

162. Diyalizörde pıhtılaşma var ise makinede hangi alarm/lar oluşur?
I. Yüksek arter basıncı
II. Yüksek venöz basınç
III. Yüksek TMP
IV. Düşük venöz basınç
V. Düşük TMP

a. I-II-III
b. Yalnız II
c. II-V
d. III-IV
e. Yalnız III

163. Yüksek kondaktivite alarmı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Konsantre diyalizatla suyu belli bir oranda karıştıran oranlama pompasında bozulma
b. Bidondaki konsantre diyalizat bitmiştir
c. Makineye su getiren hortum kıvrılma
d. Makineye konsantre diyalizat getiren hortumda kıvırlma
e. Solüsyon bidonlarının tamamen dolu olması

164. Eritropoietin yan etkilerinden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Kramp
b. Hipotansiyon
c. Hipoglisemi
d. Hipertansiyon
e. Hiperfosfatemi

165. Aşağıdakilerden hangisi yüksek Na’lu diyalizat uygulanmasının diyaliz arası sakıncaları arasında yer almaz?
a. Aşırı susama
b. Kramp
c. Hipertansiyon
d. Fazla kilo
e. Fazla sıvı

166. Kronik diyaliz tedavisine başlamak için en objektif parametre aşağıdakilerden hangisidir?
a. Serum kalsiyum değeri
b. Ürik asit değeri
c. Glomerüler Filtrasyon değeri
d. Proteinüri miktarı
e. İdrarda protein /kreatinin oranı

167. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öncelikli olarak hemolizi düşündürür?
a. Venöz sette kanın şarap rengini alması ve sırt ağrısı, nefes darlığı, göğüste ağırlık gibi belirtiler, hematokritte hızlı düşüş
b. Ödem
c. Hipertansiyon
d. Kramp
e. Polisitemi

168. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diyalizde pıhtılaşmayı artırmaz?
a. Yüksek hematokrit
b. Kan ve kan ürünlerinin diyaliz sırasında verilmesi
c. Normalden az heparin verilmesi
d. Yüksek kan akım hızı
e. Diyaliz sırasında lipit içeren beslenme solüsyonlarının verilmesi

169. Aşagıdakilerden hangisi hemodiyalizin esasını oluşturan diffüzyonu etkileyen faktörlerden değildir?
a. Membranın her iki tarafındaki solütün konsantrasyon farkı
b. Solütün molekül ağırlığı
c. Membran rezistanı
d. Hidrostatik basınç
e. Proteine bağlı üremik toksinler

170. Diyaliz işlemi için bir diyalizörün solüt klerensinin etkinliğini gösteren parametre hangisidir?
a. KoA ( Üre kitlesel transfer kat sayısı )
b. KUF
c. URR
d. TAC
e. Kt/V

171. Hemodiyaliz esnasında bazı nedenlere bağlı akut hemoliz oluşabilir. Akut hemoliz tespit edildiğinde uygulanması gereken işlem hangisidir?
a. Diyaliz düşük pompa hızında devam edilmelidir.
b. Düşük potasyumlu diyalizat kullanılmalı
c. Diyaliz durdurulmalı, setlerdeki ve diyalizördeki kan dışarı alınmalı gerekirse kan nakli yapılmalı
d. Diyalizat akım hızının arttırılıp diyalizat ısısı düşürülmelidir.
e. Hasta sol yan tarafına çevrilir.

172. Kronik HD hastasının günlük protein ihtiyacı ne kadardır?
a. 0,9 g/kg
b. 1,2 g/kg
c. 1,5 g/kg
d. 0,8 g/kg
e. 1.3 g/kg

173. HD hipotansiyonunu önlemek için aşağıdakilerden hangisi yararsızdır?
a. UF kontrollu bir makine kullanmak
b. Diyalizat Na düzeyini plazmadan yüksek tutmak
c. Prediyaliz hemoglobin değerlerini %38 in üstünde tutmak
d. Antihipertansif ilaçları diyaliz sonrası vermek
e. Fazla interdiyalitik kilo alımını önleyen diyet ve tuz kısıtlaması

174. Femoral kataterli bir hastanın takibinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır.
a. Kateterli hastaya hergün pansuman ve heparinizasyon yapılmalıdır.
b. Femoral kateterin 72 saatten uzun süre kalması tromboz riskini arttırır
c. Femoral kateterlerin uzun süre kullanımının herhangi bir zararı yoktur
d. Femoral kateterli hastanın bacağını bükmemesi önerilir

175. Bir Kronik hemodializ hastasında aşağıdaki belirtilerden hangisinin bulunması halinde kuru ağırlığının arttırılması gerekli değildir?
a. Dializ sonrası ileri derecede halsizlik
b. Dializ sonu kaşıntı
c. Dializ esnasında kas krampları
d. Kan basıncının bilhassa dializ sonu çok düşmesi

176. HD hastalarında aşılamada hangi protokol doğru değildir?
a. İnfluenza yılda bir kez
b. Pnomokok çift doz yılda bir kez
c. Hepatit B çift doz ,0,1,2,6. Aylarda
d. Tetanoz 5-10 yılda bir

177. Hemodializde dializörden geçirilen kan ile dializatın akım hızlarının ters yönde olması nedendir?
a. Solüt klırensini arttırmak
b. Trombositlerin membrana yapışmalarına engel olmak
c. UF hızını arttırmak
d. Pıhtılaşmayı engellemek
e. Hidrostatik basıncı arttırmak

178. Hemodializ esnasında yatakta yatan bir hastada hava embolisi olduğu takdirde aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması yanlış olur ?
a. Kan pompası durdurulur.
b. Hasta sağ yan tarafına çevrilir.
c. Ayaklar yukarı kaldırılır.
d. % 100 oksijen verilir.
e. Perkütan olarak sağ ventriküle yerleştirilen bir iğne ile hava boşaltılmaya çalışılabilir.

179. A-V fistül için hangisi yanlıştır?
a. KBY tanısı ile izlenen hastalarda kreatinin klirensi 15-20 ml/dk ‘nın altına inince A-V fistül açılmalıdır
b. Fistül oluşturmak için ideal lokalizasyon, hastanın dominant olmayan üst ekstremitesinin mümkün olan en distalidir
c. her hasta a-v fistül açısından kalp damar cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir
d. A_V fistül en ideal (uygun) damar erişim yoludur
e. Fistül oluşturulduktan sonra İdeal bekleme süresi 2 haftadır.

180. Standart hemodiyalizde diyalizat akım hızı nedir?
a. 200 ml/dk
b. 300 ml/dk
c. 400 ml/dk
d. 500 ml/dk
e. 800 ml/dk

181. Diyaliz yeterliliği değerlendirilmesinde kan örneği alma yönteminde hangisi yanlıştır?
a. Pre ve postdiyaliz kan örnekleri aynı seansta alınmalıdır
b. Prediyaliz kan örneği diyaliz başlamadan alınmalıdır
c. Postdiyaliz kan örneği,kan akımı hızı 100ml/dk ya düşürüldükten sonra alınmalıdı
d. Bir alternatif metod, postdiyaliz örnek alınmadan önce diyalizat akımını 3 dk durdurulmalıdır
e. Postdiyaliz kan örneği venöz hattan alınmalıdır

182. – 2006 K/DOQI hemodiyaliz yeterliliği kılavuzuna göre hedef değerler nedir?
a. spKt/V = 1,4 – URR = % 70
b. spKt/V = 1,0 – URR = % 7
c. spKt/V = 1,2 – URR = % 65
d. spKt/V = 1,4 – URR = % 65
e. spKt/V = 1,2 – URR = % 70

183. Diyaliz tedavisinde disequlibrium gelişimini önleyebilmek için aşağıdakilerden hangisinin önerilmesi uygun değildir?
a. İlk birkaç seans diyalizde, yüzey alanı düşük diyalizer kullanılmalı (örneğin 1 metrekare diyalizör)
b. İlk diyaliz süresi 2 saat olmalı ve diyaliz süresi tedricen yavaş yavaş artırılmalı
c. High flux diyalizer kullanılmalı
d. Kan akım hızı 180 ml/dk olmalı ve kan akım hızı yavaş yavaş artırılmalı
e. İlk diyalizde BUN %40 oranında düşürülmeli

184. Aşağıdakilerden diyaliz tedavi modellerinden hangisinin solüt transport mekanizması konveksiyon + difüzyon’dur.

a. Hemodiyaliz
b. Plazmaferez
c. Hemofiltrasyon
d. Ultrafiltrasyon
e. Hemodiafiltrasyon

185. Diyaliz hastalarında hedef Hb, Htc değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Hb 12-13gr/dl ,Htc %36-37
b. Hb 13-14gr/dl, Htc % 36-37
c. Hb 10-11gr/dl ,Htc % 35-36
d. Hb 9-10gr/dl, Htc % 33-34
e. Hb 11-12gr/dl, Htc % 33-36

186. Yetersiz diyaliz sorunu olan hastalarda yüksek etkinlikli diyaliz için aşağıdaki maddelerden hangisi yanlıştır?
a. Online hemodiyafiltrasyon uygulanabilir
b. Diyalizer seçimi üre KoA>450 MG/dl, Kuf>10 ml/h.mmhg olmalı
c. Highflux diyalizer kullanılmalı
d. Kan akım hızı > 350 ml/dk olmalı
e. Lowflux diyalizer kullanılmalı

187. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz ünitelerinde enfeksiyonlardan korunma önlemleri arasında yer almaz?

a. HIV (+) hastalar için ayrı cihaz bulunmalı
b. Evrensel önlemlere uyulmalı
c. HbsAg(+) hastalar için ayrı makine, ayrı oda olmalı
d. AntiHBs(-) olan hastalara aşılama programı uygulanmalı
e. Makinaların ve su sisteminin bakımında dezenfeksiyon, sterilizasyon kurallarına kesinlikle uyulmalı

188. Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliğinde diyaliz endikasyonlardan biri değildir?
a. Ciddi kusma ve diyareye bağlı volüm eksikliği
b. Pulmoner ödeme yol açan sıvı retansiyonu
c. Üreminin klinik belirtilerinin varlığı (Perikardit, Ensefalopati, )
d. Medikal tedaviye yanıt vermeyen ciddi hiperkalemi
e. Sodyum bicarbonat ile kontrol altına alınamayan metabolik asidoz

189. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin akut komplikasyonlarından olan anafilaktik reaksiyon nedenlerinden biri değildir?
a. Etilen oksit ile sterile edilmiş diyalizer ve arter-ven seti kullanımı
b. AN69 membranı
c. Kontamine diyaliz solüsyonu
d. 250 mg üzerinde demir dekstran kullanımı
e. Diyaliz öncesinde diyalizerlerin yeterli bir şekilde yıkanması

190. İdeal bir diyalizer için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a. Yaşamsal solütlerin diyaliz sırasında kaybı az olmalı
b. Yeterli ultrafiltrasyon sağlayabilmeli
c. Klirensi yüksek olmalı
d. Priming volümü yüksek olmalı
e. Biyouyumlu olmalı

191. Aşağıdakilerden hangisi AV fistül – AV greft komplikasyonları arasında yer almaz?
a. Stenoz
b. Pseudoanevrizma
c. Artrit
d. Enfeksiyon
e. Yetersiz akım

192. Anaflaktik reaksiyonda aşağıdakilerden hangisinin yapılması ilk planda uygun olmayabilir?
a. İntavenöz sıvı verilmesi
b. Hastanın trendelenburg pozisyonuna getirilmesi
c. Hastanın solunum yollarının açılarak hastaya intranazal oksijen verilmesi
d. Diyalizer ve setlerdeki kanın atılması
e. Hiçbir şey olmamış gibi diyalize devam edilmesi

193. Aşağıdakilerden hangisi resirkülasyon nedenlerinden bir değildir?
a. Stenoz
b. Fistül iğnelerinin birbirine yakın yerleştirilmesi
c. Kateter ile diyaliz
d. Fistül iğnelerinin aynı yönde yerleştirilmesi
e. Pseudoanevrizma

B. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. Toplam 3 soru vardır. Her sorunun doğru cevabı 2 puandır.

194. Bir diyalizöre uygulanan her 1mmHg’lık hidrostatik basınçta o diyalizörden bir saatte alınan ultifiltratın ml cinsinden miktarına …… ………. denir.

195. Saf su ile konsantre solüsyonların belli oranda karıştırılması sonucu oluşan fizyolojik eriyiğe … … denir.

196. Kanı; aktif kömür, karbon veya polistiren reçinesinden oluşan kartuşlardan geçirerek, intoksikasyona sebep olan ajanı plazmadan süratle uzaklaştırma işlemine … …………………..adı verilir.

Aşağıda verilen problemlerin sonucunda oluşan alarmı karşısına yazınız. Toplam 5 soru vardır.
197. Arteriyel Kan Hattında Kıvrılma:
198. Venöz Hava Dedektöründeki Kan Düzeyinde Düşme :
199. Membranda Yırtılma :
200. Venöz Damar Yolunda Sorun (stenoz):
201. Makineye Su Getiren Hortumda Kıvrılma:

101-B 151-B
102-A 152-E
103-D 153-C
104-C 154-E
105-A 155-A
106-C 156-D
107-D 157-C
108-D 158-A
109-C 159-C
110-E 160-D
111-B 161-E
112-E 162-D
113-A 163-C
114-B 164-D
115-D 165-B
116-E 166-C
117-E 167-A
118-D 168-D
119-E 169-D
120-C 170-A
121-E 171-C
122-B 172-B
123-C 173-C
124-A 174-C
125-B 175-B
126-C 176-B
127-E 177-A
128-E 178-B
129-A 179-E
130-C 180-D
131-D 181-E
132-C 182-A
133-D 183-C
134-A 184-E
135-B 185-E
136-A 186-E
137-E 187-A
138-E 188-A
139-A 189-E
140-B 190-D
141-E 191-C
142-E 192-E
143-C 193-E
144-C 194-KUF (Ultrafiltrasyon Katsayısı)
145-D 195- Diyaliza
146-C 196- Hemoperfüz
147-D 197-Düşük Arter Basıncı
148-E 198-Hava Detektörü Alarmı
149-D 199- Kan Kaçağı Alarmı
150-A 200-Yüksek Venöz Basınç
201-Yüksek Kondak tivite

Yazar Hakkında