Hemodiyaliz Nedir?

Tıpta, hemodiyaliz, fistül, greft ya da kateter adı verilen uygun bir vasküler giriş yolu kullanılarak hastadan alınan kanın, bir makina ve pompa yardımıyla diyalizör adı verilen bir süzgeçten (yapay böbrek) geçirilirken sıvı ve solüt içeriğini düzenleyerek hastaya geri verilmesine verilen addır. Genelde haftada 3 kez 4 saat süren seanslar şeklinde uygulanır.

Avantajları

  • Düşük ölüm oranı
  • Tansiyon ve karın kramplarının daha iyi kontolü
  • Daha az diyet kısıtlaması
  • Better solute clearance effect for the daily hemodialysis: better tolerance and fewer complications with more frequent dialysis

Dezavantajları

  • Seyahat özgürlüğünü kısıtlar. Hemodiyalize giren kişiler diyaliz merkezi ayarlamadan seyahat edemezler.
  • Daha fazla kaynak gerektirir yüksek kaliteli su ve elektrik gibi
  • Güvenilir teknolojide diyaliz makinelerine ihtiyaç duyar.
  • Hemodiyaliz aşaması karmaşık olduğundan uygulayanların iyi yetiştirilmiş olmaları gerekmektedir.
  • Kurulum ve temizlik için belirli bir süre gereklidir. Makineler ile makineyi işletmek pahalıdır.

hemodiyaliz


Yazar Hakkında