Hücre Organelleri ve Görevleri (Tablo)Hücre organelleri, sitoplazmanın canlı bölümüdür.Sitoplazma ,hücrede canlılık olaylarının gerçekleştiği yarı akışkan bölümdür. Organeller görevlerine göre ,bulundukları hücre çeşidine göre yapısal farklılık gösterirler.Hücrenin özelliğine göre o hücrede bulunan organelin sayısı da farklılık gösterebilir.

Birimler Prokaryot Bitki Hayvan Mantar Olgunlaşmış Memeli Alyuvar Hücreleri Görevleri
Hücresi Hücresi Hücresi Hücresi
Hücre zarı Var Var Var Var Var Madde Alış Verişi
Ribozom Var Var Var Var Yok Protein Sentezi
Sitoplazma Var Var Var Var Var Organelleri İçerisinde Bulundurur
Endoplazmik Yok Var Var Var Yok Madde Taşınması
Retikulum
Golgi Aygıtı Yok Var Var Var Yok Salgı Yapma
Lizozom Yok Fitolizozom Var Var Yok Hücre İçi Sindirim
Mitokondri Yok Var Var Var Yok Oksijenli Solunumla ATP Üretimi
Kloroplast Yok Var Yok Yok Yok Fotosentezle Besin Üretimi
Koful Yok Var Var Var Yok Boşaltım Beslenme Depolamada Görev alır
Sentrozom Yok Yok Var Var Yok İğ İpliklerini Oluşturmak
Çekirdek Yok Var Var Var Yok Yönetici Kısım
Hücre çeperi Var Var Yok Var Yok Hücreyi Koruma
Hücre iskeleti Yok Var Var Var Yok Hücre İçe Hareket Koruma  Şekil Verme


Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunu.

Yorum Bırak:

E-posta adresiniz burada yayımlanmayacak.

Site Footer