Genel

Kat Mülkiyeti Nedir? Kat Mülkiyeti Nasıl Kurulur?


Kat mülkiyeti: Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmaz malın maliki veya ortak maliklerinin istemi üzerine Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre tesis edilen, arsa payı ve ana taşınmaz maldaki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet hakkıdır.

İki çeşit kat mülkiyeti vardır:

1- Dikey Kat Mülkiyeti: Bir arsa üzerine inşa edilmiş birden çok katlı binanın (apartmanın) her bir dairesi üzerinde kurulan mülkiyete dikey kat mülkiyeti denir.

2- Yatay Kat Mülkiyeti: Bir arsa üzerinde yaygın şekilde birden çok villa tarzında inşa edilmiş bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyete yatay (yaygın) kat mülkiyeti denir. Bazen dikey ve yaygın kat mülkiyeti aynı parsel üzerinde aynı anda kurulabilmektedir. Örneğin; aynı arsa üzerinde çok katlı bir apartman ile birden çok villa bulunabilmektedir. Bir arsa üzerinde bir apartman bir de villa inşa edilip iki bina için de kat mülkiyeti kurulabilir.

Kat Mülkiyeti Kurulabilmesi İçin Gereken Hususlar

Ana yapı tamamlanmış olmalıdır. Kat mülkiyeti ancak tamamlanmış yapılar üzerinde kurulabilir. Bir yapının belli bir kısmı bitirilmiş olsa bile bitirilen bölümlerde kat mülkiyeti kural olarak kurulamaz. Plan ve projesinde mevcut olan tüm bağımsız bölümlerin bitirilmiş olması gerekir.

Bölümleri bağımsız olmalıdır. Bağımsız olmaktan kasıt, bölümün tek olarak kullanıma elverişli olmasıdır. Bir bölümün çok büyük ve çok değerli olması onun bağımsız bölüm olduğunu göstermez. Bir konutun bağımsız bölüm olabilmesi için tuvalet, banyo, mutfak gerekli iken bir iş hanındaki dükkânlarda bu özelliklerin olması şart değildir.

Ana taşınmazın tümü kat mülkiyetine çevrilmelidir. Ana taşınmazın tümünün mülkiyeti “kat mülkiyetine” çevrilmeden o taşınmazın yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.

Ana yapı kâgir olmalıdır. Kat mülkiyeti kurulmak istenen yapının tümünün kâgir olması gerekir. Ahşap veya toprak yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz. Kâgir olmaktan kasıt binanın iskeletinin beton veya çelikten inşa edilmiş olmasıdır. Kâgir olarak yapılmış bir yapının çatısının ahşap olması veya duvarlarının camdan yapılması kat mülkiyeti kurulmasına engel değildir.

Ortak mülkiyet olması şart değildir. Ana taşınmazın birkaç kişiye ait olması şart değildir. Bir kişiye ait bir ana taşınmaz üzerinde malikin istemi üzerine kat mülkiyeti kurulabilir.

Kanunun kat mülkiyeti kurulması için öngördüğü belgeler tamam olmalıdır. Bu belgelerin çoğu kat irtifakı kurulurken tapu sicil müdürlüğünce alınmaktadır. Eğer kat irtifakı kurulmadan kat mülkiyetine geçiliyorsa o zaman belgeler istenir.

  • Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Nedir? Farkları Nelerdir? >>> Devamı Oku
  • Kat İrtifakı Nedir? Kat İrtifak Nasıl Kurulur? >>> Devamı Oku
Yorum Yap

Cevap Yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

To Top
izmir escort