Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Nedir?

Kesintisiz güç kaynağıUPS adıyla bilinmektedir. UPS ifadesi, kesintisiz güç kaynağı anlamına gelen “Uninterruptible Power Supply” kelimelerinin başharflerinin birleşmesinden meydana gelmiştir

Kesintisiz güç kaynakları(KGK – UPS) , elektriksel güç kaynağınız ile bilgisayar sisteminiz arasında bulunan ve bu sistemin dahilindeki bileşenleri elektrik akımındaki anormalliklerden ya da iniş çıkışlardan koruyan bir donanımdır. UPS’ler sadece bilgisayar sistemleri için değil düzenli ve kesintisiz elektriğe ihtiyaç duyan bütün sistemler için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.

KGK’lar, bilgisayar sisteminizi besleyen akımın voltajdaki düşme ya da bir elektrik kesintisi sonucu azalmasıya da tükenmesi halinde sisteme belli bir süre yedek güç sağlarlar. Bunun yanısıra, elektrik akımında kısa süreli ve hafif ya da uzun süreli ve yüksek artışlar şeklinde gözlenen dalgalanmalar sırasında yine UPS’ler devreye girer ve bu dalgalanmaları sabitleyerek kendisine bağlıbilgisayar sistemine bu dalgalanmalarıhissettirmez. Voltaj miktarlarının, sistemin zarar görmesini engelleyecek şekilde düzenlenmesi işlemine “regülâsyon (regulation)” adıverilir. Regülâsyon ile voltaj düzeyi daha yukarıda ya da daha aşağıda tutulabilir, böylece bilgisayar ekipmanınızın ömrünün uzatılması mümkündür.

UPS’de gücün sürekliliğini sağlamak için aküler kullanılmaktadır. Elektrik kesildiğinde bilgisayar, kendisi için gerekli olan enerjiyi aküden sağlar ve çalışmasına devam eder. Akü ömrü 1 ile 5 yıl arasıolup bu süre kullanıcıya, ortam ve çalışma şartlarına bağlıdır.

Elektriğin kesildiği an ile UPS’den sisteme enerjinin verildiği an arasında geçen süreye “transfer süresi” denir. Transfer süresi ne kadar düşükse o kadar iyidir. Transfer süresi, UPS çeşidine göre 0 ms ile 20 ms arasında değişmektedir. Transfer süresinin en fazla 4 ms olması beklenir.

Kesintisiz Güç Kaynağı Çalışma Prensibi (UPS)

Kesintisiz güç kaynakları(UPS), şebekeden gelen AC gerilimi önce doğrultucu ile DC gerilime dönüştürür. Doğrultucu hem eviriciye gerekli olan enerjiyi sağlar, hem de akü için gerekli olan DC gerilimi sağlamışolur. Bu DC gerilim, akünün şarj edilmesi için kullanılır. Akü ancak DC gerilimle şarj edilebilir.

Doğrultucudan çıkan DC gerilim bu şekliyle bilgisayarımızın işine yaramaz. Çünkü bilgisayarlar AC gerilimle çalışırlar. İşte burada devreye “evirici” girer. Eviricinin görevi, Doğrultucudan sağlanan DC gerilimden, istenen standart efektif değerde ve frekansta, AC gerilim üretmektir.

UPS’lerin bir kısmında, evirici güç katında meydana gelen bir arıza durumunda kritik yüklerin beslemesiz kalmamasıiçin konulmuş“bypass anahtarı” olarak adlandırılan bir yapıda mevcuttur. Evirici katında oluşacak bir arıza durumunda gerilim kesintisiz olarak bypass kaynağına transfer edilir. Bypass anahtarıile UPS, kendisine bağlısisteme genellikle şebeke gerilimini doğrudan iletir. Bypass anahtarıdaha çok online UPS’lerde kullanılır. Online UPS’ler bir sonraki konuda anlatılacaktır. Şebeke geriliminin kesilmesi veya sınır değerlerinin dışına çıkmasıdurumunda doğrultucu çalışmasınıdurdurur. Evirici böyle bir durumda doğrultucu ile şarj edilmişolan aküden çektiği DC gerilimi, yine AC gerilime çevirerek bilgisayar sistemini belli bir süre daha kesintisiz olarak istenen değerde beslemeye devam eder. Bu süreye “destek süresi (runtime)” adıverilir. Destek süresi, bilgisayarın çekeceği yükün miktarına, UPS’in kapasitesine ve akü miktarına göre değişir. Tam yükle çalışan ortalama bir masaüstü sistemi için 5 ilâ 15 dakikalık bir destek süresi yeterlidir.

UPS içerisinde bulunan kontrol elektroniği ünitesi; şebeke, doğrultucu, akü ve eviriciyi sürekli olarak denetleyerek bu birimlerin uyum içinde çalışmasınısağlar.

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

Çeşitleri Kesintisiz güç kaynaklarıüç değişik topolojiye sahiptir.

1. Standby (Off – Line) UPS’ler

Elektrikler kesik olduğu sürece aktif olan, elektrikler varken de temel yüksek voltaj korumasının haricinde voltaj dalgalanmalarında herhangi bir ayarlama ya da düzenleme yapmadan, elektrik prizinin takılıolduğu duvardan çıkan elektrik akımının direkt olarak PC’ye ve çevre birimlerine ulaşmasına izin veren pasif sistemlerdir. Standby UPS’lerin devreye girmesi için elektrik hattında bir güç kesintisi meydana gelmelidir. Elektrikler kesilmediği sürece bu UPS’ler kendi içlerinde bir enerji dönüşümü yapmazlar. Elektrikler var olduğu sürece aktif duruma geçmediği için kendisine “off – line UPS” de denmektedir.

2. Line – Interactive UPS’ler

Line – interactive sistemler, şebeke gerilimi kabul edilebilir aralıkta iken standby UPS’lerde olduğu gibi offline modunda çalışmasınısürdürür. Offline sistemlerden farklı olarak gerilimdeki dalgalanmalarıengellemek için kontrol mekanizmasına sahiptirler. Yani elektrik varken oluşabilecek voltaj dalgalanmalarıstandby UPS’lerde kontrol edilemezken (yüksek voltaj kontrolü hariç) line interactive sistemlerde bu dengesizlikler “regülâsyon” işlemine tabii tutulurlar. Line interactive UPS’ler, sistemler için daha güvenilir bir koruma sağlarlar. Ayrıca pil ömürleri de daha uzundur.

3. Online UPS’ler

Bu tür UPS’lerin dönüştürücüleri “her zaman” aktiftir. Sistemin ihtiyaç duyduğu elektrik akımı, duvardaki elektrik hattından gelen akımla sürekli beslenen aküler ile sağlanır. Bir elektrik kesintisi ya da güç arızasıhalinde, online bir UPS “sıfır transfer zamanı”na ulaşabilme yeteneğine sahiptir (Çünkü sistemin enerjisi daima UPS aküsünden sağlanmaktadır.). Online UPS’ler, korumakla yükümlü olduklarısistemin hizmetine ani dalgalanmalardan uzak ve daha kararlıbir elektrik akımısunarlar. Daha çok endüstriyel alanda daha büyük sistemlere kesintisiz ve düzenli enerji sağlama amaçlıkullanılırlar.

Ne var ki online UPS’lerin de bazıdezavantajlarıyok değildir. UPS aküsünün sürekli kullanım halinde olması, akünün ömrünü büyük ölçüde kısaltır. Bunun yanısıra, online UPS’ler tarafından kullanılan ikili dönüşüm süreci de daha yüksek enerji kullanımından dolayıdaha fazla elektrik faturalarına sebep olur.


Yazar Hakkında