Konformist Nedir?

Konformist Fransizca “Conformiste” kökenli bir kelime olup Türkçe karşılığı Uygitsincilik‘tir. Konformist “sorgulamadan itaat eden, sorgulamadan boyun eğen” veya “bulunduğu mevcut duruma uyum sağlamış kişi” anlamlarına gelir. Sanıldığı gibi  “konforu seven, rahatına düşkün” anlamına gelmemektedir.

İngilizce’den Fransızcaya Conform (uymak, uyum sağlamak, uyumlu olmak) kelimesinden türetilerek geçmiştir.

Konformizm (Conformisme/Sosyal Uydumculuk) ise çev­resinde kabul görmüş veya egemen durum­da olan davranış modellerine, düşünce tarzlarına uyan kimsenin hareket tarzı. Top­lumun değer yargılarına, geleneklerine saygı duyma, onlara karşı çıkmama, onlarla barışık olarak yaşama tavrı ya da eğilimi anlamına gelmektedir. Kısaca mevcut kurum, ölçüt veya şartlara kesin olmayan katı kalıplara, eleştirici bir değerlendirme yapmaksızın uyma biçimidir.

Konformizm teorisine göre, insanlar genel olarak kendilerini topluma uyum sağlamaya zorunlu hissediyor. Bir çeşit adaptasyon süreci geçiriyor. Sosyal psikolog Solomon Asch’ a göre “uyum sağlama dürtümüzü” deneylerle ortaya koymuş. Buna göre özetle,  “insanlar çoğunlukla aynı fikirdeymiş gibi” yapıyor ve buna kendisini ikna ediyor. İnandığı temel değerleri ve algıları, “uyum sağlama eğiliminin” altında kalıyor, eziliyor. Ama bunun farkında değil.


Yazar Hakkında