Laser Yazıcı Nedir? Nasıl Çalışır?

Lazer yazıcılar, yazıcılar içinde hız ve kalite bakımından en iyi yazıcılardır. Bu yazıcılardan, matbaa kalitesinde çıkıĢ alınabilmektedir. Özellikle masaüstü yayıncılık alanında vazgeçilmezlerdir. Ayrıca aydınger ya da asetat üzerine çıktı alınabilmesi önemli bir özelliğidir.

Lazer yazıcıların kalite ve hızlarının yanında en büyük özellikleri sessiz çalışmalarıdır. Sürekli form kullanamamaları bir dezavantaj olarak görülebilir. Fotokopi makinelerinde olduğu gibi baskıda toner kullanılır. Renkli baskı yapan lazer yazıcılar da mevcuttur.

Laser Yazıcı  Yapısı ve Çalışması

Lazer yazıcılarda kullanılan baskı yöntemi fotokopi makinesindekine benzer. Lazer yazıcılar, satır satır yazmak yerine sayfa sayfa yazar. Lazer yazıcı bütün sayfayı bir kerede basmak için geniş bir bellek kullanır. Yazıcının belleğinde oluşturulan sayısal sayfa görünümü, lazer tabancası yardımı ile drum (tambur) üzerine aktarılır. Drum’ın, lazer ışınıyla manyetize edilen bölümlerine toner yapışır. Bu şekilde, drum’a değen kâğıt üzerinde istenilen karakter ve grafikler oluşur.

  • Gelen datalar yazıcının hafızasına kaydedilir. Eğer yazıcının hafızasında yer yoksa datalar bilgisayarda bekletilir

Lazer yazıcıya ait çalışma prensibi

  • Lazer yazıcının içinde bulunan en büyük parça drum dediğimiz, elektrostatik olarak yüklenebilen alüminyum bir silindirdir. Bu drum, başka bir silindir tarafından tamamıyla elektrostatik olarak pozitif (+) yüklerle yüklenir.

Drum + yükle yüklenmesi

  • Drum üstündeki bazı noktalar lazer ışını tarafından eksi yükle yüklenir. Bu eksi yükler aslında kâğıda yazılacak olanların aynadaki bir görüntüsüdür.

Drum üzerindeki noktalardan bazılarının – yükle yüklenmesi

  • Bu sırada dönmekte olan drum sayesinde lazer ışınıyla negatif (-) yüklenen noktalar toner kutusunun önünden geçerler. Toner pozitif (+) yüklü olduğundan drum üstündeki negatif(-) yüklü noktalar tarafından çekilir ve drum üzerine elektrostatik olarak yapışır.

Tonerin drum üzerine yapışması

  • Bu esnada kâğıt zaten yazıcının içine girmiştir ve bir şarj silindiri tarafından negatif (-) yükle yüklenmiştir. Drumun dönmesiyle kâğıt hizasına gelen toner parçacıkları negatif (-) yüklü kâğıt tarafından kâğıt üzerine çekilir. Böylece karakterler kâğıt üzerine aktarılmış olur.

Tonerin kağıt üzerine aktarılması

  • Kâğıt ısıtıcı silindir ve baskı silindirinden geçerek dışarı çıkar. Bu iki silindirin arasından geçerken toner parçacıkları erir ve kâğıt üzerine iyice kalıcı olarak yapışır. Toner parçacıklarının erime sebebi içinde plastik madde olmasıdır.

Tonerin ısıtılarak kağıda yapıştırılması

  • Bu esnada dönmekte olan drum bir silindir tarafından deşarj edilerek nötr hale getirilir. Drum artık yeni tur için hazır haldedir.

laser yazıcı


Yazar Hakkında