Mazot Nedir?

Mazot veya diğer ismi ile motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir. Ham petrolün damıtılması sırasında 200-350°C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır. Halk arasında dizel denilen yakıt aslında mazot’tur.

Mazot, içten yanmalı motorların çalışması için benzine alternatif olarak geliştirilmiş bir yakıt türüdür. Ham petrolün çeşitli damıtılma işlemlerinden geçirilerek işlenmesiyle elde edilen mazot, dizel motorların en az benzinli motorlar kadar yüksek performansa sahip olmasını sağlamaktadır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

Dizel motorlar ilk zamanlarda oldukça büyük boyutlarda ve ağır devirlerde çalıştığından mazot kullanımı Avrupa ve Amerika coğrafyası halkı tarafından fazla tercih edilmese de, ilerleyen yıllarda makine üreticilerinin boyutları küçülterek yüksek devirli dizel motorlar üretmesi ile mazot kullanımı halk arasında daha yaygın bir hale geldi. Zamanla birçok dizel motorun geliştirilmesi, bu seferde her motor tipi için ayrı çeşit bir mazot geliştirilmesi problemini doğurdu. Ancak daha sonra yapılan uluslararası görüşmeler ile mazot üretimine belirli standartlar getirilerek, dizel motorların da bu mazot tipine uygun biçimde geliştirilmesi sağlanmıştır. Günümüzde mazot kadar rağbet gören motorinin de gerek endüstriyel üretim gerekse de otomobil sektöründe kullanılması, ham petrolden elde edilen bu yakıt türlerinin giderek daha fazla kullanılmasına neden olmaktadır.

Mazot Nedir?

  1. Yakıt olarak kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biri, motorin.
  2. Yeryağının damıtılmasıyla üretilen, yaklaşık 275-350°C de kaynayan akaryakıt türü. (Dizel ve motorin olarak da bilinir.)

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir. Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300°C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir.


Yazar Hakkında