Med-Cezir (Gel-Git) Santrali Nedir?

Günümüzde hidroelektrik santralleri ile su enerjisinden faydalanmaktayız. Hidroelektrik santralinin haricinde Med-Cezir olayı ile de su enerjisinden faydalanmak mümkündür. Dünya ile Ayın çekimi arasında suyun denge sağlaması için suların kabarıp tekrar inmesine Med-Cezir olayı denir ve bu olay günde iki defa gerçekleşir. Med-Cezir olayından faydalanmak için okyanusun koy formundaki sahiline bir baraj yapılmalıdır.

med cezir santralleri

Med esnasında su yükselir ve türbinden geçerek baraja dolar. Cezir esnasında ise barajdaki su tekrar türbinden geçerek denize geri döner. Bu olaylar süresince türbin çalıştığı için elektrik üretilmiş olur.

Med-cezir enerjsinden faydalanılabilecek yer sayısı Dünya üzerinde çok azdır. Ancak yeni teknolojik gelişmeler sayesinde verimlilik arttırılmaya çalışılmaktadır. Elektrik üretiminin sürekli olmaması Med-Cezir enerjisi santrallerinin dezavantajıdır. Ülkemiz, Med-Cezir enerjisinden faydalanmak için uygun değildir.

İlk Med-Cezir enerjisi istasyonu Fransa’nın Manş kıyılarında St. Malo’da Rance ağzında yapılmıştır. Fransa’nın Atlantik sahilinde her biri 10 MW gücünde 24 adet santral vardır.


Yazar Hakkında