MIMO (Multiple In Multiple Out) Nedir?

Kablosuz bir ağ bağlantı sistemi olan Acces Pointler, Antenler gibi yapılarda genellikle MIMO denilen bir kavram yaygın olarak kullanılmaktadır. Aslında MIMO denilen kavram İngilizce Multiple In Multiple Out anlamına gelen çoklu giriş ve çıkış manasındadır. Genel olarak radyo terimi olarak kullanılır. MIMO teknolojisine sahip ürün geleneksel 11g ürünleri ile karşılaştırıldığında uzak mesafelerdeki ve engeller içerisinde yaşanan sinyal kayıplarını hafifletir. Hepsinden öte, uzak mesafelerde 11g ürünlerinin sinyal alamadığı noktalarda da kolaylıkla kablosuz ağ erişimi sağlamaya yönelik çalışır.

MIMO

MIMO (Multiple In Multiple Out)  bir verici (transmitter) ve/veya alıcı (receiver) tarafında birden fazla anten kullanılarak kullanılan bağlantının performansını artırmaya yarar. Çoklu antenlerle toplam aktarım gücünü antenlere dağıtarak tayfın verimliliğini aşamalı olarak artıran bir dizilim kazanç (array gain) elde edecek, bağlantının güvenilirliğini artıran bir çeşitlilik (diversity gain) sağlayacak veya her ikisini birden gerçekleştirecek akıllı anten işlevleri için kullanılır. Genellikle günümüzde “MIMO” terimiyle daha çok bir radyo linkinin birden çok yolla yayılmasından yararlanılarak kapasitesinin arttırılması yöntemi kastedilmektedir.

Multiple In Multiple Out

Kaynak: http://www.electronicslovers.com/2015/09/what-is-mimo-multiple-in-multiple-out.html


Yazar Hakkında