Pandoranın Kutusu Nedir?

Efsaneye göre; Prometheus Zeus’u aldatmaya çalışır. Bu duruma çok sinirlenen Zeus, hem Prometheus ‘a hem de insanlara ceza vererek intikam almaya karar verir. Cezanın karşılığı olarak insanlardan ateşi alır. Fakat Prometheus bir kamışla ateşten bir tutam çalar ve bunu insanlara verir. Bunu gören Zeus daha da sinirlenir ve insanların başına en büyük belayı göndermeye and içer. Bunun üzerine Olympos’ta   oturan tanrıçaların en güzeli olan ve kendi karısı olan Afrodit ‘in vücudunu model olarak kullanarak bir heykel yapmaya karar verir. Heykel bitince de tüm kavganın nedeni olan ateşi alır ve heykele koyması gereken ruhun yerine ateş koyar. Bu heykeli süslemek için diyardaki tüm tanrılar ve tanrıçalar yardım ederler. Hatta her tanrı ve tanrıça bu heykele kendinden bir parça koyar böylelikle ona rumca “bütün armağan” anlamına gelen Pandora adını verirler.

O büyük göz alıcı törenden sonra sıra Zeus’a geldiğinde Zeus  ona esrarlı bir kutu armağan eder ve kutuyu sakın ama sakın açamaması için Pandora’yı iyice tembihler. Hatta insanlığın geleceğinin bu kutunun açılmamasına bağlı olduğunu açılırsa çok kötü sonuçların ortaya çıkabileceğini söyler.

Ardından büyük Tanrı ilk kadını yeryüzüne indiri ve Prometheus’un kardeşi Epimetheus’a gelin verir. Prometheus kardeşine Zeus’dan hiç bir şekilde hediye kabul etmemesini tembih ettiği halde Pandora’nın güzelliğine hayran kalan Epimetheus dayanamaz ve onunla evlenir.

Bir süre sonra Pandora merakına yenik düşer. Kutuyu açmaya karar verir. Kutuyu açtığı anda içindeki hastalık, keder, ıstırap, yalan, sadakatsızlık ve hırs gibi ne kadar kötülük varsa hepsi açılan kutudan kuşlar gibi uçuşur. Paniğe kpılan Pandora hemen kutuyu kapatır ve çok pişman olur. Kutuda kalan kötülüklerin arasında, insanları yaşatacak, teselli edecek “ümit” te vardı. Fakat ümit dışarı çıkamamış kutuda kalmıştı.

O zamandan beri her kötülüğün her zorluğun içinde bir ümit olduğuna inanarak yaşadı insanoğlu.. İşte gizemli ve meşhur Pandora’ nın Kutusu nun hikayesi bundan ibaretti…


Yazar Hakkında