Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Dersleri

Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Polis Meslek Yüksek Okullarında Eğitim Alan Öğrencilerin aldıkları dersler aşağıdaki gibidir.

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Öğrencilerinin Aldıkları Dersler

1. Sınıf Güz Dönemi – 1. Dönem

Sıra No DERS ADI DERS SAATİ
1 POLİSLİĞİN TEMELLERİ 2
2 TEMEL HUKUK 3
3 SOSYOLOJİ 3
4 SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ TEKNİKLERİ 4
5 POLİS SAVUNMA VE MÜDAHALE TAKTİKLERİ-1 4
6 TÜRK DİLİ-1 2
7 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 2
8 YABANCI DİL-1 2
9 BEDEN EĞİTİMİ-1 2
10 REHBERLİK VE UYGULAMALARI-1 2
TOPLAM 26

1. Sınıf Bahar Dönemi – 2. Dönem

Sıra No DERS ADI DERS SAATİ
1 POLİSİN ÖNLEYİCİ GÖREV VE YETKİLERİ 2
2 DİSİPLİN HUKUKU 2
3 CEZA HUKUKU(GENEL) 2
4 RESMİ-MESLEKİ YAZIŞMA KURALLARI 3
5 SİLAH VE ATIŞ UYGULAMALARI-I 3
6 POLİS SAVUNMA VE MÜDAHALE TAKTİKLERİ-II 4
7 TÜRK DİLİ-II 2
8 YABANCI DİL-II 2
9 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2
10 BEDEN EĞİTİMİ-II 2
11 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2
TOPLAM 26

2. Sınıf Güz Dönemi – 3. Dönem

Sıra No DERS ADI DERS SAATİ
1 ADLİ YAZIŞMA VE SORUŞTURMA KURALLARI 3
2 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 3
3 İNSAN HAKLARI 2
4 CEZA HUKUKU (ÖZEL) 2
5 SİLAH VE ATIŞ UYGULAMALARI-2 4
6 POLİS SAVUNMA VE MÜDAHALE TAKTİKLERİ-3 4
7 MESLEKİ YABANCI DİL 2
8 MESLEKİ UYGULAMALAR-1 4
9 BEDEN EĞİTİMİ-3 2
TOPLAM 26

2. Sınıf Güz Dönemi – 4. Dönem

Sıra No DERS ADI DERS SAATİ
1 SOSYAL PSİKOLOJİ 2
2 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 3
3 OLAY YERİ KORUMA VE KRİMİNALİSTİK 2
4 DEVLETİN İDARİ YAPISI VE GÜVENLİĞİ 2
5 SİLAH VE ATIŞ UYGULAMALARI-3 4
6 POLİS SAVUNMA VE MÜDAHALE TAKTİKLERİ-4 4
7 TRAFİK 2
8 MESLEKİ UYGULAMALAR-2 2
9 BEDEN EĞİTİMİ-4 2
10 ADLİ VE İDARİ İLİŞKİLER 2
11 REHBERLİK UYGULAMALARI-2 1
TOPLAM 26


Yazar Hakkında