Polis Olmak İstiyorum Nasıl Polis Olabilirim?

Herkese Merhaba,  Kısa ve öz bir şekilde nasıl polis olabileceğinize dair bilgi vermeye çalışacağım. Anlaşılmayan bir nokta olursa sormaktan çekinmeyin. Öncelikle Polis olmak için temel şart Lise, Yüksekokul veya Üniversite Mezunu olmak zorundasınız. Eğer bunlardan birinden mezunsanız Polis olma şansınız var.

Şimdi Polis Olmak İçin Beş Yol Var.

1-PMYO ( Polis Meslek Yüksek Okulu):  Bu okul Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumudur. Buraya başvurmak için  Lise, Yüksekokul veya Üniversite Mezunu olmanız gerekiyor. Genel olarak her yıl YGS Sınavından sonraki 1-3 ay içerisinde başvurular başlıyor. Tabikide aşağıdaki şartları taşımanız gerekiyor; (Özetle) Not: Tam şartları görmek için Tıkla

 • Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak.
 • 2015 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (270,00) ham taban puan almış olmak.
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak.
 • Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak.
 • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

2-POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi): POMEM’lerde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az altı aydır. Bu okula başvurmak için Üniversite Mezunu olmanız gerekiyor. Lise veya Yüksekokul mezunları kabul edilmiyor. Bu okuldan mezun olanlar Polis Memuru olarak göreve başlıyor. Genel olarak her yıl KPSS Sınavından sonraki 1-3 ay içerisinde başvurular başlıyor.  POMEM’e başvurmak aşağıdaki şartları taşımanız gerekiyor; (Özetle) Not: Tam şartları görmek için Tıkla

 • En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)
 • Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 162 santimetreden kısa boylu olmamak.
 • Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.
 • KPSS P3 puan türünden, (60,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

3-PAEM (Polis Amirleri Eğitim Merkezi): Burada ise Polis Memuru değil de Komiser Yardımcısı olarak göreve başlıyorsunuz. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren PAEM Üniversite Lisans Mezunu adaylar başvuruyor. Alımlar KPSS Sınavından sonra yapılan duyuru ile gerçekleştiriliyor. (Özetle) Not: Tam şartları görmek için Tıkla

Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 • 2015 yılı içinde yapılan KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

4- Özel Harekat POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi): İkinci maddede anlattığımız POMEM ile aynı ancak burada mezun olanlar sadece Özel Harekat Polisi oluyor. Polis ünvanları var ancak kadroları Özel Harekat biriminde oluyor. Başka birime geçiş yok şimdilik. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu olanların başvurabildiği bu okulda Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (50,00) ve üzeri puan alanlar POMEM Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla başvurabiliyor. Eğitim süresi 6 aydan az olmamak kaydıyla eğitim veriliyor. 2015 Yılı için sadece erkek adaylar için başvuru söz konusu olduğunu belirtmekte fayda var. Not: Tam şartları görmek için Tıkla

 • Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
 • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan 2014 ve 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (50,00) puan almış olmak,
  18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak
 • Erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

5-FYO (Fakülte Yüksek Okullar): Polis Akademisine bağlı FYO ile Eğitim sonunda Komiser Yardımcısı olarak mezuniyet sağlanır. Yani Polis Memuru olarak değilde Komiser Yardımcısı ünvanı verilir. FYO’da açıklanan üniversitelerin öğrencileri hem kendi üniversitelerinde emniyet teşkilatı adına okuyor hem de Polis Akademisini okumuş sayılıyor. Kendi üniversiteleri bitince hem üniversite eğitimleri sonucu aldıkları ünvanlar ile birlikte emniyet teşkilatında komiser yardımcısı olarak göreve başlıyorlar. (Polis Akademisi mezunlarının hak ettiği tüm özlük haklarına sahip oluyorlar) Emniyet Müdürlüğüne kadar yükselebiliyorlar. Şartlar Özetle; Not: Tam şartları görmek için Tıkla

 • 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için Ankara, İzmir ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumakta olan;
 1. Dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için: üçüncü ve dördüncü sınıf,
 2. Beş yıllık fakülteler için: dördüncü ve beşinci sınıf,
 3. Altı yıllık fakülteler için: beşinci ve altıncı sınıf, öğrencilerinden olmak.
 • İlgili devlet üniversitelerinin ekstern (devam durumu olmayan yükseköğretim) programlarında olmamak, (Örgün, 1’ inci ve 2’ inci öğretimde olmak) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan FYO ya alınacak adaylarda aranılan sağlık koşullarını taşımak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinden önceki yaşa göre işlem yapılmak kaydıyla Eğitime başlayacağı yılın l Ekim (dahil) tarihi itibariyle; (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir.), üçüncü sınıfa devam edecekler için 26, dördüncü sınıfa devam edecekler için 27, beşinci sınıfa devam edecekler için 28, altıncı sınıfa devam edecekle için 29 yaşından gün almamış olmak,
 • Erkeklerde 167 cm, bayanlarda 163 cm’ den kısa olmamak ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen beden kitle endeksi değerlerine uygun olmak,
 • Sevk edileceği devlet hastanesinden “Polis Akademisi Öğrencisi Olur” kaydını içeren sağlık kurulu raporunu almak,
 • Öğrenim gördüğü üniversitesinde uyarma cezası haricinde disiplin cezası almamış olmak,
 • Devlet üniversitelerinin dört yıllık fakülteleri için üçüncü veya dördüncü sınıfında, beş yıllık fakülteleri için dördüncü veya beşinci sınıfında, altı yıllık fakülteleri için beşinci veya altıncı sınıfında okuyor almak, belirtilen sınıflarda okuyan öğrencilerden alttan borçlu en fazla iki dersi bulunmak.

Yazar Hakkında