Radyasyon Nedenleri (Kaynakları ) Nelerdir?

Radyasyon Kaynakları insanoğlu ve diğer canlılar, milyonlarca yıldan beri evrenden gelen kozmik ışınlar ve yerkürede bulunan doğal radyoaktif maddelerden yayılan radyasyonla ışınlanmakta olup varoluşlarından bu yana sürekli olarak doğal radyasyonla iç içe yaşarlar. Radyasyon kaynağı, radyoaktif maddelerle iyonlaştırıcı radyasyon yayan veya üreten aygıtlardır. Radyasyon kaynakları doğal ve yapay radyasyon kaynakları olarak ikiye ayrılır.

Doğal Radyasyon Kaynakları

Vücudumuza solunum ve sindirim yolu ile hava, su, bitkisel ve hayvansal besinlerde az da olsa bulunan radyoaktif maddeler alınır ve zamanla çeşitli organlarda birikir. Kozmik ışınlardan ve yerkürede bulunan doğal radyoaktif maddelerden etkilenen insan vücudu, hem iç hem de dış radyasyon ışınlanmasına maruz kalır.

Kozmik ışınlar: Dünyamız uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıklara sürekli olarak maruz kalır. Yüksek enerjili parçacıkların büyük bir çoğunluğu atmosfere ulaşan protonlardır. Güneşin aktif durumuna, yerin manyetik alanına ve yerküreden yüksekliğe bağlı olarak kozmik ışınların yoğunluğu değişir. Kozmik ışınlar yoğunluğu ekvatordan kutuplara gidildikçe artar. Böylece, insanların aldığı radyasyon enlem arttıkça artar. Bu ışınların büyük bir kısmı dünya atmosferinden geçmeye çalışırken tutulur. Bu nedenle, deniz seviyesine yaklaştıkça kozmik ışınların yoğunluğu azalır. Uçuş yüksekliğindeki kozmik ışın yoğunluğu yer seviyesine oranla daha fazla olduğundan, uçakla yapılan seyahatlerde daha fazla kozmik ışına maruz kalınır. Uçuşlarda alınan radyasyon dozu uçuş süresine, uçuş rotasına ve yüksekliğe bağlı olarak değişir

Vücut içi ışınlama: Yeryüzünde doğal olarak bulunan radyoizotopların solunum ve sindirim yolu ile alınmasıdır. Solunum yolu ile iç ışınlanmanın en önemli bileşenini radon ürünleri oluşturur.

Radon: Renksiz, kokusuz, tatsız, 86 atom numarası ile periyodik cetvelin soy gazlar sınıfında yer alan radon; kaya, toprak ve sudaki doğal uranyumun radyoaktif bozunması sonucunda oluşur. Bu bozunma zincirinin ana atomları bütün doğal malzemelerde bulunabilir. Bundan dolayı radon, tüm yüzey kaya ve toprak parçalarından ve yapı malzemelerinden ortama salınır. Radonun reaktivitesi zayıftır. Bu nedenle solunumla dokulara kimyasal olarak bağlanmaz. Ayrıca, dokulardaki çözünürlüğü çok düşüktür. Ancak, radon bozunma ürünleri, toz ve diğer parçacıklara tutunarak radyoaktif aerosoller oluşturur. Bu nedenle, taşınarak solunum yoluyla alınabilir. Binalardaki radon kaynağının büyük bir kısmı, binanın temelindeki toprak ve kayalardır. Radon miktarı, ölçüm cihazları ile saptanır. Her ülke veya uluslararası örgütler evlerde müsaade edilebilir seviyedeki miktarı belirlemiştir.

Gama ışını: Atom çekirdeği içindeki proton ve nötronların yeniden düzenlenmesi sonucu oluşur. Işık hızına yakın hıza sahip olan, elektriksel yükü sıfır olan ve maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilen temel parçacıklardır. Tehlikelerine karşılık, gama ışınlarından çeşitli yararlar da sağlanır. Tıpta; beyin, tiroit bezi, böbrek, karaciğer ve pankreas gibi organlardaki düzensizlikleri araştırmak amacı ile X ışınları yerine kullanılır. Gama ışınlarından, organizma içindeki kanserli dokuları yok etmede de yararlanılır. Söz konusu ışınlar, endüstride döküm ve kaynak işlerinin denetiminde de işe yarar. En enerjik dalgalar olarak bilinen gama ışınları; en kısa dalga boylarına sahiptir. Ancak buna bağlı olarak da en yüksek frekanslara ve en büyük foton enerjisine sahiptir. Gama ışınları nükleer reaksiyonla üretilebilir. Madde içinden geçtiklerinde maddenin atomları ve molekülleri dışındaki elektronların tamamına çarparlar. Bu çarpışma sonucunda meydana getirdikleri iyonlaşmadan dolayı gama ışınlarına bazen iyonize radyasyon da denir.

Yapay Radyasyon Kaynakları

Tıbbi alandaki radyasyon uygulamaları: Radyasyonla görüntü elde edebilme ve radyasyonun hücre veya tümörleri yok edebilme yeteneğine sahip olması temeline dayanır. Bu iki özelliğinden dolayı radyasyon hastalıkların teşhis ve tedavisinde önemli rol oynar.

Tanısal radyoloji: Radyasyonun tıbbi alanda yaygın olarak kullanılan çeşidi X ışınlarıdır. Genellikle hastalıkların teşhisi amacıyla kullanılır.

Nükleer tıp: Vücuttaki organ veya dokuların işlevleriyle ilgili çalışmalar yapmak için incelenecek dokuda toplanmasını ve geçici bir süre buraya yerleşmesini sağlayacak radyoaktif madde verilir. Radyoaktif maddenin vücuttaki dağılımı veya akışı, radyoaktif maddeden salınan gama ışınlarını algılayacak özelliklere sahip cihazlarla tespit edilir.

Radyoterapi: Kanserli hücrelerin tedavisinde etkin olarak kullanılır. Yaygın olarak yüksek enerjili elektron hızlandırıcılar ve Co-60 radyoaktif kaynaklı cihazlar kullanılır.

radyasyon dozları

Endüstriyel uygulamalar: X ve gama ışınlarından yararlanılarak röntgen filmleri çekilen endüstriyel ürünlerin (borular, buhar kazanları, her türlü makine aksamları, vs.) her hangi bir hata içerip içermediği tespit edilir. Bu yöntemle birçok sanayi ürününün (demir, çelik, lastik, kâğıt, plastik, çimento, şeker, vs.) üretim aşamasındaki seviye, kalınlık, nem ve yoğunluk ölçümleri yapılır. Işınlama tesislerinde, gıda ışınlaması, tek kullanımlık atılabilir tıbbi malzemelerin sterilizasyonu yapılır. Havaalanı ve yol yapımı gibi çalışmalarda zemin malzemesinin nem ve yoğunluk ölçümleri radyasyondan yararlanılarak yapılır. Güvenlik amaçlı uygulamalarda özellikle havaalanı, kargo, gümrük, liman, gibi yerlerde kolilerin, bagajların görüntülenebilmesi amacıyla yaygın olarak kullanılır.

Araştırma amaçlı radyoaktif kaynak kullanımı: Özellikle üniversitelerde açık veya kapalı radyoaktif kaynak kullanılarak DNA üzerinde çalışmalar yapılır. Tarım alanında radyasyondan yararlanılarak mutasyona uğratılan tohumlar daha verimli ve dayanıklı hale getirilir. Tohum ıslahı genetik mühendisliği, DSi tarafından akarsularda debi ölçümü, barajlarda su kaçaklarının tespiti, yeraltı sularının hareketlerinin takibi gibi diğer endüstriyel uygulamalar radyasyon sayesinde hem daha ucuz hem de daha kolay bir şekilde yapılır. Petrol aramalarında belirli derinliklerdeki nem ve yoğunluk ölçümünde de radyasyon kullanılır.

Nükleer serpinti: Atmosferde gerçekleştirilen nükleer bomba denemeleri sonucu meydana gelen radyoaktif serpintiler, radyoaktif çevre kirliliğine neden olan en büyük yapay radyasyon kaynağıdır. Ancak 1960’lı yılların başlarında bu yolla maruz kalınan radyasyon dozu günümüzde nispeten azalmıştır. Bununla birlikte, yer üstü ve hatta yer altında yapılan bu tür denemeler bölgesel kirliliğe neden olur.

Radyoaktif yağışlar: Nükleer patlamaların atmosfere yaydığı radyoaktif maddelerin çeşitli biçimlerde yeryüzüne inmesidir.

Nükleer güç santralleri: Ağır radyoaktif (uranyum gibi) atomların bir nötronun çarpması ile daha küçük atomlara bölünmesi (fisyon) veya hafif radyoaktif atomların birleşerek daha ağır atomları oluşturması (füzyon) sonucu büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerjiye nükleer enerji denir. Nükleer reaktörlerde fisyon reaksiyonu ile edilen enerji elektriğe çevrilir. Güneşteki reaksiyonlar ise füzyon reaksiyonudur. Bu reaksiyonun yarattığı sıcaklık fisyon reaksiyonundakinden çok daha fazladır. Bu yüzden bu sıcaklığı kontrol edebilecek bir füsyon reaktörü henüz kurulamamıştır

Radyasyon kazası: istenmeyen bir olay sonucu, radyasyon korunması standartlarıyla belirlenen sınırların çok üzerinde radyasyon dozu alınması veya radyoaktif bulaşma meydana gelmesidir. Nükleer reaktör kazaları canlılara zarar veren en ciddi radyasyon kaynağıdır. Ukrayna‟nın Çernobil kentindeki nükleer güç reaktöründe 26 Nisan 1986 günü nükleer kaza meydana geldi. Reaktördeki zirkonyum ve grafitin yüksek sıcaklıktaki buharla karşılaşması ile oluşan hidrojenin yanması sonucu çok büyük oranda radyoaktif madde atmosfere karıştı. Nükleer kalıntıların ürettiği radyoaktif bulut patlamadan sonra tüm Avrupa üzerine yayılmış ve Çernobil’den yaklaşık 1100 km uzaklıkta radyoaktif parçacıklara rastlanmıştır.

Tüketici ürünleri: Televizyonlar, duman detektörleri, fosforlu saatler, paratonerler ve lüks lambası fitilleri gibi bazı tüketici ürünleri az miktarlarda da olsa radyoaktif madde içerir. Fosfatın gübre ve kömüründe yakıt olarak kullanılması çevreye az da olsa radyasyon dozu verir. Ayrıca cep telefonu, ince ekran televizyonlar, saç kurutma makineleri gibi elektronik aletler radyasyon yayarak sağlığı tehdit eder.

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/ 


Yazar Hakkında