Radyasyon Nedir?

Radyasyon: Maddenin kendiliğinden veya çevreden aldığı enerji etkisi ile dış ortama saldığı parçacık veya foton yapısındaki dalga türü enerjiye denir. Parçacık ya da tek renkli ışık yayımı veya maddesel ortamdan geçerken onunla etkileşerek iyon çiftleri oluşturabilen x ışını, gama ışını gibi elektromanyetik ışınlarla kinetik enerjileri olan yüklü parçacıklar, ağır iyonlar ve serbest nörtronlar gibi tanecik karakterli ışınımlardır.

İyonizan Radyasyon: Elektromanyetik radyasyonların madde ile etkileşimi sonucu iyonlaşmaya neden olan radyasyonlara, iyonlayıcı (iyonizan) radyasyon denir.

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon: Madde ile etkileştiklerinde iyonlaşmaya neden olmayan görünen ışık, enfraruj ışınlar, radyo dalgaları ve ses ötesi dalgalar gibi düşük enerjili radyasyonlara, noniyonizan (iyonlaştırıcı olmayan radyasyon) denir.

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/


Yazar Hakkında