Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerinde Olan Etkileri Nelerdir?

Uzayda yüksek hızla hareket eden ışınlar, kolaylıkla insan vücuduna nüfuz ederek vücudu oluşturan biyolojik hücrelere hasar verebilir. Ayrıca, bu ışınlar hücrelerin kimyasal yapılarını da değiştirebilir. Özellikle elektrik yüklü ışınlar çok kısa süre içinde hücre moleküllerini parçalayıp iyonlarına ayrıştırabilir. Bununla birlikte, etrafta bulunan diğer hücreleri de fizyolojik görevlerini yapamaz duruma getirebilir. Bütün bunların sonucunda radyasyona maruz kalan hücre ya işlevini yitirir veya ölür. Yüksek radyasyon sonucu çok sayıda hücrenin aniden ölmesi veya normal çalışmasının bozulması canlının sağlığını önemli ölçüde etkiler. Kemik iliği, dalak, kan ve üreme hücreleri gibi hayati önem taşıyan hücrelerde radyasyonun etkisi daha erken görülür. Bu hücreler daha çabuk çoğaldığından hücredeki hasar, uzun bir zaman dilimi içerisinde tümör olarak sonuçlanabilir. Böylece radyasyonun kanserojen etkisi ortaya çıkar. Radyasyonun en büyük tehlikesi hücre çekirdeğindeki DNA’ların bozulmasıdır. DNA’lardan oluşan kromozom yapılarının mutasyona uğraması sonucunda ebeveyne benzemeyen yeni bir genotip ortaya çıkar. Eğer bu durum, bireyin üreme hücrelerinde gerçekleşirse bu değişiklik gelecek nesillere de aktarılır.

Radyasyonun Biyolojik Etkileri

Radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkilerin bazıları; radyasyon yanıkları, kanser ve gelecek nesillerdeki genetik bozukluklardır. Hatta çok büyük miktarda radyasyon dozuna maruz kalınması ani ölümlere yol açar.

Erken Etkiler

Erken etkiler; vücudun tamamının veya büyük bir bölümünün genellikle radyasyon kazasına maruz kalınması sonucu meydana gelen ışınlanmalardır. Çok büyük dozlardaki radyasyon, birkaç saat veya birkaç hafta içerisinde sağlık üzerinde zararlı etki gösterebilir. Erken etkiler, öldürücü olabilen radyasyon yanıkları ve radyasyon hastalıklarıdır. Genel olarak; akut radyasyon sendromları ve bölgesel radyasyon hasarları olarak sınıflandırılır.

1-Akut radyasyon sendromları ( ARS ): iyonlaştırıcı radyasyonların en önemli etkisidir. Lenfositler radyasyona karşı en duyarlı kan hücreleridir. Lenfosit sayısındaki en küçük bir düşme, erken teşhis aşamasındaki ışınlanma seviyesini gösteren en yararlı laboratuvar testidir.

2-Bölgesel radyasyon hasarları: Vücudun belli bir bölgesinin kısa sürede, yüksek dozda radyasyona maruz kalması sonucu görülür. ARS‟ larına göre daha sık karşılaşılır.

Kronik Etkiler

Düşük dozların etkileri yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bunun sebebi, doz düşük dahi olsa tekrarlanan ışınlanmalarda organizmanın bir sonraki ışınlanmaya kadar hasarı onaramaması ve hasarın gittikçe artmasıdır. Kronik olarak ışınlanan kişilerde, yıllar sonra katarakt, malignite, doğal ömür sürelerinde kısalma ile sonraki nesillerinde kalıtımsal bozukluklara rastlanabilir.

Radyasyonun Hücre ile Etkileşimi

İyonlaştırıcı radyasyonun soğurulması sonucu hedef moleküllerde iyonlaşma ve uyarılmalar meydana gelir. Bu iyonlaşmalar, DNA zincirlerinde kırılmalara ve hücre içerisinde kimyasal toksinlerin üremesine neden olabilir. Kırılmaların hemen ardından bir onarım faaliyeti başlar. Hasar çok büyük değilse DNA‟ da meydana gelen kırılmalar onarılabilir. Ancak bu onarım esnasında da hatalar oluşabilir ve yanlış şifre bilgiler içeren kromozomlar meydana gelebilir. Her hücre tipinin radyasyona duyarlılığı farklıdır. Sık bölünen ve bir organ ya da dokuya ait hücrelerin özelliklerini yansıtmayan, nitelikleri belirsiz olan (indiferansiye) over ve testisin germinal hücreleri, hematopoetik sistem hücreleri, gastrointestinal sistem epitel hücrelerinin duyarlılığı fazla iken, bölünmeyen ve üst diferansiasyon gösteren karaciger, böbrek, kartilaj, kas, sinir hücrelerinin duyarlılığı daha azdır. Diferansiasyon; ayrışmamış bir hücrenin ( örn; bir kök hücrenin ) vücuttaki spesifik bir hücreye dönüşme işlemine verilen addır.

Radyasyonun Kromozoma Etkileri

Vücudun birçok organ veya dokusu, önemli sayıda hücre kaybına rağmen faaliyetlerini normal bir şekilde sürdürür. Yine de hücre kaybı belli bir sayının üzerine çıktığında ışınlanan kişilerde gözlenebilir hasarlar meydana gelir. Etki eşiğini aşan akut doz almış kişilerde ortaya çıkan bu hasarlara deterministik (belirlenimlilik) etkiler denir. Kanser ve genetik etkiler, radyasyonun stokastik etkileridir ve belli bir eşik doz yoktur.

Kromozom hasarlarına etki eden faktörler;

  • Radyasyonun çeşidi, enerjisi, doz hızı ve maruziyet süresi,
  • Organizmanın yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu, oksijen konsantrasyon durumu, sık bölünen ve bölünme safhasında veya tam olarak farklılaşmamış hücrelere sahip olmasıdır.

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/


Yazar Hakkında