Hafıza Ölçüm Birimleri

Byte, bellek ölçü birimidir, 8 bit’ten oluşur. Bit ise “1” veya “0” sayısal veri bilgisini saklayan en küçük hafıza birimidir.  Bellek modülleri Bayt cinsinden ifade edilir. 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2GB modüller hâlinde satılır.

Hafıza büyüklük ölçülerini tekrar hatırlayınız:

  • 1 Bayt (B) = 8 Bit
  • 1 Kilobayt (KB) = 1024 Bayt
  • 1 Megabayt (MB) = 1024 KB = 1,048,576 Bayt
  • 1 Gigabayt (GB) = 1024 MB = 1,073,741,824 Bayt
  • 1 Terabayt (TB) = 1024 GB = 1,099,511,627,776 Bayt
Kısa Yazılışı Yazılışı Kapasite
BYTE 1 Byte = 8 Bit
KB 1 Kilobyte = 1024 byte
MB 1 Megabayt = 1024 KB
GB 1 Gigabayt = 1024 MB
TB 1 Terabayt = 1024 GB
PB 1 Petabayt = 1024 TB
EB 1 Eksabayt = 1024 PB
ZB 1 Zettabayt = 1024 EB
YB 1 Yottabayt = 1024 ZB

Bit terimi ilk defa IBM çalışanları tarafından 1956’da ortaya atılmıştır.


Yazar Hakkında