Sened-i ittifak kimler arasında imzalanmıştır?

sened-i ittifak kimler arasında imzalanmıştır

Sened-i İttifak 29 Eylül 1808 yılında Osmanlı Sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa’nın Rumeli ve Anadolu ayanlarını İstanbul’da toplayarak yapmış olduğu anayasal bazı vasıflar içeren bir antlaşmadır.

Sened-i ittifak padişahla ayanlar arasında imzalanan ve karşılıklı taahhütleri içeren bir anlaşma olması nedeniyle, Türk anayasacılık tarihinde önemi büyük olan bir siyasi belgedir. Sened-i ittifak’ın anayasa hukukumuzda karşılıklı saygının en iyi sağlandığı siyasi rejim olarak kabul edilen ve henüz ondan daha iyisi de bulunmayan demokrasi düzenine gidişin ilk çabası, ilk belirtisi olduğunu kabul edebiliriz.

Anayasa hukukçuları Türk tarihindeki ilk anayasal belge olarak genellikle Sened-i İttifak’ı kabul ederler ve Türkiye’deki anayasacılık hareketlerini bununla başlatırlar. “Devlet iktidarını sınırlandırmayı maksad edinen bir girişim olarak” bu belgeyi 1215 yılında İngiltere’de kabul edilen İngiliz Magna Carta’sına benzetenler de vardır. Ancak Shaw ve Berkes gibi birçok önemli tarihçi Türkiye’de anayasal düzenin ve demokrasinin tarihi gelişiminde Sened-i İttifak’ın iddia edildiği kadar mühim bir rol oynamadığını belirtmektedir.


Yazar Hakkında