Sened-i İttifak Nedir?

Sened-i İttifak 29 Eylül 1808 yılında Osmanlı Sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa’nın Rumeli ve Anadolu ayanlarını İstanbul’da toplayarak yapmış olduğu anayasal bazı vasıflar içeren bir antlaşmadır. Sened-i ittifak padişahla ayanlar arasında imzalanan ve karşılıklı taahhütleri içeren bir anlaşma olması nedeniyle, Türk anayasacılık tarihinde önemi büyük olan bir siyasi belgedir. Sened-i ittifak’ın anayasa hukukumuzda karşılıklı saygının en iyi sağlandığı siyasi rejim olarak kabul edilen ve henüz ondan daha iyisi de bulunmayan demokrasi düzenine gidişin ilk çabası, ilk belirtisi olduğunu kabul edebiliriz.  “Devlet iktidarını sınırlandırmayı maksad edinen bir girişim olarak” bu belgeyi 1215 yılında İngiltere’de kabul edilen İngiliz Magna Carta’sına benzetenler de vardır.

Başlangıç kısmında, bozulan düzenin yeniden kurulması ve devlet otoritesinin sağlanması amacıyla ve tarafların ittifakıyla akdedildiği belirtilen senedin altısı esas biri ek olmak üzere yedi şartı bulunmaktadır.Bu şartlarda yer alan insan hakları ile ilgili hükümler şöyle özetlenebilir: Ayanlar sadakat gösterecek, padişah da onların mallarını ve canlarını güvenceye alacaktır. Ayanların mevcut hakları ölümlerinden sonra hanedanlarına geçerek aynen korunacak. Ayanlar kendi bölgeleri dışında güç kullanmayacak, halka zulüm yapmayacak, kanunların uygulanmasına muhalefet edemeyecekler. Ülkede düzenin sağlanması ve zulmün önlenmesi için devlet görevleri ile ayanın birlikte aldıkları kararlar uygulanacak. Vatandaş her türlü zulmün ve kötü muameleye karşı korunacaktır.

Sened-i İttifak hukuken, Sözleşme Anayasa’dır. Maddi anlamda, Anayasa’dır. Şekli anlamda, Anayasa değildir.

Sened-i İttifak’ın asıl önemli olan yönü, âyâna bir çeşit “direnme hakkı” tanımış olmasıdır. Âyân, baştakilerin keyfi işlemlerine karşı koyabilecek, haksızlığa uğramış olanlar bu karşı koyma sırasında öbür âyândan yardım göreceklerdir. Bu belge ile padişah bazı yetkilerinden vazgeçiyor. Ama halk için mi? Hayır, feodal bey olan âyânlar için. Bu belge de özgürlükler veya benzeri siyasal haklar hakkında hiçbir hüküm yoktur. Bu belgenin siyasi anlamı âyânın “resmen devletin ortakları olarak tanınmış” olmasında yatmaktadır. Nitekim daha sonra meşrutiyeti hazırlayan ortam ancak böyle bir anlam başlangıcı üstüne oturmuştur.

Senedi İttifak ile Magna Carta Karşılaştırılması: Tıkla

Senedi İttifak Orjinal Metni İçin Tıkla veya Tıkla


Yazar Hakkında