Sitoplazma Nedir?Sitoplazma, hücre zarı ile çekirdek zarı arasında kalan hücre bölümünü kaplayan, homojen nitelikte, kolloidal ve devamlı değişim halinde bulunan bir eriyiktir.

Sitoplazma inorganik maddeler (çeşitli iyonlar metal tuzları, asit ve bazlar), organik maddeler, (protein, yağ, karbonhidrat, nükleik asitler, hormonlar) ve %60-95 arasında değişen sudan ibarettir. Sitoplazmanın içerisinde çeşitli canlı yapılar (organeller) ve cansız yapılar (inklüzyon cisimcikleri) bulunur. Canlı hücre maddesine “protoplazma” denir. Protoplazma, yapı bakımından sitoplazma ve çekirdekten oluşur.

Hücre zarı ile çekirdek arasındaki sıvı bölüme sitoplazma denir. Sitoplazma büyük oranda su içerdiği için açık renkli yarı akışkan ve saydam özelliğe sahiptir.

Protoplazma; hücre membranı ile çevrili bir hücrenin yaşam içeriğidir. Sitoplazma için genel bir terimdir. Protoplazma küçük iyonlar, aminoasitler, monosakkaritler ve su gibi küçük moleküllerden ve ayrıca nükleik asit, protein, lipit ve polisakkarit gibi makromoleküllerin karışımından oluşur.

Sitoplazma büyük oranda sudan ibaret olduğu halde ne sıvı ne de katı özellik gösterir yani kolloidal yapıdadır. Sitoplazma çözünmüş ve dağılmış tanecikler içerir. Bu çözünen taneciklerin miktarı hücre türüne göre değişiklik gösterir. İçinde bulunan genel organeller şunlardır:

 • Endoplazmik Retikulum
 • Mitokondri
 • Lizozom
 • Ribozom
 • Golgi Aygıtı
 • Plastitler
 • Kloroplast
 • Koful
 • Sentrozom

Sitoplazmanın submikroskobik morfolojisi 1945 yılında Porter tarafından elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalar sonunda aydınlatılmıştır. Bir canlıda saptanan her türlü canlılık olayları sitoplazma içerisinde geçer. Genellikle saydam ve homojen bir kitle oluşturur.

Sitoplazma solunum, fotosentez, beslenme, sindirim, boşaltım gibi bütün yaşamsal faaliyetlerin geçtiği yerdir. Bu olaylar ile ilgili tepkimeler sitoplazmanın sıvı kısmına dağılmış enzimler tarafından yapılırken bir kısmı da organellerde gerçekleştirilir. Sitoplazmanın miktarı hücrenin boyutuna göre değişir.

Dış Sitoplazmalar: Hücre zarının hemen altında yeralan kısımdır. Buna ektoplazma da denir. Bu kısım yoğun ve granülsüzdür. Dış sitoplazma kolloit yapısını belirgin olarak gösterir; reversiblkolloit özelliğini daima korur; jel halinden sol haline ya da zıt yönde kolayca değişebilir.

Stoplazma solunum, fotosentez, beslenme, sindirim, boşaltım gibi bütün yasamsal olayların geçtiği yerdir, fakat yoğunluğu sudan daha yüksektir.

Sitoplazmanın Görevleri

 • Biyokimyasal reaksiyonlar için zemin oluşturmak
 • Organellere yataklık etmek.
 • Rotasyon ve sirkülasyon hareketleri ile organellerin hareketini sağlamak.
 • Organeller:Özel yapı ve görevi olan sitoplazmik cisimlerdir.

Sitoplazmanın Özellikleri

 • Canlıdır
 • Renksizdir
 • Suda çözünmez
 • Hücre zarından geçemez
 • Yarı saydamdır

Hücrelerdeki Yapılar ve Görevleri

Yapı Kısaca Görevi
Hücre Zarı Madde alışverişi, salgılama ( ekzositoz ) ve sitoplazmanın ortamdan ayrılması.
Hücre Çeperi Koruma, destek ve turgor basıncına dayanıklılık.
Ribozom Transkripsiyon yardımı ile Protein sentezi.
Mitokondri Enerji (ATP) üretim merkezi
Plastitler Çeşitli pigmentlerin taşınması, nişasta, yağ ve protein vb. besinlerin depo edilmesi.
Klorofil Işığın absorblanması ve Fotosentez yapılması.
Peroksizom Hücreye zarar verecek maddeler üretmeden organik bazı maddelerin oksidasyonu.
Sentrozom Hücre bölünmesinde iğ iplikçiklerinin sentezi.
Lizozom Hücre içi sindirim ve yapmak.
Golgi Aygıtı Salgı maddelerini paketlemek. hücre zarının yapısını oluşturan glikolipit, glikoprotein gibi maddelerin sentezi.
Endoplazmik Retikulum Madde taşınması ve depolanması, lipid sentezi. Hücre zarı ile çekirdek arasındaki köprü
Koful (Vakuol) Hücre içindeki atık maddeleri depolama.
Çekirdek Hücrenin kalıtım ve yönetim merkezi
Çekirdekçik DNA ve ribozom sentezi


Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunu.

Yorum Bırak:

E-posta adresiniz burada yayımlanmayacak.

Site Footer