SSID (Service Set Identifier) Nedir?

Kablosuz bir ağ oluştururken kablosuz araçların uygun kablosuz LAN’a bağlanması önemlidir. Bu da Servis Seti Tanımlayıcı (SSID – Service Set Identifier) kullanılarak yapılır.

SSID kavramının doğru yazılışı SSID şeklindedir. SSID, İngilizce “Service Set Identifier” kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve Türkçe’de “Servis Seti Tanımlayıcısı” anlamına gelen bir kavramdır.

SSID (Service Set Identifier – Hizmet Kümesi Tanımlayıcı), WAP ve buna bağlanan tüm aygıtları tanımlayan 32 bitlik alfasayısal dizgidir. Bir Ssid’de en fazla 32 alfasayısal karakter bulunabilir. WAP, SSID’yi genellikle metin olarak yayınlar.

Hizmet Seti Kimliği (Ssid), bir kablosuz ağı tanımlayan addır. Ağ üzerindeki tüm aygıtlar kablosuz ağ Ssid’sini bilmelidir, aksi takdirde birbirleriyle iletişim kuramazlar. Genellikle kablosuz ağ, bölgedeki kablosuz aygıtların bağlanabilmesi için bir Ssid yayınlar. Bazen Ssid güvenlik nedenleriyle yayınlanmaz.

ssid

Bir SSID’yi, WAP ve buna bağlı olan aygıtlar grubu için geçerli bir ağ adı olarak düşünmek uygundur. WAP veya kablosuz routerlar gibi kablosuz bağlanabilirlik aygıtları, varsayılan SSID’ye sahiptir. Yönetici bir aygıtın varsayılan SSID’sini kabul edebilir veya aygıtı daha net şekilde tanımlamak için bir SSID belirleyebilir.


Yazar Hakkında