Bilgi

Su Sertliği Nedir? Çeşitleri Nelerdir?


Genel olarak sularda sertlik denildiğinde, yalnızca kalsiyum düzeyi akla gelmektedir. Oysa suyun sertliği kavramı ile kalsiyum (Ca ) ve magnezyum (Mg ) iyonlarının toplamı anlaşılır ve 1 litre suyun içerdiği kalsiyum oksit (CaO) ve kalsiyum karbonat 3 (CaCO ) şeklinde belirtilir. Doğal kaynaklardan çıkan su havadan karbondioksiti alarak asidik özellik kazanır. Böyle bir su örneği magnezyum ve kalsiyum tuzlarından oluşan kayalarla temasa geçince onların içindeki tuzları çözer. Magnezyum ve kalsiyum iyonlarını içeren suya “sert su” denir. Eğer sodyum ve potasyum bileşikli sabunlar bu tür bir suya eklenirse, sodyum ve potasyum iyonları magnezyum ve kalsiyum iyonları ile yer değiştirerek çökelek oluşumuna neden olurlar. Bu durum sertliğe neden olan iyonların tümünün çökmesine kadar devam eder. Ortamda bulunan magnezyum ve kalsiyum iyonlarının hepsi çöktükten sonra sabun köpürmeye başlar. Suyun asitlik derecesi fazla olursa sodyum ve potasyum sabunları parçalanarak serbest yağ asitlerine dönüşürler. Bu nedenle su sertliği giderilirken su içerisinde varsa bu tür asitlerin de giderilmesi gerekir.

Herhangi bir suyun sabunun köpürmesine engel olan özelliğine suların sertliği denir.

Sertlik Birimleri: Çeşitli sertlik birimleri vardır. Bunlardan en çok kullanılanları şunlardır:

1- Fransız sertlik derecesi (FS): 100 ml suda çözünmüş olarak bulunan sertlik veren maddelerin, 1mg kalsiyum karbonat 3 (CaCO ) miktarına karşılık gelen madde miktarına denir. 0 f sembolü ile gösterilir.

2- İngiliz sertlik derecesi (IS): 70 ml suda çözünmüş olarak bulunan sertlik veren maddelerin, 1 mg kalsiyum karbonat 3 (CaCO ) miktarına karşılık gelen madde miktarına denir. 0 e sembolü ile gösterilir.

3- Alman sertlik derecesi (AS): 100 ml suda çözünmüş olarak bulunan sertlik veren maddelerin, 1mg kalsiyum oksit (CaO) miktarına karşılık gelen madde miktarına denir . 0 dH sembolü ile gösterilir.

Sularda sertlik bu üç şekilde belirtilirse de genellikle Fransız sertlik derecesi kullanılır. Bu sertlik derecelerini birbirine çevirmek mümkündür. Sertlik derecesi yüksek olan sular acı, düşük olan sular ise tatlıdır. Tatlı sulara “yumuşak sular” da denir.

Sertlik derecelerine göre suların sınıflandırılması

Türk Gıda Kodeksi’ne göre içme sularında kalsiyum miktarı litrede 100 mg, magnezyum miktarı ise yine litrede 50 mg olarak belirtilmiştir. Hesaplamalar sonrasında bulunan sonuç Türk Gıda Kodeksi’ndeki bu değerlerle karşılaştırılarak suyun niteliği belirlenir.

Fransız sertlik derecesine göre suların sınıflandırılması

Yorum Yap

Cevap Yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

To Top
izmir escort